>  Doprava   >  Dopravní předpisy – Rakousko

Doklady

„Cestovní pas, platný nejméně na předpokládanou dobu pobytu, nebo platný občanský průkaz. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, vydávané od roku 2000, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.“(MZV ČR) Je nutný též Průkaz povinného zdravotního pojištění.

Při cestě autem do Rakouska musí mít řidič-občan ČR platný řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla a mezinárodní zelenou kartu povinného ručení. Zejména u dražších aut je na hranicích namátkově kontrolováno vlastnictví, v případě zapůjčeného vozidla se vyžaduje ověřené potvrzení vlastníka o zapůjčení vozu.

Omezení rychlosti jízdy na rakouských silnicích:

Osobní auta, motocykly

 • v obci: 50 km/h (pokud dopravní značení neupravuje jinak).
 • mimo obec: 100 km/h.
 • na dálnici: 130 km/h. Omezení na 110 km/h mezi 22:00 a 5:00 hod je na dálnicích A 10 (Tauern), A 12 (Inntal), A 13 (Brenner) a A 14 (Rheintal).

Osobní auta s přívěsem do 750 kg

 • mimo obec: 100 km/h
 • na dálnici: 100 km/h
 • v obci: 50 km/h

Autobusy, motorová vozidla s přívěsem nad 750 kg (hmotnost soupravy do 3,5 t)

 • mimo obec: 80 km/h
 • na dálnici: 100 km/h
 • v obci: 50 km/h

Další důležité předpisy:

 • Děti do 14 let, menší než 150 cm, smějí být přepravovány pouze v dětském zádržném zařízení (homologované dětské sedačky kategorie odpovídající váze dítěte). Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.
 • V zimních měsících patří sněhové řetězy k povinné výbavě.
 • Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony (pouze hands-free, autosady či sluchátka).
 • Je-li v krvi řidiče zjištěno 0,5 promile alkoholu nebo více, pokládá se za osobu pod vlivem alkoholu, která nesmí řídit motorové vozidlo.
 • Součástí povinného vybavení každého vícestopého vozidla je jeden výstažný oděv (Warnbekleidunf), kterým může být buď výstražná vesta (Warnweste), nebo zvláštní reflexní pásy ve formě šlí nebo kombinéza; každý z těchto typů výstražného oděvu musí být buď žlutý, nebo oranžově červený nebo červený, případně mohou být tyto barvy kombinovány. Podrobněji v aktualitě: V Rakousku je součástí povinné výbavy výstražný oděv.
 • Od 1.1.2012 platí na rakouských dálnicích a rychlostních nebo víceproudých silnicích nová povinnost pro řidiče – povinnost vytvořit průjezd pro vozidla záchranné služby, policie, havarijní služby nebo hasičů. Vozidla v levém pruhu musí zajet co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích co nejvíce vpravo. Využívá se přitom i odstavný pruh. Podrobněji v aktualitě: V Rakousku platí povinnost vytvořit průjezd pro záchranáře.

Pokuty (příklady):

  • překročení rychlosti na dálnici: do 10 km/h od 20 EUR, 11 – 19 km/h od 35 EUR, 20 – 30 km/h od 50 EUR (může dosáhnout až 726 EUR)
  • překročení rychlosti obcích, městech, na okresních a rychlostních silnicích: nad 30 km/h od 70 EUR, nad 40 km/h od 150 EUR + odebrání řidičského průkazu na 2 týdny (může dosáhnout až 726 EUR)

 • řízení vozidla pod vlivem alkoholu : 300 – 3 700 EUR
 • nesprávné parkování: od 20 EUR
 • telefonování za jízdy: od 50 EUR
 • jízda bez bezpečnostního pásu: od 35 EUR

Důležitá telefonní čísla pro případ nehody:

 • ÖAMTC (poruchová služba, pro nečleny za úhradu) – 120
 • ARBÖ (poruchová služba, pro nečleny za úhradu) – 123
 • evropské tísňové volání – 112
 • hasiči – 122
 • policie – 133
 • záchranná služba – 144

Informace o provozu na příjezdových komunikacích lze získat na následujících stránkách:

 • www.oesag.at – ÖSAG (Österreichische Autobahnen und Schnellstrassen-Gesellschaft)
 • www.arbo.at – ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs)
 • www.oeamtc.at – ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club)

Turistické informace:

 

Aktualita: Ceny pohonných hmot ve Slovinsku a v Rakousku