>  Aktuality   >  V Umagu vzniká „Archeologický park Sepomaia“
Umag
Umag, v popředí Muntarol, následuje Katoro,
Sipar, Zambratija

Na lokalitě Sipar, která se nachází na severním okraji turistické aglomerace Umagu, byla nedávno dokončena první fáze konzervačních a restaurátorských archeologických prací. Na malém výběžku pevniny (severně od osady Katoro, v blízkosti apartmánů Sol Polynesia) archeologové zkoumali pozůstatky raně byzantské vojenské pevnosti z doby císaře Justiniána, v Istrii dosti neobvyklé. Zbytky pevnosti jsou nejlépe patrné za odlivu.

Původní keltský název osady zněl Sepomaia převzali Římané jako Sipar Humacum, později jej zkrátili na Siparis. Po prvním rozkvětu na přelomu letopočtu, kdy zde byla postavena první pevnost a vybudován přístav, začal Sipar upadat. Nový život do něho přinesli Byzantinci, kteří přestavěli pevnost a vzkřísili chátrající osadu u něj. Nacházela se na pobřežním pásu, od dnešní osady Zambratija, přes Sipar, Katoro až po Muntarol. Jak dosvědčují dosavadní archeologické nálezy zbytků římských a byzantských přepychových vil, venkovských usedlostí, domů a dalších pozůstatků z těchto období, musela to být bohatá a výstavná osada, jejíž obyvatelstvo se živilo rybolovem, zemědělstvím a obchodem. Našly se i hroby, části zbraní, keramiky, nástrojů řemeslníků, mince, šperky, zbytky opevnění.

Umag
Umag, Sipar

Podle starých kronik pak v následujících staletích byla osada cílem loupežných nájezdů pirátů až od Neretvy, ale přežívala až do roku 876, kdy byla v době knížete Domagoje zničena. Obyvatelstvo našlo bezpečné nové domovy v nedalekém Umagu, chráněném pevnými hradbami. K zatopení části osady mořem v minulosti zřejmě přispěla zemětřesení, která byla v minulosti v této oblasti dost častá. Historické prameny přinášejí jen skromné informace a ty se často mísí s legendami o Siparu – potopeném městě.

Podle projektu Muzea města Umagu (Muzej grad Umaga) se již od roku 2001 buduje na lokalitě antické osady Archeologický park Sepomaia (Arheološki park Sepomaia). Kromě pevnosti Sipar patří k nejcennějším nálezům pozůstatky antické vily a lázní v Katoru, která se nachází na mysu Tiola, přímo u pláže hotelu Meliá Coral. Projekt přispěje k rozšíření kulturní nabídky v této nejsevernější části istrijského pobřeží.

Antickou minulost připomíná festival Sepomaia Viva, který se koná od roku 2002 vždy v koncem června v Umagu.

Fotografie:


Zdroj informací: