>  Aktuality   >  Výborné výsledky měření čistoty vody na Jadranu

Chorvatský Jadran patří již léta k nejčistším částem Středozemního moře. Jen Malta, Kypr a Řecko dosahují lepších výsledků v měření kvality mořské vody ke koupání v celé Evropě, jak vyplývá ze Zprávy Evropské agentury pro životní prostředí za rok 2017. Ve zprávě se také uvádí, že výsledky v rámci celé Evropy potvrzují pozitivní trend stále čistější vody na plážích a koupalištích.

Promajna
Promajna na Makarské riviéře

V rámci „Programu sledování kvality vody ke koupání na plážích Chorvatska“ se od poloviny května do konce září provádějí pravidelná měření kvality vody na jadranských plážích. Vzorky se odebírají jednou za čtrnáct dní a výsledky jsou zveřejňovány. Podle zjištěných parametrů čistoty vody se rozeznávají čtyři kategorie kvality: výborná (modrá barva), dobrá (zelená), vyhovující (žlutá) a nevyhovující (červená).

Ve „Zprávě o kvalitě vod ke koupání na plážích Jadranu za rok 2017“ se uvádí, že v letoviscích podél celého chorvatského jadranského pobřeží a na ostrovech bylo odebráno celkem 9 607 vzorků a 96,74 % odebraných vzorků mořské vody splňuje přísná kriteria požadavků kladených na nejvyšší kvalitu mořské vody ke koupání (kvalita výborná).

Pag
Ostrov Pag, pláž u města Pagu

Měření se prováděla na 953 plážích – kontrolních bodech, z toho na 96,01 % byla kvalita vody výborná, na 2,73 % dobrá, na 0,84 % vyhovující a 0,42 % nevyhovující.

Z celkového počtu 9 607 odebraných vzorků bylo 9 294 oceněno známkou „výborná“, 184 vzorků známkou „dobrá“, 105 vzorků známkou „vyhovující“ a 24 vzorků známkou „nevyhovující“.

Na stránkách Ministerstva ochrany životního prostřední a energetiky si lze vyhledat výsledky letošních měření na jednotlivých plážích, která se provádějí každých 15 dní: www.izor.hr/kakvoca (v chorvatštině) a www.izor.hr/bathing (v angličtině). Kromě těchto údajů jsou tu k dispozici i informace o vybavení pláže a fotografie.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Chorvatsko


Zdroj informací:

Novigrad
Pláž v istrijském letovisku Novigrad