>  Aktuality   >  Bezpečnost při koupání a provozování vodních sportů na Jadranu

Tak jako v loňském roce, tak i v letošním roce nedodržují neukáznění plavci a vyznavači vodních sportů předpisy o chování a provozování sportů na moři a způsobují tak nejen nemalé problémy, ale jsou i viníky mnoha nehod a neštěstí, někdy i se smrtelnými následky. Pravidla pro bezpečné chování v Jadranu stanovená chorvatským ministerstvem námořní plavby jsou určena pro všechny druhy vodních sportů a jasně vymezují práva a povinnosti plavců, surfařů, jachtařů, vodních lyžařů a všech dalších osob, které svůj vodní sport provozují při jadranských březích.

Leták obsahující tato pravidla a předpisy, vydaný v několika cizojazyčných verzích, mimo jiné i v češtině, je k dostání na všech přístavních správách-kapitanátech (chorv.: lučka kapetanija) a jejich pobočkách.

Přitom jen v oblasti splitské přístavní správy došlo v minulém roce nedodržováním stanovených předpisů k 800 nehodám a neštěstím, mnohdy s tragickými následky. Mezi viníky bylo i mnoho Čechů.

Pro informaci uvádíme některé z nejčastějších případů porušování předpisů právě ve splitské oblasti (ale i jinde na Jadranu):

 • jízda na vodních lyžích v přístavech (třebaže pokuta ukládaná v takových případech je nemalá, od 800 do 4 000 kun);
 • jízda na vodních lyžích ve vzdálenosti menší než 300 metrů od břehu (přičemž pokuta činí v těchto případech 5 000 kun);
 • jízda na člunech a lodích s tryskovým pohonem (kluzácích, glizérech) ve vzdálenosti menší než 300 metrů od břehu a na místech, kde je to zakázáno; tato plavidla mohou plout z pobřeží na místa provozování plaveb pouze předepsanou označenou trasou, a to nejmenší možnou rychlostí;
 • jízda plavidel, která provozují veřejnou lodní přepravu ve vzdálenosti menší než 300 m od břehu;
 • jízda sportovních a rekreačních lodí a člunů ve vzdálenosti menší než 200 m od břehu;
 • jízda motorových lodí a plachetnic ve vzdálenosti menší než 50 m od břehu;
 • jízda člunů ve vzdálenosti menší než 50 m od ohrazení upravené pláže;
 • jízda člunů ve vzdálenosti menší než 50 m od přírodní pláže (pouze lodě a čluny na vesla mohou plout i v menší vzdálenosti než 50 m).
 • jízda na surfu (windsurfing) v oblasti vjezdu do přístavu, uvnitř oblastí upravených pláží a 50 metrů od přírodních pláží, jakož i v úzkých vodních plavebních cestách, kde je provozována veřejná lodní přeprava;
 • koupání a plavání v přístavech a v úzkých vodních plavebních cestách, kde je provozována veřejná lodní přeprava;
 • plavání mimo ohrazené pláže, resp. dále než 100 metrů od břehu přírodní pláže;

Ti, kdo si chtějí dopřát požitek z rychlé jízdy na vodních skútrech, musejí vzít na vědomí, že jízda v některých oblastech, kde se provozují i ostatní vodní sporty, je možná jen po předepsané vyznačené trase a při co nejmenší rychlosti.

Výuka jízdy na vodních lyžích je možná jen na určitých, řádně označených místech, a rovněž tak i start a přistání padákem a letadlem.

Při potápění je třeba označit místo ponoru žlutou nebo oranžovou bójkou o průměru min. 30 cm.

Vydaný leták je podrobný pro jednotlivá odvětví vodních sportů; stojí zato si ho důkladně prostudovat a vyhnout se tak při nedodržení předpisů pokutě a odpovědnosti za případnou havárii či neštěstí.