>  Aktuality   >  Dokončení mostu z pevniny na ostrov Čiovo se očekává letos v červenci

Podle posledních zpráv má být letos v červenci otevřen nový most z pevniny na ostrov Čiovo, který konečně vyřeší dopravní problémy v Trogiru. Dnes se spojení z pevniny na ostrov Čiovo uskutečňuje přes ostrůvek, na němž je rozloženo historické město Trogir. Jeden starý kamenný most vede z pevniny do Trogiru, druhý, zvedací ze sedmdesátých let minulého století, pak z Trogiru přes Trogirský průliv na ostrov Čiovo. U přetíženého mostu se v dopravních špičkách a v turistické sezóně tvoří dlouhé fronty, protože je to jediná možnost přístupu na hustě obydlený ostrov Čiovo. Navíc vibrace při průjezdu zejména nákladních aut způsobují škody na cenných historických stavbách města, které je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO.

Nový most bude stát 800 metrů východně od současného trogirského mostu. Most bude dlouhý 546 metrů a široký 12 metrů. Počítá se s chodníky po obou stranách a cyklistickou stezkou. Konstrukci bude podpírat čtrnáct sloupů, přičemž střední část bude zvedací, aby mohly pod mostem proplouvat lodě. Plavební cesta bude 25 metrů široká. Spolu s mostem budou vybudovány i přístupové cesty v délce 1,3 kilometru.

Projekt mostu od začátku provázely problémy s financováním, které pomohly vyřešit až prostředky z evropských fondů. Investici v hodnotě 207,9 milionů kun spolufinancují částkou 176,7 milionů kun. V únoru 2015 byla podepsána smlouva o výstavbě mezi společností Hrvatske ceste a záhřebským Viaduktem, který zvítězil ve výběrovém řízení na jeho stavbu. Termín dokončení byl stanoven na konec roku 2016. Inženýři Viaduktu však zjistili, že je v projektu chyba týkající se stavu podloží a technologického řešení základů stavby. Museli provést nový geotechnický průzkum a jeho výsledkům pak přizpůsobit technologii vybudování základů mostu, což přineslo zdržení několik měsíců. Další potíže vznikly s makedonským dodavatelem mostní konstrukce (celkem 3 000 tun), který se kvůli zadlužení octl bez finančních prostředků. Aby se stavba úplně nezastavila, Viadukt musel této firmě v řeckém vlastnictví financovat nákup materiálu na třetinu konstrukce a zbytek konstrukce zajistit u jiných u dodavatelů z Chorvatska. Sám se tím dostal do finančních problémů. Když bylo v březnu 2017 jasné, že Viadukt nestihne ani nový termín posunutý na červen 2017, vypověděl investor – Hrvatske ceste – smlouvu o výstavbě. V říjnu vyšel z výběrového řízení nový dodavatel: rakouský Strabag spolu se splitskou firmou Poduzeće za ceste a smlouvou stanoven nový termín dokončení – 15. července.

A přiložené fotografie ze začátku května z instalace posledních ocelových desek mostovky a svědčí o tom, že se termín pravděpodobně dodrží.

Prezentace projektu:


Zdroj informací: