>  Aktuality   >  V Postiře na ostrově Brači byla otevřena špičková továrna na zpracování ryb
Postira
Postira

Konec srpna roku 2013 byl velkým dnem nejen pro bračské městečko Postira, ale i pro celý středodalmatský ostrov Brač. V hospodářské zóně Postiry byl za přítomnosti chorvatského ministra zemědělství a rybářství Tihomira Jakoviny zahájen provoz v nové továrně na zpracování ryb a rybích výrobků, jedné z nejmodernějších a největších v celé Evropě. Její výstavba si vyžádala investice v hodnotě 250 milionů kun, z toho třicet procent zajistili majitelé společnosti Sardina z vlastních zdrojů, zbytek byl pokryt úvěr od Chorvatské banky pro obnovu a rozvoj a z fondů předpřístupového programu Evropské unie IPARD.

Postira
Postira, vpravo od hotelu Pastura je jedna z budov
staré továrny


Stará továrna „Sardina“, která stojí přímo na mořském pobřeží, v samém centru turistické zóny dnešní Postiry, pochází ještě z doby Rakouska-Uherska, z roku 1907. Byla vždy úspěšnou součástí jadranského průmyslového odvětví zpracování ryb, které tvořilo nezanedbatelnou součást chorvatské hospodářské soustavy. Na celém pobřeží včetně ostrovů bývalo v provozu 59 továren na zpracování ryb, z nichž 32 byly na ostrovech, a představovaly tedy velmi významné činitele v ekonomice a zaměstnanosti na ostrovech. Do současné doby však přežily problémy spojené s privatizací a hospodářskou stagnací po osamostatnění Chorvatské republiky jen čtyři z nich – kromě postirské Sardiny pouze továrny „Mirna“ v Rovinji, „Adria“ v Zadaru a „Mardešić“ v Sali na ostrově Dugi otok.

Postira
Postira, stará část obce

„Sardina“ byla vždy úspěšná a prosperující firma, která díky kvalitě svých výrobků a rozumné obchodní strategii dosahovala slušného zisku. K jejím dobrým výsledkům přispěla svého času investice do vytvoření vlastní flotily rybářských lodí a orientace mimo jiné i na vlastní umělý chov ryb. Ryby se v současné době nadále chovají na jihozápadní straně ostrova Brač v zátokách Maslinova, Grška a Smrika. Chov se orientuje především na domácí tuňáky, pražmany zlaté a mořčáky neboli mořské vlky, které se zpracovávají nejen do přibližně 20 milionů rybích konzerv, ale ty nejkvalitnější se dodávají do velkoobchodní sítě zmrazené.

V původních záměrech se zvažovalo, zda novou moderní továrnu postavit na Brači, v Postiře, nebo na pevnině, pravděpodobně někde ve splitské oblasti. Bylo by to levnější, odpadly by přepravní náklady po moři, ale investoři se nakonec rozhodli pro rodný ostrov a pro podporu zaměstnanosti jeho zkušené pracovní síly. Vždyť likvidace tohoto odvětví v Postiře by znamenala obrovský úder do rozvoje tohoto půvabného starobylého rybářského městečka. K přelomovému rozhodnutí došlo v roce 2010, kdy se zástupci města dohodli s majiteli továrny „Sardina“ na přestěhování z lokality v západní části městského nábřeží do nově vzniklé hospodářské zóny Ratac, která se nachází na ploše 5,5 hektaru na lokalitě nad obcí, přibližně 200 metrů nad silnicí vedoucí podél severního pobřeží ostrova. Celkovou bilanci firmy pozitivně ovlivní ještě prodej staré provozovny na postirském nábřeží a prodej již kompletně zpracovaného projektu na výstavbu luxusního hotelu, který má být podle územního plánu postaven právě na místě staré továrny.

Postira
Postira, rybářská loď „Sardiny“

Spolu s lokalitou se změnil i název továrny a značka, pod níž budou nyní její výrobky vyváženy do celého světa. Bude to „Adriatic Queen“, tedy „Královna Jadranu“.

Moderní ekologické technologie, jimiž je nová továrna vybavena, představují značné nároky na pracovní sílu – továrna nyní zaměstnává poměrně vysoký počet nových inženýrů a přínosem pro ni je i místní zkušená pracovní síla. Pro zaměstnanost v Postiře má proto nová továrna rozhodující význam – vždyť poprvé budou dokonce přijíždět do Postiry pracovat i odborníci i z pevniny, zatímco dosud to vždy byla tak, že pracovní síla z ostrovů nenacházela zaměstnání na ostrovech a musela za prací dojíždět na pevninu. V současné době je v nové továrně zaměstnáno 274 pracovních sil, v nejbližších měsících stoupne jejich počet ještě od dalších 50, což znamená o 100 pracovníků víc než dosud. A počítá se vzhledem k dalšímu plánovaného rozvoji výroby s dalším navýšením počtu pracovníků.

Postira
Postira, hotel Vrilo na nábřeží

Špičkové zařízení z Chorvatska a z různých států Evropy (např. přístroje, zpracovatelské linky, mrazírny, sklady) využívající nejnovější poznatky, objevy a metody je podstatně ekologičtější, výrazně šetří životní prostředí a současně jsou i úspornější a kromě tohoto zlevňují provoz. Solární panely na střeše zásobují nejen celou továrnu vlastní elektrickou energií, ale počítá se i s dalším jejím využitím.

Produkce nové továrny „Adriatic Queen“ bude obrovská a mimořádně pestrá. Jádrem sice zůstanou rybí konzervy, ale jejich výroba se výrazně zvýší. Zatímco stará Sardina dodávala na trh 17 milionů konzerv sardinek, stoupne tento počet na 40 milionů. Větší pozornost než dosud se zaměří na marinování a zmrazování ryb, u nichž se předpokládá zvýšení až o 80 procent. V nové továrně budou vyrábět i rybí paštiky, budou se konzervovat plody moře a dokonce se bude vyrábět i rybí olej, tedy rybí tuk, který požaduje například francouzský trh. Zvlášť se bude výroba zaměřovat na vývoz do Japonska, jehož zájem o nejkvalitnější rybí produkty stále stoupá. Právě výrobky z tuňáků jsou na japonském trhu velmi žádané. Kromě strojového zpracování nebude v nové továrně chybět ani ruční výroba. Ručně se budou filetovat tuňáci, štikozubci a makrely a budou zvlášť exportovány.

Postira
Postira, zátoka Lovrečina s písečnou pláží

Ředitelem firmy je někdejší známá hvězda jugoslávského vodního póla Mislav Bezmalinović, nositel zlaté olympijské medaile z roku 1988, který byl nedávno přijat do Síně slávy splitského sportu. Celá rodina Bezmalinovićů patřila vždy k oporám rybolovu a zpracování ryb v Postiře. Jedním ze tří majitelů firmy je Mislavův otec, Niko, vyhlášený expert v oboru. Za oceánem šířil slávu rodu Nikola Bezmalinovic (zvaný Nick Bez), který emigroval do USA v roce 1910. Stal se velmi úspěšným podnikatelem v oblasti rybolovu a zpracování ryb a mimo jiné vlastnil i leteckou společnost.


Zdroj informací: