Jak se v Dubrovníku pečuje o čistotu starého města?

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Jak se v Dubrovníku…
Publikováno: 05.12.2006
6.12.2006

Dubrovník
Dubrovník, hlavní ulice Stradun
(též Placa)

Město Dubrovník věnuje nemalé finanční prostředky na udržování čistoty v celé historické části města. Pro turisty - návštěvníky této "perly Jadranu" může být zajímavý pohled do jeho zákulisí. Není maličkostí starat se to, aby historické jádro zářilo po celý den čistotou, jestliže se vezme v úvahu, že je navštíví každý den desítky tisíc turistů, že mnozí jsou neukáznění co se týče odhazování odpadků, že je třeba zásobovat místní hotely, restaurace a obchody a že provozovatelé těchto služeb při své činnosti ne vždy dodržují pravidla čistoty a hygieny.

Na historickou část města je v sezóně vyčleněno 25 pracovníků, což je víc než zajišťuje čistotu podstatně větších měst než je starý Dubrovník. Několik jich po celý den zajišťuje sběr a odvoz odpadků a čištění tří veřejných WC, avšak hlavní práce související s čištěním města se provádějí v pozdních nočních a časných ranních hodinách.

Šest lidí, většinou studentů, výhradně pečuje o hlavní promenádu - Stradun, respektive o jeho mytí. Každý den mezi půlnocí a třetí hodinou v noci přivezou dlouhé hadice se stříkačkami. Hadice připojí k hydrantům a proudem vody oplachují dokonale ohlazenou dlažbu. Mytí Stradunu trvá dvě až tři hodiny, musí však v každém případě skončit kolem šesté hodiny ráno, kdy vjíždějí do této historické části první zásobovací vozy a začíná denní provoz. Každou druhou noc se myjí chodníky všech ulic přiléhajících z obou stran ke Stradunu.


Mohlo by vás zajímat