>  Aktuality   >  Jadran patří k nejčistším částem Středozemního moře

Ve první polovině dubna letošního roku se v Zadaru konalo pracovní zasedání odborníků zabývajících se kvalitou a čistotou vod chorvatského Jadranu. Zasedání se zúčastnili zástupci orgánů a institucí zabývajících se touto problematikou, včetně příslušného útvaru Ministerstva životního prostředí, územního plánování a výstavby.

Bol
Letovisko Bol na ostrově Brači

Na zasedání bylo s uspokojením konstatováno, že 98,6 % odebraných vzorků mořské vody splňuje přísná kriteria požadavků kladených na kvalitu mořské vody ke koupání u letovisek podél celého chorvatského jadranského přímoří.

Byly též vyhodnoceny výsledky programů vytyčených na ochranu moře a pobřeží před znečištěním. Jedním z velkých problémů, které je však třeba urychleně řešit, je otázka odpadních vod, respektive jejich čistění, a kanalizace. V rámci schváleného projektu bude u 47 přímořských měst, vesnic a letovisek řešen problém vybudováním soustavy čističek odpadních vod tak, aby napříště kanalizace neústila přímo do moře, a všech dalších problémů s tím spojených. Jedná se o dlouhodobý projekt, který by měl být realizován v průběhu 10 let.

Opatření se provádějí již v souladu s předpisy a zákonnými opatřeními v Evropské unii.

Vrsar
Vrsar

V rámci Programu sledování kvality vody ke koupání na plážích Chorvatska se od začátku května do konce září provádí pravidelná měření kvality vody na 850 až 880 plážích. Vzorky se odebírají jednou za čtrnáct dní a výsledky jsou zveřejňovány (např. na stránkách www.mzopu.hr/more). Podle zjištěných parametrů čistoty vody se rozeznávají čtyři kategorie: moře vysoké kvality (modrá barva), moře vhodné ke koupání (zelená), mírně znečistěné moře (žlutá) a silně znečištěné moře (červená).

V roce 2007 bylo odebráno 9128 vzorků na 881 kontrolních bodech; z toho na 269 kontrolních bodech bylo vyhodnoceno moře vysoké kvality, na 597 moře vhodné ke koupání, na 11 mírně znečistěné moře a na 2 silně znečistěné moře.

Nejvíce míst, u nichž bylo zaznamenáno mírně znečistěné moře, se nachází ve Splitsko-dalmatské župě (celkem jich bylo 9), a to v Kaštelském zálivu mezi Trogirem a Kaštelem Sućurac. Přechodné znečistění se objevilo i u města Visu na stejnojmenném ostrově, což se vysvětluje přílišnou koncentrací jachtařů ve zdejším uzavřeném Viském zálivu (Viški zaljev). Kvůli silně znečistěnému moři byl na pláži u hotelu Park v Rijece a na nové městské pláži v Ploče vyhlášen zákaz koupání.

Zdroj informací: