>  Aktuality   >  Jaké změny letos čekají návštěvníky Národního parku Kornati

Národní park Kornati (Nacionalni park Kornati) letos zavedl řadu změn v systému placení vstupného. Kromě celkového zdražení je nejvýznamnější prodloužení hlavní sezóny. Období, kdy je vstupné na nejvyšší úrovni, je delší o dva měsíce. Dříve hlavní sezóna trvala jen prázdninové měsíce červenec a srpen, nyní se do hlavní sezóny počítá i červen a září.

K dalším změnám patří:

  • Nová kategorie pro plavidla do 6,99 m.
  • Třídenní vstupenka, která platí pro Národní park Kornati a Chráněnou krajinnou oblast Telašćica (Park prirode Telašćica).
  • Sedmidenní vstupenka, která platí pro NP Kornati, PP Telašćica, NP Mljet a Chráněnou krajinnou oblast Lastovské souostroví (Park prirode Lastovsko otočje). Dříve existovala pětidenní vstupenka jen pro NP Kornati.
  • Třídenní a sedmidenní vstupenka platí tři případně sedm dní za sebou.
  • Jednodenní vstupenka koupená od 0:00 do 24:00 hod platí do 12:00 hod. následujícího dne.
  • Třídenní vstupenka koupená od 0:00 do 24:00 hod platí do 12:00 hod. třetího dne.
  • Sedmidenní vstupenka koupená od 0:00 do 24:00 hod platí do 12:00 hod. sedmého dne.
  • Vstupenka koupená mimo hranice národního parku platí na přesné datum návštěvy, nikoli jako dříve po dobu 14 případně 7 dní. Pokud návštěvníci nemohou kvůli nepředvídatelným okolnostem navštívit národní park v plánovaný datum, mohou si datum návštěvy změnit, ale tuto možnost mají jen jednou v sezóně, a to zasláním požadavku na změnu data vstupenky správě NP nejpozději den před plánovanou návštěvou do 12:00 hod. V případě, že žádost o změnu data vstupenky zasahuje do jiného období (z mimosezóny do sezóny a naopak), nepožaduje se doplatek a ani se nevrací přeplatek.
  • Storno vstupenek není možné.

Každý návštěvník Národního parku Kornati musí mít planou vstupenku na každý den pobytu na území národního parku. Vstupenky je možné koupit v mobilních recepcích NP Kornati (na člunech správy NP), na recepci v Murteru, v prodejních místech na pevnině a on-line na stránkách portálu Parkovi Hrvatske.


Kornati – individuální vstupné za plavidlo (ceny v kunách)
Vstupenka zakoupená mimo hranice národního parku
  na 1 den na 3 dny  * na 7 dní  **
délka plavidla červen – září leden – květen,
říjen – prosinec
červen – září leden – květen,
říjen – prosinec
červen – září leden – květen,
říjen – prosinec
do 6,99 m
(do 23 stop)
300 150 600 300
7 – 10,99 m
(24 – 35 stop)
400 200 1 000 500 1 800 900
11 – 17,99 m
(36 – 58 stop)
600 300 1 600 800 2 800 1 400
18 – 24,99 m
(59 – 81 stop)
1 000 500 2 600 1 300 4 400 2 200
25 – 49,99 m
(82 – 163 stop)
1 800 900 4 800 2 400 8 400 4 200
50 – 74,99 m
(164 – 245 stop)
3 500 1 750 9 400 4 700 17 600 8 800
přes 75 m
(přes 246 stop)
7 000 3 500 18 600 9 300 33 200 16 600
*    Platí pro NP Kornati a PP Telašćica
**  Platí pro NP Kornati, PP Telašćica, NP Mljet a PP Lastovské souostroví


Kornati – individuální vstupné za plavidlo (ceny v kunách)
Vstupenka zakoupená v národním parku
  na 1 den
délka plavidla červen – září leden – květen,
říjen – prosinec
do 6,99 m
(do 23 stop)
600 300
7 – 10,99 m
(24 – 35 stop)
800 400
11 – 17,99 m
(36 – 58 stop)
1 200 600
18 – 24,99 m
(59 – 81 stop)
2 000 1 000
25 – 49,99 m
(82 – 163 stop)
3 600 1 800
50 – 74,99 m
(164 – 245 stop)
7 000 3 500
přes 75 m
(přes 246 stop)
14 000 7 000


Informace na našich stránkách: Vstupné do národních parků v roce 2018


Zdroj informací: