>  Aktuality   >  Bašská stezka hlaholice

V polovině října 2009 se konala v Bašce na ostrově Krku slavnost dokončení a otevření tzv. Bašské stezky hlaholice (Bašćanska staza glagoljice). Tato stezka vede Bašským údolím v jižní části ostrova Krku a je spjata s hlaholicí a hlaholským písemnictvím (viz tematický článek: Hlaholice a hlaholské památky). V obci Jurandvor, v tomto údolí byla svého času objevena tzv. Bašská deska (Bašćanska ploča), jedna z nejstarších písemných, resp. v kameni vytesaných památek chorvatského jazyka a je psaná hlaholicí. Pochází ze středověku, z období chorvatských panovníků, tedy z druhé poloviny 11. století.

Hlaholice je nejstarší slovanská abeceda, kterou vytvořil před rokem 863 byzantský učenec Konstantin, známý pod svým pozdějším mnišským jménem Cyril, pro misijní účely v Velkomoravské říši. Ano, byl to jeden ze dvou bratří – věrozvěstů, kteří přinesli na Velkou Moravu křesťanskou víru a posvátné knihy psané právě v hlaholici. Víru v Krista hlásali slovanským jazykem.

Hlaholici sestavil Konstantin-Cyril, pod vlivem řeckého písma, přesněji malé minuskule, a písma latinského při využití dalších prvků (gruzínských, syrských a dalších). Díky jejich žákům se později rozšířila mezi jižní a východní Slovany. Byla částečně použita při vytvoření cyrilice, která ji však do 12. století vytlačila ze všech slovanských zemí, právě s výjimkou Chorvatska.

Právě v Bašce, v kolébce chorvatského písemnictví vznikla začátkem tohoto století myšlenka vytvořit kulturní projekt – tuto stezku, která by návštěvníkům ostrova Krku přiblížila význam hlaholice jakožto základního kamene chorvatské kultury a písemnictví. S tímto záměrem přišla v roce 2006 kulturní společnost Sinjali z Bašky, jež tehdy prezentovala na veřejnosti jakousi několikakilometrovou stezku, na níž by postupně kamenné artefakty prezentovaly jednotlivá písmena hlaholské abecedy od „A“ až do „omegy“ (přehled písmen hlaholské abecedy: Wikipedia). A koncem téhož roku byl v sedle Treskavac nad Baškou, kterým vede silnice z města Krku do Bašky, instalován první artefakt, písmeno „A“, ve formě mohutného kamenného monolitu.

Postupně bylo instalováno dalších 33 kamenných artefaktů symbolizujících další písmena hlaholské abecedy. Jsou různých tvarů a různých rozměrů. Ten na Treskavci je z nich největší – je vysoký přes 6 metrů a má hmotnost 17 tun. Tento kolos, největší monolit v Chorvatsku vytvořil istrijský akademický sochař Ljubo De Karina; jeho dílem jsou i tři další písmena, a to „L“ (hláskový význam hlaholského písmene) – to je přímo v Jurandvoru, „B“ u vstupu do města Baška a písmeno „omega“ umístěné na nábřeží v Bašce. Ostatní písmena vytvořili studenti uměleckých akademií, chorvatských i evropských, kteří se zúčastnili tří sochařských workshopů organizovaných v Bašce. Jejich díla jsou vesměs menších rozměrů a jsou umístěna postupně při celé Bašské stezce.

Slavnosti otevření stezky po instalaci všech písmen se zúčastnili představitelé Přímořsko-Goranské župy, zástupci nejvyšších kulturních míst Chorvatské republiky, členové kulturního spolku Sinjali, zástupci Bašky i dalších míst na ostrově Krku.

Finančními prostředky na tento velký kulturní projekt přispěla jak některá městečka na Krku, tak i velká chorvatská místa na pobřeží i ve vnitrozemí. Těší nás, že na Bašskou stezku hlaholice přispělo i české hlavní město Praha. Sponzorským darem se zúčastnily i mnohé chorvatské podniky a instituce.