>  Aktuality   >  Třicáté narozeniny Krckého mostu
Krk
Most na ostrov Krk

Bylo to před třiceti léty, dne 19. července 1980, kdy na velké celonárodní slavnosti, za účasti 25 tisíc návštěvníků, přestřihl tehdejší představitel Socialistické federativní republiky Jugoslávie, Cvjetin Mijatović pásku na novém mostě a slavnostně na něm zahájil provoz. I když si celá jugoslávská veřejnost byla vědoma důležitosti této mimořádné stavby pro největší chorvatský ostrov Krk a pro přilehlou pevninu, netušili však ani největší optimisté, do jaké míry ovlivní všestranný rozvoj ostrova.

Díky mostu, který v dopravním smyslu přiblížil ostrov Krk k pevnině, výrazně vzrostl a stále roste počet jeho obyvatel, několikanásobně stoupl počet turistů – domácích i zahraničních, byly vybudovány nové silnice, případně rekonstruovány ty staré, bylo postaveno letiště (Zračna luka Rijeka u Omišalje), vyrostly nové hotely a apartmány, např. v letiviscích Krk, Baška, Malinska či Njivice, dále nové obytné domy a vily pro zdejší obyvatelstvo a ostrovní městečka a vesnice změnily svou tvářnost. Krk získal i klíčovou úlohu významného hospodářského a průmyslového činitele celé kvarnerské oblasti. U Omišalje na severozápadě ostrova se nachází terminál ropovodu JANAF (Jadranski naftovod), přístav tankerů a petrochemický kombinát DINA. V budoucnosti se počítá i s vybudováním terminálu LNG pro zkapalněný zemní plyn. Stávající průmyslové závody poskytují obyvatelstvu ostrova široké možnosti zaměstnanosti.

Krk
Most na ostrov Krk

Přes most přejelo od 19. července 1980 do současné doby 60 milionů vozidel. A je třeba vzít v úvahu, že počet vozidel i cestujících přes most neustále roste. Zatímco před léty přejely ročně přes most necelé tři tisíce vozidel, v současné době je to třikrát více a provoz má neustále vzestupnou tendenci.

Most byl vybudován z armovaného betonu a jeho dva elegantní obří oblouky – ten první z pevniny od městečka Kraljevica na ostrůvek Sveti Marko, ten druhý z ostrůvku Sveti Marko na ostrov Krk – byly v době svého vzniku obdivovány jako mimořádné dílo mostního stavitelství. Most, který je permanentně vystaven poryvům větru a působení mořské soli, vyžaduje soustavnou finančně stále náročnější údržbu. Proto se do budoucna počítá s tím, že bude na Krk postaven most nový. Má stát několik set metrů východněji od toho stávajícího. Jeho konečná podoba není zatím zpřesněna, ale je již dnes jasné, že nepůjde o stavbu z betonu, nýbrž o ocelovou konstrukci.

Za přejezd mostu se platí mýtné (Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací). Převážná většina prostředků z mýtného se investuje do opravy a údržby mostu. Obyvatelé ostrova si mnohdy stěžují na to, že platí tento poplatek i na zácpy na mostě v některých dnech turistické sezóny, případně na výjimečné uzavření mostu při mimořádně nepříznivém počasí. Ale v podstatě jsou si vědomi významu mostu pro životní úroveň na ostrově a perspektivy jeho obyvatelstva do budoucnosti.

Zdroj informací: