>  Aktuality   >  Byl otevřen dům a muzeum Marka Pola v Korčule
Korčula
Dům Marka Pola v Korčule

Turistům se od 1. května letošního roku otevřely brány jedné z nejvýznamnějších atrakcí v městě Korčula – domu světoznámého cestovatele Marka Pola. Po dlouholetých vyjednáváních se soukromým majitelem tohoto domu, kde se Marco Polo údajně narodil, se městu podařilo jej zakoupit, opravit a zařídit v něm muzeum Marka Pola.

I když doklady o tom, že se tento velký cestovatel v Korčule skutečně narodil, neexistují, spatřil podle místní tradice světlo světa v uvedeném domě asi v r. 1254. Žil tu s rodinou až do r. 1271, kdy se jako sedmnáctiletý mladík vydal spolu s otcem, strýcem a dvěma dominikánskými misionáři přes Střední Asii a Tibet do Číny. V Číně si jej velmi oblíbil vládce Kublaj-chán, na jehož dvoře pak strávil 17 let.

Do rodné Korčuly se vrátil r. 1295 a o tři roky později se jako benátský občan (Korčula byla tehdy součástí benátské republiky) zúčastnil námořní bitvy mezi benátským a janovským loďstvem před městem Korčula.

V janovském zajetí, po porážce Benátčanů, pak svému spoluvězni nadiktoval své cestovatelské zážitky z asijské cesty a pobytu v Číně – ty potom vyšly pod názvem Milión v četných vydáních a překladech. Po dlouhá staletí pak sloužily jako základní pramen zeměpisných informací o Dálném východě.

Při obnově domu, charakteristického svou věží, byla kromě interiérům věnována pozornost i nádvoří a zahradě. V domě jsou nyní vystaveny exponáty vážící se k velkému cestovateli a k námořní minulosti Korčuly.

O soustavnou péči o dům a muzeum se bude starat Výbor pro dům Marka Pola, jehož členem je mimo jiné Vladimir Depolo z rodiny De Polů, údajných potomků cestovatele.

Marco Polo – informace: www.korcula.net/mpolo/index.html