Začíná obnova renesančního zámku v dubrovnické marině

Na celém světě existuje jen jeden jachtařský přístav, jehož součástí je renesanční zámek ze 16. století - ACI Marina Dubrovnik v Dubrovníku.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Začíná obnova…
Publikováno: 08.02.2017

Na celém světě existuje jen jeden jachtařský přístav, jehož součástí je renesanční zámek ze 16. století - ACI Marina Dubrovnik v Dubrovníku. Podle mnohých znalců umění představuje zámek – letní sídlo šlechtické rodiny Sokročevićů (Ljetnikovac Sorkočević) v osadě Komolac na Rijece dubrovačce nejkrásnější stavbu svého druhu v Dubrovníku, který je přece tak bohatý na nádhernou architekturu.

Rijeka dubrovačka
Rijeka dubrovačka, zámek Sorkočevićů

Zámek - letohrádek postavila v době největšího rozkvětu a blahobytu Dubrovnické městské republiky jedna z nejpřednějších a nejbohatších dubrovnických šlechtických rodin – Sorkočevićové. Zisky z obchodu, mořeplavby, bankovnictví, těžby a prodeje soli, několika dolů, ale i zemědělství a mnoha dalších oborů umožnily Dubrovnické republice dostat se mezi špičkové středomořské země. K úspěchům přispívala po staletí i chytrá a obratná diplomacie. Dubrovník vynikal svou velkorysou výstavbou města, podporou vědy, umění a školství, svým zdravotním a sociálním zákonodárstvím, svou péčí o staré a sociálně znevýhodněné obyvatelstvo. Ale nezapomínal na důkladné opevnění města, které bylo ve Středomoří pokládáno za nedobytné a na jehož výstavbě se podíleli nejslavnější inženýři a stavbaři fortifikací své doby. Z rodiny Sorkočevićů pocházeli přední významné osobnosti republiky – diplomaté, politici, umělci, vědci a podobně. Šlo tedy o bohatou rodinu, která si koncem 16. století mohla dovolit postavit si v nejoblíbenějším letovisku dubrovnické aristokratické smetánky, v osadě Komolac, reprezentační letní sídlo.

Osada Komolac leží v mořském zálivu Rijeka dubrovačka, který je vlastně zatopeným ústím ponorné řeky Ombly. Na jejích březích se nachází deset osad. Rijeka Dubrovačka byla díky svým příznivým mikroklimatickým podmínkám, chráněné poloze, bohaté vegetaci a blízkosti Dubrovníku příjemnou, poměrně chladnou oázou v letních vedrech. V době největší prosperity Dubrovnické republiky tu byly na dvě stovky meších vil i honosných zámků, které byly vybavený vším, co odpovídalo představám nejvyšší společenské vrstvy o přepychu a pohodlí. Dnes jich zbyl jen malý zlomek, většinou ve značně zdevastovaném stavu. Jen velmi pomalu začíná jejich záchrana (viz článek: Úspěšná rekonstrukce prvního letohrádku na Rijece dubrovačce).

Rijeka dubrovačka
Rijeka dubrovačka, ACI Marina Dubrovnik

Třípatrový zámek Sorkočevićů stojí na samém břehu Rijeky dubrovačky, tam, kde ponorná Ombla vyvěrá po své dlouhé podzemní pouti na povrch (již od nejstarších dob místní využívali vodního proudu k pohánění například mlýnů). Jeho stavitelé vytvořili příjemné letní obydlí na vysoké úrovni, kde kromě reprezentačních sálů vyzdobených freskami nechyběla kaple sv. Tryfóna, parní lázeň, schodiště vedoucí až do zálivu například, park s palmami, oleandry a jinou středomořskou florou, dvěma rybníčky a pergolou.

Zámek se sice dochoval až do našich dnů, ale chátrání se mu i přes několik rekonstrukcí nevyhnulo. Zejména park už dávno ztratil svůj lesk.

Teď se však má situace úplně změnit a rezidence má získat zpět svoji někdejší nádheru. Iniciátorem vzkříšení zámku Sorkočevićů je ACI Marina Dubrovník, která je součástí společnosti Adriatic Croatia International Club – ACI (převážný majetkový podíl této společnosti má chorvatský stát). Projekt "SKALA – nová kulturní a turistická destinace" zahrnuje rekonstrukci zámku a úpravu jeho okolí. Podle projektu bude v zámku muzeum, škola starých řemesel, prodejna suvenýrů a restaurace. Revitalizován má být i rozlehlý park, který bude zase patřit bohaté středomořské vegetaci tak, jak to bývalo kdysi. Upravené cestičky dovedou k dominantám parku - plastikám, pergolám a dalším krásným objektům. Předpokládá se, že se zámek stane významným kulturním, společenským a turistickým centrem, kde se budou mimo jiné pořádat koncerty a festivaly, jimž obnovený zámek vytvoří autentické prostředí.

Společnosti ACI se podařilo získat na projekt prostředky z evropských fondů, které pokryjí většinu potřebné částky na první etapu investice. První etapa bude zaměřena na podrobné zjištění stavu stávajícího zámku a jeho okolí, včetně statiky, vlhkosti a míry zchátralosti, dále vypracování hlavního projektu revitalizace a zajištění veškerých potřebných náležitostí (potřebná povolení, studie, dokumentace aj.).


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat