>  Aktuality   >  Na ostrově Krku byla dokončena Bašská stezka hlaholice

Baška
Baška

V polovině října se konala v Bašce na ostrově Krku slavnost dokončení a otevření tzv. Bašské stezky hlaholice (Bašćanska staza glagoljice). Tato stezka vede Bašským údolím v jižní části ostrova Krku a je spjata s hlaholicí a hlaholským písemnictvím (viz tematický článek: Hlaholice a hlaholské památky). V obci Jurandvor v tomto údolí byla svého času objevena tzv. Bašská deska (Bašćanska ploča), jedna z nejstarších písemných, resp. v kameni vytesaných památek chorvatského jazyka a je psaná hlaholicí. Pochází ze středověku, z období chorvatských panovníků, tedy z druhé poloviny 11. století.

Hlaholice je nejstarší slovanská abeceda, kterou vytvořil před rokem 863 byzantský učenec Konstantin, známý pod svým pozdějším mnišským jménem Cyril, pro misijní účely v Velkomoravské říši. Ano, byl to jeden ze dvou bratří – věrozvěstů, kteří přinesli na Velkou Moravu křesťanskou víru a posvátné knihy psané právě v hlaholici, víru v Krista hlásali slovanským jazykem.

Hlaholici sestavil Konstantin-Cyril, pod vlivem řeckého písma, přesněji malé minuskule, a písma latinského při využití dalších prvků (gruzínských, syrských a dalších). Díky jejich žákům se později rozšířila mezi jižní a východní Slovany. Byla částečně použita při vytvoření cyrilice, která ji však do 12. století vytlačila ze všech slovanských zemí, právě s výjimkou Chorvatska.

Baška
Baška, Bašská deska v kostele v Jurandvoru

Právě v Bašce, v kolébce chorvatského písemnictví vznikla začátkem tohoto století myšlenka vytvořit kulturní projekt – tuto stezku, který by návštěvníků ostrova Krku přiblížila význam hlaholice jakožto základního kamene chorvatské kultury a písemnictví. S tímto záměrem přišla v roce 2006 kulturní společnost Sinjali z Bašky, jež tehdy prezentovala na veřejnosti jakousi několikakilometrovou stezku, na níž by postupně kamenné artefakty prezentovaly jednotlivá písmena hlaholské abecedy od „A“ až do „omegy“ (přehled písmen hlaholské abecedy: Wikipedia). A koncem téhož roku byl v sedle Treskavac nad Baškou, kterým vede silnice z města Krku do Bašky, instalován první artefakt, písmeno „A“, ve formě mohutného kamenného monolitu.

Baška
Baška, písmeno „L“ hlaholské abededy

Postupně bylo instalováno dalších 33 kamenných artefaktů symbolizujících další písmena hlaholské abecedy. Jsou různých tvarů a různých rozměrů. Ten na Treskavci je z nich největší – je vysoký přes 6 metrů a má hmotnost 17 tun. Tento kolos, největší monolit v Chorvatsku vytvořil istrijský akademický sochař Ljubo De Karina; jeho dílem jsou i tři další písmena, a to „L“ (hláskový význam hlaholského písmene) – to je přímo v Jurandvoru, „B“ u vstupu do města Baška a písmeno „omega“ umístěné na nábřeží v Bašce. Ostatní písmena vytvořili studenti uměleckých akademií, chorvatských i evropských, kteří se zúčastnili tří sochařských workshopů organizovaných v Bašce. Jejich díla jsou vesměs menších rozměrů a jsou umístěna postupně při celé Bašské stezce.

Slavnosti otevření stezky po instalaci všech písmen se zúčasnili představitelé Přímořsko-goranské župy, zástupci nejvyšších kulturních míst Chorvatské republiky, členové kulturního spolku Sinjali, zástupci Bašky i dalších míst na ostrově Krku.

Finančními prostředky na tento velký kulturní projekt přispěla jak některá městečka na Krku, tak i velká chorvatská místa na pobřeží i ve vnitrozemí. Je potěšitelné, že na Bašskou stezku hlaholice přispělo i české hlavní město Praha. Sponzorským darem se zúčastnily i mnohé chorvatské podniky a instituce.

Obrázky:


Zdroj informací: