Dubrovník

Průvodce Dubrovníkem

Obsah stránky

   Úchvatné město s tajuplným historickým jádrem a osobní přístav leží v jižní Dalmácii. Většina rekreačních zařízení se rozkládá se na poloostrovech Lapad a Babin Kuk.

   V jeho blízkosti se nachází oblíbený ostrůvek Lokrum (jeden z Elafitských ostrovů). Nad městem ční strmý vrch Srdj. Severovýchodně se rozkládá mořský záliv Rijeka dubrovačka.

   Historické centrum obepínají ohromné hradby, které doplňuje 15 věží a několik pevností (Sveti Ivan, Bokar, Revelin a další). Toto výjimečné městské opevnění patří mezi nejcennější památkové komplexy v jihovýchodní Evropě a od roku 1979 ho najdete na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

   Starý Dubrovník je striktní pěší zónou, projdete se tu třeba po promenádě Stradun, nebo po širokých hradbách, které nabízí perfektní vyhlídku na město i širé moře.

   Jedna z nejoblíbenějších destinací vyniká také velmi příznivým podnebím. Město se chlubí více než 250 slunečnými dny v roce a průměrnou letní teplotou 21°C.

   Zdejší ulice se doslova koupou v zeleni, ze subtropické flóry zaujmou hlavně pomerančovníky a citronovníky.

   Dubrovník je univerzitním městem a významným kulturním střediskem. Působí zde stálé divadlo a symfonický orchestr. Navíc Dubrovník každoročně hostí rozsáhlou kulturní akci Letní dubrovnické hry, na kterou se sjíždí divadelní a hudební umělci z celého Chorvatska i Evropy.

   Láká Vás objevovat kouzlo starého města, jít po stopách svých oblíbených hrdinu z kultovního seriálu Hry o trůny a poznat tak skutečné Královo přístaviště, či shlédnout chorvatský přístav z jiného úhlu a vydat se kajakem po moři přes den nebo při západu slunce? Objevujte město Dubrovník, kompletní nabídka online.

   Žije tu cca 55 tisíc obyvatel.

Co navštívit v Dubrovníku

 • městské hradební opevnění
 • katedrála sv. Panny Marie
 • Františkánský klášter s nejstarší lékárnou ve střední Evropě
 • Knížecí palác
 • palác Sponza
 • chrám sv. Blažeje

Historie

Dubrovník patří mezi města s bohatou  a pohnutou historií.

Zrod výjimečného města

   Založili ho zřejmě řečtí uprchlíci z nedalekého Epidauru (dnes Cavtat) na počátku 7. století. Osadu na skalnatém ostrůvku Lause, který od pevniny dělil úzký průliv, pojmenovali Ragusium (podle řeckého ekvivalentu slova lause = útes). Později se název změnil na Ragusa.

   Již před příchodem uprchlíků ale na Lause stála velká byzantská bazilika, což znamená, že oblast byla osídlena mnohem dříve. Podle posledních archeologických průzkumů byl Dubrovník původně řeckou námořní osadou.

   Na pevninské části Dubrovníku mezitím vznikala slovanská osada Dubrava. Ve 12. století se obě obce spojily v jednu a průliv postupně přirozeným naplavováním písku zanikl.

Mocenský vzestup Dubrovnické republiky

   Dubrovník vždy usiloval o samostatnou politiku, i v rámci vztahů s expanzivními mocnými sousedy. Formálně uznával svrchovanost Byzantské říše i pozdější nadvládu Benátské republiky, ale dokázal si zachovat svou vnitřní nezávislost. A tak město klidně rostlo a vyvíjelo se.

   Ve 14. století požádal Dubrovník o ochranu chorvatské krále a benátský místodržitel opustil město. Moc převzala Velká rada (složená z lidu).

   V 15. století získali rozhodující vliv v radě šlechtici. Dubrovník se stal patricijskou republikou. Správní systém měl sice své slabiny, ale byl demokratičtější než ten benátský. Zákonodárnou moc držela Velká rada, výkonnou Malá rada a kníže. O zahraniční i vnitřní politice rozhodoval senát složený z patriciů.

   Dubrovnická republika (zpočátku republika Ragusa) patřila mezi nejpokrokovější státy středověké Evropy: vydali sociálně hygienické zákony (13. století), zavedli bezplatnou zdravotní péči o obyvatele, založili starobinec, lazaret, leprosérii, lékárnu i nalezinec (14. – 15. století). Sváželi odpad a pojišťovali lodě i jejich náklad (15. století).

   Od 15. století platil Dubrovník tučný poplatek za ochranu nejen uherskému králi, ale také tureckému sultánovi, tzv. harač se pohyboval v řádech tisíců a jednalo se o luxus, který si málokdo mohl dovolit. Turecká ochrana však otevřela Dubrovníku dveře k obchodu mezi Evropou, tureckým Balkánem a Malou Asií. Dubrovničtí kupci se mohli volně pohybovat až po samotný východ Osmanské říše. Kromě obchodu kvetla také těžba soli.

   15. – 16. století představovalo vrchol prosperity této minirepubliky. Dubrovník se stal silnou obchodní a námořní velmocí: 300 lodí a 4000 námořníků tvořilo 3. největší loďstvo tehdejšího světa. Také se dařilo úspěšně soupeřit s Benátskou republikou.

   Relativní blahobyt a poměrný mír pomohly rozvoji věd a umění v 15. – 18. století.

   Dubrovnická republika ovládala od 14. století tyto oblasti: většinu Jihodalmatských ostrovů, pobřežní městečka a obce až ke Stonu na severu, celý poloostrov Pelješac, k jihu všechny obce až po Konavle.

Tragické okolnosti zániku Dubrovnické republiky

   V 16. století prošlo Evropou několik morových ran. Velká morová epidemie v roce 1526 zahubila 30 tisíc obyvatel Dubrovnické republiky.

   Objev Ameriky zapříčinil přesun evropského obchodu a mořeplavby ze Středomoří do Atlantiku a Dubrovník společně s Benátskou republikou se brzy dostaly mimo hru.

   Dílo zkázy završilo ničivé zemětřesení v roce 1667, během kterého zahynula většina obyvatelstva. Z původních 40 tisíc se zachránilo pouhých 600 lidí. Zároveň padla většina městské zástavby i loďstvo.

   V roce 1806 Dubrovnická republika zanikla i formálně. To, co z ní zbylo, si podmanil Napoleon, který Dubrovník přidal mezi své tzv. ilyrské provincie.

   Od roku 1813 vládlo Dubrovníku i celé Jižní Dalmácii Rakousko-Uhersko.

   Po 1. světové válce připadl Dubrovník Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, po 2. světové válce fungoval v rámci komunistické Jugoslávie.

   V 90. letech město těžce poškodila srbsko-černohorská agrese. Veškeré škody jsou však už plně opraveny.

   Od roku 1993 je součástí novodobého Chorvatska.

Památky

Městské opevnění

   Fortifikační systém města představuje nejcennější dubrovnickou památku. Zachoval se zcela neporušený.

   Opevnění tvoří 1940 metrů hradeb (z 8. – 17. století), 15 obranných věží (mohutná válcová věž Minčeta) a několik pevností: pevnost sv. Jana (Sveti Ivan, přímá součást opevnění), kasematová pevnost Bokar (11. století), pevnost Lovrijenac (na mořských útesech) a na jihovýchodě pevnost Revelin.

   Poblíž věže Minčeta se nachází stará slévárna (15. – 17. století), kde se odlévaly zvony a děla.

   Na vstupních vratech do pevnosti  Lovrijenac se dochoval nápis „Non bene pro toto libertas venditur auro“ (Svobodu nelze koupit za všechno zlato světa).

   Obranný systém Dubrovníku doplňovaly 2 dvojité brány s padacím mostem: Pile (na západě) a Ploče (na jihovýchodě).

   Na hradby se dostanete z několika míst a můžete se po nich vydat na procházku kolem města. Platí se tu vstupné.

   Prohlídku hradeb můžete také zakoupit online a zažijete tak nezapomenutelnou cestu na hradby a nádherný výhled na celé město.

Placa-Stradun a blízké okolí

   Starý Dubrovník zachycuje obraz patricijského města po opravách, které následovaly po ničivém zemětřesení (tj. na přelomu 17. a 18. století).

    Střed starého města tvoří hlavní ulice Placa – Stradun, z níž na obě strany vybíhají směrem k hradbám úzké strmé uličky. Ty nejprudší z nich doplňují schodiště.

Na ulici Place – Stradun při vstupu od brány Pile uvidíte:
 •    Renesanční kostel sv. Spasitele (Sveti Spas): 16. století
 •    Románsko-gotický františkánský klášter (samostan Male brače): úžasná křížová chodba a lékárna ze 14 století, bohatá klenotnice a knihovna
 • Onofriovu kašnu (Onofrijeva česma): součást dubrovnického vodovodu z poloviny 13. století
Na opačné konci Placa – Stradun se vstupuje na náměstí Luža (Poljana Luža), kde si prohlédnete:
 • palác Sponza: mincovna, celnice, státní pokladnice republiky, banka aj.
 • barokní chrám sv. Blažeje (Sveti Vlaho): patron města, Rolandův sloup (Orlandov stup) z 15. století
 • dům Luža (Luža zvonara) s průchodem k bráně Ploče
 • Městskou zvonici (Gradski zvonik): kovové postavy (zelenci), které odbíjejí celé hodiny
 • Městskou strážnici (Gradska straža)
 • divadlo Marina Držiće (Kazalište Marina Držića, zvané též Bonda): 19. století
 • Městskou kavárnu (Gradska kavana)
 • Knížecí palác (Knežev dvor): 15. století, hned vedle kavárny, nejkrásnější stavba Dubrovniku, sídlo knížete a republikových úřadů, dnes muzeum

Další památky ve starém Dubrovníku

 • katedrála Panny Marie (Velika Gospa): v sousedství Placa-Stradun, 17. – 18. století, cenný inventář a bohatá katedrální klenotnice (Riznica katedrale)
 • byzantská bazilika: 5. – 6. století, objevena pod katedrálou, stále tu probíhá archeologický průzkum
 • Gundulićovo náměstí (Trg I. Gundulića): také poblíž Placa-Stradun, dopoledne zde probíhají farmářské trhy, odpoledne funguje jako oblíbená kavárna.
 • pomník Ivana Gunduliće: na Gundulićově náměstí, největší básník Dubrovnické republiky
 • jezuitský kostel sv. Ignáce (Sveti Ignacij): vede k němu široké schodiště
 • Dubrovnické kolegium (Collegium Ragusinum): vedle kostela sv. Ignáce, proslulé dubrovnické vysoké učení v 18. století
 • Rupe: dříve republiková zásobárna obilí, dnes etnografické muzeum, poblíž kolegia
 • domikánský klášter a kostel (samostan Bijelih fratara): v jižní části starého města, 13. – 15. století, dnes muzeum a obrazárna
 • slovanské sídliště Dubrava: nejstarší osada Dubrovniku, 14 strmých uliček, hlavní ulička Prijeko (rovnoběžná s Placou) je plná konob a vináren
 • klášterní kostelík Synguratu, synagoga gheta: památky v části Dubrava
 • starý městský přístav, budovy někdejších lazaretů: za branou Ploče
Přečtěte si také o dalších, méně známých památkách Dubrovniku.

Kultura v Dubrovníku

Kulturní instituce a akce

 • Dubrovník patří mezi významná kulturní centra na celém Jadranu.
 • Nachází se tu Divadlo Marina Držiće (se stálým divadelním souborem), dále symfonický orchestr a několik komorních těles.
 • Působí tady i folklórní soubory. K nejznámějším patří soubor Lindjo, nazvaný podle tradičního tance v dubrovnické oblasti lindjo.
 • Dubrovnické letní hry (Dubrovačke ljetne igre) představují největší kulturní akci sezóny a konají se vždy od 10. července do 25. srpna. Účastní se jich nejen špičkové divadelní soubory a koncertní tělesa z Chorvatska i ze zahraničí, ale také mnoho vynikajících sólistů.

Muzea a galerie

Výlety v Dubrovníku a okolí

 • Cavtat – 20 km jihovýchodně
 • Trsteno – 16 km severozápadně
 • Zaton a Orašac – 12 km severozápadně
 • Výlety do Černé Hory (Boka kotorská, Kotor, Budva a další), nebo do zajímavých míst v Bosně a Hercegovině (Mostar, Medjugorje aj.)
 • Vyjížďka lodí nebo člunem na blízký ostrůvek Lokrum, vzdálený asi 700 metrů jihovýchodně od dubrovnického starého přístavu
 • Lodí lze navštívit i nedaleký ostrůvek Daksa.
 • Cestovní kanceláře pořádají jednodenní výlety na ostrov Mljet, zahrnující prohlídku národního parku. 
 • V rámci jednodenního výletu můžete navštívit také ostrov Korčula, se stejnojmenným starobylým městem Korčula

Velké oblibě se těší výlety na Elafitské ostrovy (Lopud,  Šipan a Koločep), které lze podniknout třemi způsoby:

  1. Organizovaně s cestovní kanceláří: lodní výlet zahrnuje návštěvu všech tří ostrovů v jednom dni.
  2. Individuálně pravidelnou lodní linkou Dubrovník – Koločep (Koločep) – Lopud (Lopud) – Sudjuradj (Šipan) – Šipanska Luka (Šipan), kterou provozuje společnost Jadrolinija. Spoj vyplouvá často a vyjde to opravdu levně. Na Lopud se jezdí z Dubrovníka hlavně za krásným koupáním na písčitých plážích.
  3. Plavbou na historickém korábu (karaka, nebo galeona).

Gastronomie v Dubrovniku

Místní speciality

 • K typickým dubrovnickým jídlům patří: kontonjata (dezert z kdoulí), mantala (dezert ze sýra, karobu a vlašských ořechů), ryby a mořské plody na tisíc způsobů, naložené sýry, šporki makaruli (makaróny s dušeným masem), stonska torta (ořechový dort s makaróny), dobrovačka rozata (vanilkový pudink s karamelem), zelena menestra (dubrovnické zelí s uzeným masem).
 • V okolí Dubrovníku můžete navštívit spoustu rodinných farem a statků. A ochutnávat, ochutnávat, ochutnávat.

Restaurace

 • Lokanda Peskarija (Na ponti, rybí restaurace v přístavu), restaurace Banje Beach (Frana Supila 4, na pláži), restaurace Barba (Boškovićeva 5), restaurace Dubravka (Brsalje 1, mezi útesy, výhled na širé moře), restaurace Gusta me (Hvarska), restaurace Incredible India (Vetranićeva 6, indická kuchyně), restaurace Konavoka (Šetalište Kralja Zvonimira 10), restaurace a bar Mezzanave (Dr. Ante Starčevića 24), veganská restaurace Nishta (Prijeko), restaurace s barem Pepperseatery (Lapadska obala), Shizuku (Kneza Domagoja 1, japonská kuchyně) a restaurace Zuzori (Cvijete Zuzorić 2).

