>  Aktuality   >  Slavná Rajská pláž na ostrově Rábu se postupně zmenšuje

Odborníci ze stavební fakulty univerzity ve Rijece potvrzují, že změnou způsobu života a rozvojem cestovního ruchu se výrazně snížila zemědělská činnost. Neobdělávané pozemky v okolí vodních toků zarůstají vegetací, která snižuje erozi a zabraňuje tak přírodnímu doplňování pláží. Aby nedocházelo k dalšímu zmenšování pláží, je třeba najít udržitelný způsob citlivé správy o pobřeží.

Lopar
Lopar, Rajská pláž

Písečné pláže jsou díky svému geologickému složení mnohem zranitelnější než ty oblázkové. Oblázkové pláže jsou erozi a vlivu mořského proudění podstatně odolnější. Proto se také nové umělé pláže budují téměř výhradně z oblázků a jen výjimečně jsou písečné. Není to ovšem problém jen pláží na poloostrově Lopar na ostrově Rábu, nýbrž písečných pláží obecně ve Středomoří. Protože však většina středomořských pláží není písečná, není problém tak často diskutován.

Přitom je třeba vzít v úvahu, že písek z pláží stále ubývá, a to působením vln, větrů a dalšími přírodními procesy. Pláže se totiž mění i všemi silnějšími větry, ať již jde o buru či jugo. Aby byla písečná pláž stabilní, musí být doplňování materiálu větší než jeho ztráty. A to se právě v posledních letech neděje.

Poloostrovu Lopar se říká „písečný ráj“. Z jeho 22 přírodních písečných pláží je největší a neslavnější Rajská pláž (Rajska plaža), která je dlouhá 1,5 kilometru a nabízí širokou škálu turistických služeb. Velmi oblíbené jsou i další pláže na členitém pobřeží, např. naturistické pláže, např. Ciganka, Sahara a Stolac.

Závěr rijeckých odborníků je jednoznačný: rozsah loparských písečných pláží se za poslední desítky let se výrazně zmenšil. Nejpřesněji to dokládá srovnání leteckých snímků ze současné doby s leteckými snímky z roku 1958, které vědcům poskytla Státní geodetická správa.

Prvním opatřením k zastavení dalšího snižování rozsahu loparským pláží a k urychlené nápravě současného stavu je zavedení soustavného monitoringu pláží. Rijecká stavební fakulta má k dispozici nejmodernější přístrojové vybavení, které získala v rámci projektu Rozvoje výzkumné infrastruktury univerzity ve Rijece spolufinancovaného evropskými fondy. Jen soustavným sledováním lze zjistit, jak se osvědčují prováděná nápravná opatření. Dosud se používaly stavební stroje, které při odlivu přemisťovaly odplavený písek zpět na suchou část pláže, ale nyní se preferují kalová čerpadla pumpující písek s vodou rourami zpět na pláž. A současně se hledají další cesty, jak lépe ochránit ohrožené pláže.

Bez Rajské pláže a ostatních písečných pláží na poloostrově Loparu si lze cestovní ruch ostrova jen stěží představit. Zdejší turizmus je plně závislý na štědrosti zdejší přírody, která je v rámci Jadranu jedinečná.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Lopar


Zdroj informací: