Jak je vlastně starý Dubrovník ?

Chorvatsko... Články ... Témata ... Jak je vlastně…
Publikováno: 29.07.2002

Až do nedávna se mělo za to, že historie Dubrovníku (podrobněji: historie Dubrovníku) začíná příchodem utečenců z Epidauru v 7.stol. na pustý skalní výběžek Lause (dnes ve starém Dubrovníku v lokalitě Pustijerne).

Tato interpretace však vzala za své, když při zemětřesení v r. 1979 byla dosti poškozena i katedrála. Při práci na zajištění jejích základů a při důkladném průzkumu podloží bylo zjištěno, že pod pozůstatky románského předchůdce dnešní katedrály, o němž se předpokládalo, že byl nejstarším na tomto místě, byly nalezeny zdi (dochované až do výše člověka) byzantské baziliky, která byla téměř stejných rozměrů jako dnešní katedrála. V apsidě této svatyně se dobře dochovaly původní byzantské fresky.

Již dnes si mohou návštěvníci katedrály prohlédnout plány a fotodokumentaci z průzkumných prací v podzemí - přímo v katedrále. V dohledné době budou vykopávky, vč. vzácných nálezů fresek zpřístupněny.

Na podkladě těchto průzkumů a bádání lze tedy reálně předpokládat, že v době příchodu běženců z Epidauru zde stálo již větší byzantské sídlo. Zatím se neví, jak bylo staré a kdo je založil. Snad nám to v budoucnosti řeknou další výzkumy.Mohlo by vás zajímat