Konoby

 • Konoba Belvedere (Iva Vonovića 58), konoba Blidinje (Lapadska obala 21), konoba Dubrava (Bosanka), konoba Gallus (Svetog Durda 2), konoba Komarda (Frana Supila), konoba Moskar (Prijeko 16, dělají super snídaně), konoba Ribar (Damjana Jude), konoba Veranda (Štikovica 24).

Pizzerie

 • Pizzeria Blue Planet (Masarykov Put 3), pizzeria Castro (Gundulićeva poljana 5), pizzeria Mamma mia (Šetalište Kralja Zvonimira 32), pizzeria Mea culpa (Za rokom 3), pizzeria Oliva (Lučarica 5).

Bistra a bufety

 • Gil´s Little Bistro (Petilovrijenci 4, francouzská kuchyně), bistro Bon Apetit (Obala Stjepana Radića 31), bistro Teatar (Cvijete Zuzorić 2), Chihuahua Cantina Mexicana (Šetaliště Kralja Zvonimira 2, mexická kuchyně), buffet Škola (Antuninska 1, fajn sendviče), bistro Culto (Vukovarska 17) a bistro Revelin ve stejnojmenné pevnosti (Svetog Dominika).

Kavárny a caffe bary

Vinotéky, pivnice a bary

Kolik přibližně stojí v Dubrovníku jídlo a pití?

Pláže v Dubrovníku

Koupání východně od starého města

   V blízkosti brány Ploče, za historickými Lazarety, se nachází městské, pěkně upravené a dobře vybavené koupaliště Banje. Příjemný povrch pláže tvoří hrubý písek a drobné oblázky. Sice bývá dost plné, ale zase si tu vychutnáte úžasný výhled na starý Dubrovník.

   Směrem na východ lemují pobřeží pláže u luxusních hotelů, například Excelsior, Grand Villa Argentina a Villa Dubrovnik. Až na samém konci města se pod skalami ukrývá atraktivní pláž Sveti Jakov (v blízkosti benediktinského kláštera a kostela  Sveti Jakov od Višnjice), kterou si oblíbili hlavně místní. K pláži se schází po 160 schodech. Sveti Jakov leží přímo proti ostrůvku Lokrum.

Koupání západně a severozápadně od starého města

   První možností koupání tímto směrem je koupaliště Šulić v uzavřené zátoce za pevností Lovrijenac. Skalnatá zátoka má jen malou oblázkovou pláž a krásný výhled na mohutnou pevnost.

   Jen 5 minut chůze od brány Pile se nachází skalnatý poloostrov Danče (poblíž kláštera Na Dančama) a parku Gradac, kde jsou ve skalách upraveny plošiny na slunění a vstupy do vody. Skutečná romantika!

   Podobný charakter má i koupání na skalách v části Boninovo pod kostelem sv. Petra (Crkva sv. Petra). Je ideální pro mladé, kteří si tu užijí skákání do vody z různé výšky a nevadí jim prudké schody. Na dohled je hotel Libertas Rixos.

   První klasická pláž tímto směrem je v zátoce pod hotelem Bellevue. Koupání na krásné oblázkové pláži lze zkombinovat s posezením v plážové reastauraci Nevera.

   Na poloostrově Lapad v zátoce Sumratin najdete hlavní městské koupaliště nazývané Uvala Lapad. Pláž pokrývá hrubý písek a doplňují ho betonové plošiny na slunění. Máte to sem ze starého města asi 3,5 km a od brány Pile se můžete svézt autobusem č. 4. Určitě oceníte bohatou nabídku služeb: sportoviště, vodní atrakce, bary, restaurace, sprchy apod. Pokud chcete bydlet blízko, vybírejte mezi hotely Adriatic, Vis, Uvala a Komodor.

   Další koupaliště na Lapadu objevíte u hotelů Dubrovnik Palace nebo Splendid.

   Na poloostrově Babin Kuk se nachází řada hotelů luxusní kategorie a stejné úrovně jsou i zdejší pláže, například pláž hotelu Neptun (Importanne Resort) nebo Valamar Dubrovnik President. Kromě vybavení vynikají i krásným výhledem na otevřené moře, případně na Elafitské ostrovy. Za návštěvu rozhodně stojí pláže severním pobřeží poloostrova Babin Kuk: Cava (částečně je vyhrazena naturistům), velmi oblíbená Copacabana (ano, jmenuje se stejně jako ta slavná brazilská), poměrně nová pláž Mandrač u lapadského přístaviště a Solitudo. Na tyto pláže můžete dojet i lodí z přístavu v Gruži (Pravidelnými lodními linkami na dubrovnické pláže)

Koupání pod hradbami starého města

   Kultovním místem dubrovnické mládeže je skalnaté koupaliště Porporela nazvaná podle mola tohoto jména pod pevností sv. Jana (Sveti Ivan), jen kousek od starého dubrovnického přístavu. Kromě téměř celoročního koupání se tu hraje vodní pólo a po večerech duní hudba.

   Koupat se můžete i na skalách pod městským opevněním (z ulice Ispod mira). Místní těmto místům říkají Buže. V hradbách hledejte dva malé východy (říká se jim buže, tj. díry), od nichž vedou schody prudce dolů po skalách až k moři. U břehu je vše potřebné ke koupání: malé upravené plošiny na slunění, kovové schůdky pro vstup do moře, občerstvení. Vhodné jen pro dobré plavce.

Koupání na ostrůvku Lokrum

   Skalnatý zalesněný ostrůvek Lokrum nabízí kromě historických památek, botanické zahrady, vycházkových cest s krásnými výhledy i nádherné koupání, například na lokalitě Portoč nebo Bijele stijene. Na své si přijdou i vyznavači naturismu, kteří tu mají vyhrazenou FKK pláž na jihovýchodní straně ostrova. Raritou je Mrtvo more – jezírko se slanou vodu uprostřed lesa na jihozápadě ostrova. Do této oázy klidu jezdí pravidelná lodní doprava ze starého dubrovnického přístavu a z přístavu v Gruži.

Modré vlajky

   Oceněním Modrá vlajka, které se uděluje jen těm nejčistším a nejudržovanějším plážím, se pyšní pláže Cava, pláž hotelu Valamar Dubrovnik President a pláž Importanne Resort u hotelu Neptun.

Nákupy v Dubrovníku

Tržnice a lokální potraviny

   Pro čerstvé místní potraviny se stavte na jedno z místních tržišť. Každý den se prodává na trzích na Gundulićově náměstí a ve starém přístavišti Gruž (nazývané jako „placa“). Z pestré nabídky lokálních farmářů (ovoce, zelenina, sýry, maso, ryby aj.) si určitě vyberete něco dobrého na zub.

   Přibalte si spoustu středomořských dobrot s sebou. Co vám nesmí na nákupním lístku chybět: sýry, dalmatski pršut, arancini (sušená pomerančová kůra), karamelizované mandle, sušené fíky, olivový olej, ručně vyráběná čokoláda, domácí likéry z třešní, zelených ořechů, nebo z růžových lístků, domácí bylinkové pálenky.

   Nezapomeňte ani na dubrovnická vína. Vinařství má v Dubrovníku staletou tradici, oficiálně bylo pěstování vína posvěceno již úmluvou z roku 1272. Víno se tu smí prodávat pouze ve vinotékách a tavernách. Ochutnejte zdejší unikátní odrůdy plavac mali a dingač (nejlepší chorvatské červené víno). Z dalších odrůd stojí za to ještě kadarun, dalmatinka, malvazija, nebo klasika merlot a cabernet sauvignon.

Suvenýry a menší krámky

   Nejvíce suvenýrů si koupíte na starém městě, hlavně na ulici Placa-Stradun a v úzkých uličkách, které ze Stradunu vybíhají. Kromě krámků s lokálním a tradičním zbožím zde najdete četné galerie a obchody s rukodělnými výrobky a uměleckými kousky. Svou práci v historických zákoutích nabízí spousta mladých kreativních umělců, takže si můžete odvézt i něco skutečně originálního. Vedle neformálních krámků se na Stradunu nachází také značkové obchody světově oblíbených brandů, takže si tu na své přijde skutečně každý.

   Mezi typické suvenýry z Dubrovníku patří: přírodní kosmetika (s rozmarýnem, bobkovým listem, či olivami), zahradní kamenné doplňky, kožené výrobky, šperky, kravata (chorvatský vynález), nebo cokoli s barevnou výšivkou z oblasti Konavle.

Obchody a nákupní centra

   V Dubrovníku si můžete vyrazit na nákupy nejen do klasických obchodů, ale také do několika moderních nákupních center.

   Na starém městě zkuste nákupní centra Minčeta a Atlas, nebo supermarket Tommy.

   Velká nákupní zóna SubCity se rozkládá při Jadranské magistrále, směrem na obec Mlini (cca 10 km jihovýchodně ze starého města).

Volný čas v Dubrovníku

Sporty na vodě

   Dubrovnickým sportem číslo 1 je vodní pólo. Pólem se tu žije 12 měsíců v roce, čemuž odpovídá také super zázemí jako sportovní hala, nebo městský bazén.

   Pokud se rádi potápíte, v Dubrovníku máte ty nejlepší podmínky: kromě úchvatného podmořského terénu také několik potápěčských klubů a škol potápění. Vybavení vám zapůjčí na různých místech ve městě.

   U pláží vám půjčí šlapadlo, loďku, či vodní skútr, vyzkoušet můžete i vodní lyže, nebo windsurfing.

   Jestli jste dobrodružná povaha, vezměte kajak a od pevnosti Lovrjenac pádlujte až k ostrůvku Lokrum s jeskyní Bete, kde můžete obdivovat tamější útesy.

   Příznivci jachtingu se sdružují v přístavu s ACI Marina Komolac.

Sporty na zemi

   Ti, kteří holdují tenisu, si zahrají na kurtech na Lapadu, z nichž neznámější jsou kurty Babin Kuk.

   Bydlíte-li v městské části Ploče, proběhněte se, nebo projděte do oblasti Sveti Jakov.

   Projít se můžete také po městských hradbách. Úžasná, zhruba 2 km dlouhá procházka vám nabídne nezapomenutelný výhled na město i otevřené moře.

   Jedinečná promenáda kolem pobřeží zve k vycházkám i během mírných dubrovnických zim.

   Dubrovníkem a jeho okolím vede množství cyklistických stezek, kola si snadno půjčíte ve městě.

   Milovníci netradičních sportovních zážitků si mohou vyjet za Dubrovník do malebné venkovské oblasti Konavle, přírodu tu můžete obdivovat buď poklidně při jízdě na koni, nebo adrenalinově na terénní čtyřkolce (off-road ATV Quad Safari, Radočići 1, Gruda).

   Velmi dobře jsou pro rekreační sportování vybaveny hotely na poloostrově Lapad – mají v komplexu nebo v blízkosti tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, volejbal, házenou, košíkovou, dále stezky pro jogging, tělocvičny, posilovny, půjčovny sportovních potřeb.

Denní radosti

   Mezi největší dubrovnické slavnosti patří Den města Dubrovníku a Slavnost sv. Blažeje (Fešta Svetog Vlaha), 3. února.

   Můžete vyrazit na plavbu karakou, či galeonou. V Dubrovníku vytvořili přesné repliky těchto obchodních a válečných plachetnic, a nabízí tak turistům nezvyklý zážitek.

Noční život

   V mnoha hotelech se pořádají diskotéky, či zábavy na taneční terasách. Součástí téměř každého hotelu bývá příjemný bar.

   Chcete-li si dát drink a pařit až do rána, zkuste některý z hudebních nočních klubů např.: Lazareti, Latino Club Fuego, Factory Club, Revelin, EastWest či Orlando.

   Velké oblibě se těší letní párty na plážích Porporela, Copacabana, Uvala (na Lapadu), nebo Banje

   Unikátní podzemní Cave Bar More u jedné z pláží na Lapadu nesmíte minout. Skleničku si vychutnáte v jedné ze tří jeskyň, v nichž se bar rozkládá.

   Ve starém městě se nacházejí spíše podniky ke klidnému posezení – kavárny (nejznámější je Gradska kavana vedle Knížecího paláce), konoby, vinárny, restaurace aj.

Rodiny s dětmi

Dubrovník představuje skvělé místo, kde strávit prima dovolenou s dětmi.

   Nejlepší koupání pro děti a spoustu vodních atrakcí najdete na Lapadu v zátoce Sumratin. Písek na pláži doplňují betonové plošiny. Abyste měli tohle prima koupání blízko, ubytujte se v jednom z okolních hotelů (např. Vis, Adriatic, či Uvala). Pokud bydlíte v centru, využijte k dopravě sem autobus č. 4, který vyjíždí od brány Pile.

   Ukažte dětem, jak se plavili středověcí korzárové, a vezměte je na zážitkovou plavbu karakou, či galeonou. Věrné repliky historických lodí vyplouvají na jednodenní plavby do okolí.

   Po výletě galeonou si zajděte do Námořního muzea (Pomorski muzej), kde se děti o středověkých plavbách dozví další zajímavosti.

   Za návštěvu stojí i dubrovnické Akvárium (Akvarijum).

   Super rodinný den si užijete také ve venkovské oblasti Konavle. S klidnějšími dětmi zkuste jízdu na koni, s těmi divočejšími se projeďte na terénní čtyřkolce. Ptejte se po ATV Quad Safari.

   Děti určitě nadchne výjezd lanovkou na dubrovnický kopec Srdj za městem.

   Hotely v celém Dubrovníku pořádají pro děti animační programy, půjčují sportovní potřeby a vůbec jsou na děti velmi dobře připraveny. Půjčte si třeba kola a přilby a projeďte se po pěkných dubrovnických stezkách.

Praktické informace k Dubrovníku

 • Lékaře v Dubrovníku vyhledejte v Městské nemocnici (Opća bolnica, Dr. Roka Mišetića 2, telefon: +385 20 431 777), pohotovost je ve stejném komplexu na ulici Dr. Ante Šercera.
 • Léky si tu pořídíte v několika lékárnách, převážně v centru. Nejblíže nemocnice stojí lékárna na Vukovarské ulici.
 • Zubař váš ošetří v soukromé ordinaci nedaleko nemocnice (Iva Vojnovića 30, telefon: +385 20 333 417).
 • Ve stejné lokalitě ordinuje také veterinář (Josipa Kosora 20, telefon: +385 20 411 095).
 • Ve městě se nachází velký počet bankomatů, v centru vyberete hotovost opravdu snadno.
 • Benzíny najdete v Dubrovniku tři: jednu na poloostrově Lapad (na Lapadském pobřeží), další dvě u obce Komolac (východně), u ACI Mariny Dubrovnik.
 • Pošty tu mají dvě: na Lapadu (Miljenka Bratoša) a ve staré části Dubrovniku poblíž Ploče (Široka ulica).
 • Pro radu, mapy, brožury a drobné suvenýry si zajděte do informačního centra Pile (Brsalje 5, telefon: 20 312 011), nebo Gruž (Obala I. Pavla II 1, telefon: 20 417 983).
 • Otevřeno mají celý týden včetně víkendů od 8 do 20 hodin.
 • Pořídíte tu také turistickou kartu, díky které získáte různé slevy a výhody (např. slevy na jízdné, či vstupné do památek).
 • další informace můžete načerpat na stránkách TZ Dubrovník (turistické sdružení). 
 • integrovaný záchranný systém: 112
 • policie: 192
 • hasiči: 193
 • záchranka: 194
 • pomoc řidičům v nouzi: 1987
 • informace: 11888

Doprava

Doprava do Dubrovníku

Doprava v Dubrovníku

 • V Dubrovníku funguje MHD. Turisté nejvíce jezdí linkou č. 4 (trasa Pile-hotel Palace, čtyřka jede ze starého města k městské pláži a k hotelům na Lapadu) a linkou č. 1 (trasa Pile – Mokošica, jednička staví v přístavu Gruž, u autobusového nádraží a u ACI Mariny). Oblíbená je rovněž linka č. 5 (trasa Viktorija – Pile – Babin kuk).
 • Příměstské autobusy jezdí z Dubrovníku do blízkých i vzdálenějších míst: na jih až do Molunatu, severně až do Stonu. Nejvíc spojů jezdí do jižní části dubrovnického přímoří: Srebreno, Mlini, Plat, Cavtat, Molunat).
 • Autobusové nádraží se nachází v přístavu Gruž. Mrkněte do podrobného jízdního řádu.
 • Na kopec Srdj za městem vás vyveze lanovka (rekonstruovaná na počátku tisíciletí).
 • Taxík chytíte na všech frekventovaných místech Dubrovníku. Taxi mívá žlutý majáček. Podívejte se, odkud kam a za kolik jezdí dubrovnická taxislužba.
 • Parkování je v Dubrovníku bez problémů. Zaparkujete na pouličních parkovištích, ve veřejných parkovacích domech i na parkovišti v přístavu Gruž. Získejte další informace o parkování ve městě.
 • Z Dubrovníku vyplouvají pravidelné lodní linky na dubrovnické pláže.
 • Rozhodně se lodí vydejte na nějaký výlet, stojí to za to. Plavte se třeba na ostrov Lokrum.
 • Oblíbeným cílem lodních výletů jsou Elafitské ostrovy: Koločep, Lopud a Šipan.
 • U pláží vám půjčí šlapadlo, loďku, či vodní skútr. K dispozici je také kajak.
 • Dubrovnické letiště leží za městem v obci Čilipi.
 • Kdysi v Dubrovníku jezdily také tramvaje.
 • Klikněte si pro více informací o dopravě, dopravném a parkování v Dubrovníku.

Zajímavosti 

Život v Dubrovniku

   Na kopec Srdj za městem jezdí lanovka. Dopřejte si vyhlídku na celý Dubrovník i širé moře a odvezte si z dovolené netradiční zážitek (lanovku u pobřeží mají málokde).

   Dubrovník se v posledních letech stal oblíbenou destinací, kam se jezdí uzavírat sňatek. Je tu totiž mnoho míst, která k uspořádání svatebního obřadu přímo vybízí (palác Sponza, ostrůvek Lokrum, Knížecí palác…). Svatbu v Dubrovníku volí stále více párů, které touží po netradiční svatbě mimo svou rodnou zemi.

   O staré město se v Dubrovníku velmi pečuje, hlavně co se celkové čistoty týče. Přečtěte si, jak dubrovničtí čistí hlavní ulici Placa-Stradun.

Lokální produkty

   Kolem Dubrovníku se nachází rozsáhlé vinice, na kterých se pěstují především dvě známé odrůdy: plavac mali a dingač.

   Plavac mali má zajímavou historii, v roce 1820 ho totiž chorvatští uprchlíci přivezli do USA, kde se víno ujalo a dnes se prodává jako slavná kalifornská odrůda zinfandel. Chuť odrůd plavac mali a zinfandel je prakticky totožná. Dingač se vyznačuje velmi specifickou chutí a vůní: v jeho buketu se odráží chuť lesních bobulí, středomořské květeny, bylinek, koření i tabáku.

   Tradiční šperk z Dubrovníku vychází z podoby dutých, bohatě zdobených knoflíků (původně ze 13. století), které se vyráběly z drahých kovů (zlata a stříbra), nebo z korálu. Dnes si ho můžete pořídit ve formě rečini (naušnice), nebo puce (ozdobný knoflík).

Ubytování v Dubrovníku

   V Dubrovníku se nachází mnoho hotelů, včetně těch nejvyšší kategorie. Soustřeďují se především západně od starého města na poloostrovech Lapad (Vis, Adriatic, Splendid, Dubrovnik Palace) a Babin Kuk (President, Argosy, Lacroma, Tirena, Club). Luxusní hotely hledejte  rovněž v jižní části, na předměstí Ploče.

   Ubytovat se můžete také v soukromí, a to jak na Lapadu, tak v jiných částech města, nabídka je opravdu široká.

   Kemp Solitudo leží v části Babin Kuk (v blízkosti pláže). Mladí a nenároční cestovatelé určitě ocení zdejší pěkný Youth Hostel Dubrovnik.

Hotely:
Valamar Lacroma Dubrovnik, Valamar Club Dubrovnik, Argosy, Adriatic, Komodor, Vis, Adriatica, Uvala, Grand Villa Argentina, Hilton Imperial, Grand Hotel Park, Pucić, Palace, Villa Orsula, Dubrovnik Palace, Valamar Dubrovnik President, Tirena, Dubrovnik, Importanne Resort, Neptun, Splendid, Lapad, Aquarius, Villa Dubrovnik, Sumratin, Zagreb, Petka, Perla, Excelsior, Bellevue, Lero, „R“, Stari Grad, Ivka, Rixos Libertas, Ariston, Berkeley, Kazbek, More, Vila Rašica, Kompas

Apartmány:
Valamar Lacroma Resort
Kempy:
Solitudo

Ubytování si můžete vybrat pomocí vyhledávače

nejširší nabídku naleznete

Doporučený denní rozpočet – cca 50-70 EUR/osoba  (Pozn: toto je doporučený denní rozpočet na osobu v případě, že: vyberete si nejlevnější ubytování, zpravidla hostel či apartmán, stravujete se z vlastních zdrojů (nejíte v restauraci, ale vaříte si), používáte veřejnou hromadnou dopravu. S tipy „jak ušetřit“ (viz níže) můžete přispět ke snížení rozpočtu na osobu. V případě, že si vyberete luksusnější hotelové ubytování a stravujete se v místních restauracích, dojde pravděpodobně k navýšení rozpočtu. 

Jak ušetřit peníze

1. Dejte si obědové menu – vyhledejte restaurace a hospůdky, kam chodí místní obyvatelé. Většina nich totiž nabízí zlevněné obědové
menu, tzv. „marendu“.

2. Jezděte Uberem – nainstalujte si aplikaci a ušetříte oproti taxi službám i desítky kun. 

3. Slevová karta či aplikace – ve většině míst existuje slevová karta na památky či v modernější verzi aplikace, kde Vám dají slevy na vstupy, nákupy, restaurace, kavárny. 

4. Turistické sdružení města – navštivte jej, abyste zjistili, co aktuálního se ve městě děje, a co Vám město může nabídnout. V případě, že bydlíte v hotelu a máte k dispozici delegáta cestovní kanceláře, informujte se u něj, kde máte k dispozici slevu či nějakou promo akci. 

Digitální průvodce Dubrovníkem

Související články

Obnovený komplex dubrovnických Lazaretů bude sloužit kulturním účelům
Výstava „Kartografické dědictví ze sbírek Námořního muzea v Dubrovníku“
Vstupné na dubrovnické hradby se v roce 2017 zvyšuje na 150 kun
Začíná obnova renesančního zámku v dubrovnické marině
V Dubrovníku se bude natáčet nový Robin Hood
Velká Onofriova kašna v Dubrovníku znovu v plné kráse
Nejstarší a největší chorvatský kulturní festival – „Dubrovnické letní hry“
Dubrovník – vstupné do památek, doprava po městě, parkování a výlety
Dubrovník zavedl pokutu za vstup v plavkách do starého města
Návštěvu dubrovnických památek pořídíte levněji s turistickou kartou
Pravidelnými lodními linkami na dubrovnické pláže
V Dubrovníku se natáčí další pokračování Star Wars: Epizoda VIII
Počet obřích výletních lodí v Dubrovníku láme všechny rekordy
Připravuje se komplexní obnova dubrovnického letiště
Historie města
Procházka po dubrovnických hradbách
Slavnost sv. Blažeje v Dubrovníku
Dubrovnické „Lazarety“ – jejich historie a současnost
Sůl, jeden z významných zdrojů bohatství Dubrovnické republiky
Dubrovník letos očekává další zvýšení počtu výletních lodí na okružních plavbách
Světová média si oblíbila Dubrovník
Fantasy seriál „Hra o trůny“ se opět natáčel v Dubrovníku
Stará dubrovnická slévárna je otevřena pro návštěvníky
Zpřístupněna dubrovnická městská zvonice
Lanovka na Srdj mezi největšími atrakcemi města Dubrovníku
Pevnost Revelin v Dubrovníku ožívá jako kulturní centrum
Po 19 letech je opět v provozu lanovka na kopec Srdj nad Dubrovníkem
Turistické sdružení města Dubrovníku se přestěhovalo za Pilskou bránu
Méně známé památky Dubrovníka
Nejpopulárnější lidový tanec dubrovnického kraje – „lindjo“
Rolandův sloup v Dubrovníku
Obnova a rekonstrukce Dubrovníku
Víte, že v Dubrovníku jezdívaly tramvaje?
Repliky historických plachetnic v dubrovnické oblasti
Archeologický průzkum podzemí dubrovnické katedrály pokračuje
Dubrovník – oblíbené místo svateb
Jak se v Dubrovníku pečuje o čistotu starého města?
Jak je vlastně starý Dubrovník?

2