>  Aktuality   >  Nový „starý“ Maslenický most (Maslenički most)

Starý most tohoto jména patřil k nejznámějších stavebním objektům na Jadranské magistrále. Vždy zajišťoval spojení Dalmácie s Chorvatským přímořím, v širším smyslu jihozápadního Chorvatska s jeho severní částí.

Maslenický most, jak již jeho jméno napovídá, se klenul u obce Maslenica přes tzv. Novskou úžinu. Byl významnou součástí přímořské komunikace – Jadranské magistrály a jako takový byl roku 1990 důkladně obnoven. Při agresi krajinských Srbů v r. 1991 byl právě pro svou důležitost cílem srbských snah o jeho ovládnutí, neboť by jim umožnil snadno proniknout do severních částí jadranského přímoří, a tím i do Istrie a severozápadních oblastí země.

V úsilí zabránit tomuto ovládnutí severního Jadranu měli chorvatští obránci jedinou možnost, a to zničit most, což při stále stoupajícím ozbrojeném tlaku útočících Srbů také provedli v listopadu 1991.

Již v r. 1993, po úspěšné protiofenzivě chorvatských ozbrojených sil a osvobození alespoň nejbližšího okolí zničeného mostu, postavila chorvatská armáda ještě za probíhajících bojů nový, pontonový most, a obnovila tak spojení severního a jižního jadranského přímoří.

Krátce nato se začala připravovat projektová dokumentace nového mostu na nedaleké o něco výše položené lokalitě, jako součásti projektované dálnice Záhřeb – Split. Tento most byl skutečně postaven a dán do provozu v r. 1997. Od loňského roku je součástí nově otevřeného dálničního úseku Gornja Ploča – Zadar. Novým mostem jsme nedávno zabývali podrobněji v aktualitě: Problémy kolem Maslenického mostu podrobněji.

Po složitých jednáních bylo v letošním roce rozhodnuto, že bude postaven i nový most na místě starého Maslenického mostu, který by mimo jiné vyřešil otázku alternativního směru. Je již hotová veškerá projektová dokumentace a zajištěny finanční prostředky, takže stavbě nestojí již nic v cestě a termín jeho zprovoznění do prosince 2004 se pokládá za pevný. Pro turisty to znamená, že budou moci nadále používat Jadranskou magistrálu i s novým „starým“ mostem jako alternativní trasu (Rijeka – Split – Dubrovník) k dálniční trase Záhřeb – Split.