Výstava "Kartografické dědictví ze sbírek Námořního muzea v Dubrovníku"

Výstava prezentuje přes 500 exponátů – map, plánů, globusů a atlasů, pocházejících z širokého časového úseku od 16. do 20. století.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Výstava …
Publikováno: 20.09.2018

V Knížecí paláci v Dubrovníku probíhá zajímavá výstava "Kartografické dědictví ze sbírek dubrovnického Námořního muzea" (Kartografska baština iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku), která prezentuje přes 500 exponátů – map, plánů, globusů a atlasů, pocházejících z širokého časového úseku od 16. do 20. století.

Dubrovník
Dubrovník

Expozice je členěna do tří celků, a to kartografie evropských zemí, kartografie Dubrovnické republiky a námořní kartografie Jadranu. Přitom je třeba zdůraznit, že autory vystavovaných map jsou nejlepší kartografové 17. 18. a 19. století. Mezi prezentovanými unikáty jsou například i první námořní mapy Jadranu z druhé poloviny 18. století a první poloviny 19. století, rukopisné mapy Dubrovnické republiky dubrovnického původu, atlas Středomoří z roku 1649 z dílny rodiny Olivů z Messiny, terestrické glóbusy z 18. a 19. století. Značný počet z 87 kartografických exponátů na této výstavě je prezentován poprvé.

Právě staré mapy jsou významným kulturním dědictvím každého národa a důležitým historickým pramenem svědčícím o prostoru a době, v němž tato kartografická díla vznikala, i o úrovni tehdejšího vědeckého poznání.

Výstava v Knížecím paláci v Dubrovníku je otevřena do 15. listopadu 2018. Doprovází ji reprezentativní dvojjazyčný katalog zaměřený na kartografii v Dubrovníku se zvláštním důrazem na námořní kartografii.

Informace: Dubrovački muzeji

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Dubrovník


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat