Pevnost Revelin v Dubrovníku ožívá jako kulturní centrum

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Pevnost Revelin v…
Publikováno: 18.03.2011

Revelin, jedinečná samostatná pevnost na východní straně starého Dubrovníku a nedílná součást obranného systému města (podrobněji v tematickém článku: Procházka po dubrovnických hradbách), dnes již neslouží svému původnímu účelu. Nádherné prostory pevnosti jsou využívány k pořádání různých kulturních, společenských a zábavních akcí. Její terasa se stala oblíbenou scénou představení Dubrovnických letních her, kde pravidelně vystupují folklorní, hudební a taneční soubory, např. dubrovnický "Lindjo" nebo záhřebský "Lado". S úspěchem se tu konají výstavy, koncerty sólistů, komorních a dalších orchestrů, baletní představení aj. Tradiční jsou i vánoční koncerty Dubrovnického symfonického orchestru ve velkém trojlodním sále. Zájemci tu za nemalý obnos mohou pořádat firemní setkání, rauty, večírky, svatby a další soukromé akce. Vnitřní prostory mají moderní zázemí, vytápění a klimatizaci, což umožňuje celoroční provoz. Pevnost má celkem 3 500 m2 užitné plochy.

Dubrovník
Dubrovník, pevnost Revelin v dolní části obrázku

Pro město představují příjmy z užívání historických památek významnou částku, jen za loňský rok získalo od nájemců Revelinu více než milion kun. Na základě výběrového řízení na pronájem jednotlivých prostor, které proběhlo v loňském roku, byli na dalších pět let vybráni tito nájemci: "Culture Club Revelin", Dubrovnická muzea (Dubrovački muzeji) a Dubrovnický symfonický orchestr (Dubrovački simfonijski orkestar).

Hudební klub "Culture Club Revelin" (www.clubrevelin.com) byl otevřen Vánocemi loňského roku. Nachází se v části přízemí, které dosud celé sloužilo jako koncertní sál, největší a nejreprezentativnější prostor ve městě. Klub pořádá koncerty, tematické party, hostování domácích i zahraničních DJ´s, módní přehlídky a další programy.

Velmi čerstvou novinkou je "Virtuální muzeum města Dubrovníku" (Virtualni muzej Grada Dubrovnika), který poprvé přivítal návštěvníky 28. ledna u příležitosti "Muzejní noci". Pomocí velkoplošných dotykových obrazovek a audiovizuální techniky nabízí virtuální výlet do méně známé historie Dubrovníku a panoramatickou procházku po památkách města i celé dubrovnické oblasti. Návštěvník může listovat v dubrovnickém archivu, prohlédnout si mince Dubrovnické republiky, projít se parky a tajemnými šlechtickými letohrádky, nahlédnout pod dlažbu katedrály, zaskočit na stonské hradby nebo vystoupit na pevnost Soko-kula v oblasti Konavle. Projekt vznikl ve spolupráci města a Dubrovnických letních her (Dubrovačke ljetne igre).

V dalších prostorách pevnosti Revelin je k vidění výstava Archeologického muzea pod názvem "Raně středověké sochařství", která byla dříve umístěna v Knížecím paláci a hostovala v Záhřebu, Šibeniku a Splitu. Prezentuje sochařské umění neznámých starých mistrů 9. až 12. století a raně středověké kamenné fragmenty sakrální architektury Dubrovníku a okolí.

Dubrovník
Dubrovník, pevnost Revelin

Nyní je na řadě pár informací o historii pevnosti Revelin. Samostatná pevnost Revelin na východní straně starého Dubrovníka byla poslední a nejlépe opevněnou součástí městského opevnění. Měla za úkol výrazně posílit obranyschopnost města proti tehdy nejnebezpečnější zbrani – dělům. Druhou samostatnou pevností ve fortifikačním systému Dubrovníku byla pevnost Lovrijenac v jeho jihozápadní části.

Záměr zabezpečit východ města silnou nedobytnou pevností získával na aktuálnosti díky politické situaci v Evropě v 16. století. V té době výrazně zesílili nebezpečí pro Dubrovnickou republiku – Ragusu ze strany její odvěké soupeřky, Benátské republiky, ale i turecké nebezpečí bylo stále akutní. Hradby na východní straně města mohly sice čelit se svými věžemi případným útokům z této strany, avšak nikoli takovým zbraním, jakými byla právě v 16. století děla s velkou palebnou silou. I když benátská hrozba nebyla zcela bezprostřední, nechtěl dubrovnický senát ponechávat nic náhodě a rozhodl se před východními hradbami vybudovat samostatnou pevnost, která by odolala nejtěžším soustředěným útokům. Pevnost měla mít kromě bezpečností úlohy ještě další úkol: její prostory měly sloužit v mimořádných nebezpečných okamžicích i jako státní pokladnice a zasedal tu dubrovnický senát.

Plány výstavby pevnosti byly svěřeny známému španělskému pevnostnímu staviteli Antoniu Ferramolinovi, který začal v roce 1539. Jaký význam přikládali otcové republiku urychlení výstavby svědčí i skutečnost, že současně zastavily republikové orgány veškerou výstavbu ve město. Nesmělo se stavět vůbec nic – byla zmrazena dokonce i stavba kostelů a klášterů. Jednotlivé dubrovnické domácnosti měly pracovní povinnost: posílaly každý den jednoho svého člena na stavbu pevnosti, aby tam vypomáhat s pomocnými pracemi. O vybavení rostoucí pevnosti vojenským materiálem a vším, co bylo zapotřebí, se starali zvláštní inspektoři. Stavba pevnosti byla dokončena v roce 1551. V 17. a 18. století byly k pevnosti přistavěny různé přístavby, které však narušily její monumentální siluetu. Při obnově v minulém století byly odstraněny.

Dubrovník
Dubrovník, městský přístav od pevnosti Revelin

Pevnost Revelin je čtyřpatrový kolos, jehož vnější stěny dosahují tloušťky sedm metrů a na straně přivrácené k dubrovnickým hradbám je tloušťka zdí dva metry. Pevnost je spojena jedním mostem s bránou Ploče a druhým s předměstím. Ze střešní terasy se otevírá krásný výhled na část starého městského přístavu a na protilehlou pevnost sv. Jana (Sv. Ivan).

Moderní historie pevnosti však není právě radostná. Při zemětřesení v roce 1979 byla narušena statika její konstrukce a byly zahájeny sanační práce, jež byly prozatímně ukončeny v roce 1989. Revelin však začátkem 90. let minulého století prožil jednu neočekávanou epizodu, a to válečnou. V době vojenského konfliktu se Srby a Černohorci v roce 1991 se Revelin stal útočištěm obyvatel Dubrovníku, kteří tu hledali bezpečí před dělostřeleckou palbou z blízkého kopce Žarkovica. Obléhatelé nešetřili město, ani jeho mimořádné kulturní památky a ani lidské životy. Nejtěžší útok zažilo město na sv. Mikuláše 6. prosince 1991, kdy padlo devatenáct obránců. Tehdy dubrovnické pevnosti, včetně Revelinu splnily svůj původní úkol, uchránily životy mnoha obyvatel města. Ten den se každoročně připomíná jako Den dubrovnických obránců (Dan dubrovačkih branitelja). Teprve v roce 2003 však mohl být plně opravený objekt předán městu, aby jeho multifunkční prostory mohly být využívány k širokému spektru akcí.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat