>  Aktuality   >  Primošten má největší památník Panny Marie Loretánské na světě

V Primoštenu, oblíbeném severodalmatském letovisku, byl v sobotu 6. května odhalen největší památník Panny Marie Loretánské na světě. Monumentální socha s podstavcem o celkové výšce 17 metrů a hmotnosti 45 tun stojí na kopci Gaj nad Primoštenem (173 m n. m.), otočena obličejem k Primoštenu. Primoštenský starosta Stipe Petrina, hlavní iniciátor výstavby památníku, při té příležitost zdůraznil, že 45 let starý sen se konečně proměnil ve skutečnost. Slavnostní chvíle se zúčastnily stovky lidí, představitelé církve, samosprávy a bratrského města Loreta.

Památník je dílem architekta Arona Vargy a akademického sochaře Miluna Garčeviće. Skládá se z pětimetrového podstavce a dvanáctimetrové sochy Panny Marie, která je vyrobena z osmi betonových prstenců. Povrch tvoří mozaika z kamene, barevného skla a zlatých a stříbrných lístků. Celkem bylo zapotřebí 85 metrů čtverečných mozaiky. Hlavu Panny Marie Loretánské, ochránkyně primoštenského lidu, zdobí starochorvatská koruna. Osvětlená socha září díky mozaikám do daleka a vypadá, jako by se vznášela nad vrcholkem kopce. Za jasného počasí bude tento dominantní památník viditelný i z italského pobřeží Jadranu.

Do památníku obec investovala dva miliony kun. Tím ale plány starosty Petriny a vedení obce zdaleka nekončí. V blízkosti památníku vznikne vyhlídková kavárna, prodejna suvenýrů a sanitární zařízení. K památníku budou vybudovány čtyři cesty, které budou symbolizovat čtyři svaté řeky: Eufrat, Tigris, Bílý a Modrý Nil. Celkově budou mít více než dva tisíce schodů.

Uctívání Panny Marie Loretánské v Primoštenu souvisí s obrazem Panny Marie, který je jako vzácný klenot uložen ve farním kostele sv. Jiří na nejvyšším místě starého města, a pověstí z první poloviny 19. století, která se k ní váže. Podle ní místní těžce nemocný mladý muž Marko Prgin viděl ve snu Pannu Marii, jež mu sdělila, že se uzdraví tehdy, když poputuje do Loreta a přinese odtud do své vesnice její obraz. Tato pověst navazuje na ještě starší legendu z konce 13. století o přenesení Svatého Domku (příbytku Panny Marie) anděly z Nazaretu ovládaného muslimy do bezpečí, do italského Loreta.

Mládenec z Primoštenu uposlechl Mariina pokynu, přes řadu překážek se doplavil do Itálie, navštívil Loreto a koupil přesně takový obraz Panny Marie, jako viděl ve snu. Uzdravil se a obraz pietně umístil ve svém obydlí. V té době vypukla na celém pobřeží Jadranu epidemie cholery a nevyhnula se ani Primoštenu. V největší nouzi si primoštenský farář vzpomněl na obraz milostivé Bohorodičky, zatím uctívaný jen mladíkem v jeho obydlí. Navrhl, že obraz bude v průvodu nesen kolem celé obce a věřící budou Matku Boží prosit o záchranu. Ta jejich prosby vyslyšela a smrtící nákaza se už neobjevila. Pak byl obraz odnesen do kostela sv. Jiří, kde je umístěn dodnes. Postupem doby se mariánská úcta ještě zvýšila. Je to patrné i z toho, že věřící nechali vybudovat nový oltář a obraz ozdobit zlatem a stříbrem. Na svátek Panny Marie Loretánské (10. května) se v Primoštenu každoročně koná velké procesí.

Starosta Primoštenu doufá, že památník Panny Marie Loretánské jako místa zvláštního uctívání Bohorodičky přispěje k tomu, že se Primošten stane loretánským poutním místem. Vzhledem k tomu, že i papež František ve svém nedávném projevu vyzval věřící k návštěvám loretánských míst, mezi něž patří vedle italského Loreta a polského Krakova i Praha, usiluje Primošten o zařazení mezi ně.

Primoštenský starosta pevně věří, že všechny tyto aktivity přispějí k většímu zviditelnění jeho města i na turistického mapě. Již dnes patří k nejnavštěvovanějším letoviskům v šibenické oblasti. Vyniká krásnými plážemi, širokou nabídkou služeb především svou mimořádnou polohou. Stará část městečka je stupňovitě rozložena na malém poloostrůvku, půvabnými starými uličkami stoupá k dominantě obce, již zmíněnému baroknímu kostelu sv. Jiří na nejvyšším místě vyvýšeniny. Dnešní primoštenský poloostrůvek byl původně ostrovem, izolovaným od pevniny. V 16. století překlenuli místní úzkou úžinu mezi ostrůvkem a pevninou mostem. V nové době byla úžina zasypána, most už byl nepotřebný. Sousední, plochý zalesněný poloostrůvek Raduća ovládla hotelová zařízení a slouží výhradně cestovních ruchu. Obec se dále rozrůstá na všechny strany pevniny.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Primošten

Fotogalerie:


Zdroj informací: