Výlety do oblasti Dolní Neretvy

Chorvatsko... Výlety ... Výlety do oblasti Dolní…
Kula Norinska Metković Opuzen Vid

neretva.jpg, 48 kB
Delta Neretvy - lze zvětšit (199KB)

Foto poskytla Zuzana Bičišťová

KULA NORINSKA

Obec 6 km jihozápadně od Metkoviće, v deltě Neretvy, na jejím pravém břehu.

Za vidění stojí sedmipatrová opevněná věž z přelomu 15. a 16.stol., vybudovaná na ochranu před Turky. Později ztratila svůj vojenský význam a sloužila dlouho jako větrný mlýn.

METKOVIĆ

Město a přístav na Neretvě, hlavní středisko delty Neretvy, 12000 obyvatel, 25 km východně od přístavu Ploče, na hranicích s Bosnou a Hercegovinou. Řeka je odtud po ústí (20 km) splavná pro menší lodě. Město leží při železniční trati Ploče - Mostar - Sarajevo. Je východiskem výletů do míst v Bosně a Hercegovině (Medjugorje, Hutovo Blato a další).

Neretva
Z delty

Zajímavá je Ornitologická sbírka Přírodovědeckého muzea (Ornitološka zbirka Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću), která má 368 preparovaných exponátů ptactva delty Neretvy (podrobněji v článku: Bohatá ornitologická sbírka v Metkovići získala důstojné sídlo).

Metković je významným střediskem zemědělství a potravinářského průmyslu:: ovocnářství - citrusy (především mandarinky), kiwi, zelinářství, významné je i rybářství.

Velmi dobré podmínky pro rybaření, proslulí jsou zdejší úhoři a kapři. V místě je možno zakoupit si rybářský lístek.

Odtud se podnikají výlety do dalších míst, např. do obce Vid , 4 km, kde se nacházejí pozůstatky Narony, druhého největšího města římské Dalmácie. Zdejší bohaté nálezy si lze prohlédnout v "Muzeu Narona". Vid je v současné době předměstím Metkoviće.

Ubytování: hotely "MB", Narona a Villa Neretva.


OPUZEN

Významné zemědělské středisko delty Neretvy, 8 km jižně od Metkoviće, při magistrále.

V okolí se pěstují citrusy (především mandarinky), kiwi, fíkovníky, zelenina. Zpracování zemědělských plodin. Jezdí se sem na nákup plodů, zejména v době sklizně mandarinek.

Bývá i cílem rybářů - výborné podmínky pro rybaření v Neretvě - v jejích ramenech, jezerech, zavlažovacích kanálech.

Neretva
Organizovaný výlet čluny

Z gastronomických specialit je znám zejména neretvanski brudet, (jakýsi rybí guláš) a pečení úhoři.

V místě benátská pevnost Fort Opus (odtud jméno obce). Před obecním úřadem několik antických soch ze starověké Narony.


VID

Vesnice (4 km od Metkoviće, dnes již jeho předměstí) se rozkládá přímo na pozůstatcích římské kolonie Narona, druhého nejdůležitějšího města v provincii Dalmácie. Narona byla původně založena Řeky, za Caesara dostala status kolonie (Colonia Claudia Julia Narona).

Nejstarší archeologické vykopávky se datují do přelomu 19. a 20. století, kdy Dalmácie patřila Rakousku-Uhersku. Vykopávky tehdy vedl rakouský archeolog Karl Patsch. A právě ty nejstarší cenné předměty, které tu byly nalezeny, patří dnes ke chloubám Kulturně-historického muzea ve Vídni. Náleží k nim např. byzantská přilba ze 6. století, nalezená v blízkosti městských hradeb, šperky, ostrogótské zbraně, mince a další unikátní exponáty. Archeologické práce pak pokračovaly i po 2. světové válce. Archeologický průzkum v současné době pokračuje (v r. 1995 byl obnoven). V minulých letech bylo na zdejší lokalitě Plečaševe Štale vykopáno 11 antických soch v nadživotní velikosti - nález evropského významu. V římské době se na tomto místě nalézalo forum s Augusteem, chrámem pro kult císaře jako boha a císařského božského kultu vůbec. Bylo provedeno očištění a odborná konzervace soch. Ty jsou po vystavení ve Splitu od června do září 2004 zapůjčeny na výstavy do předních evropských středisek umění, mj. do Říma, Barcelony, Oxfordu aj. Nyní jsou sochy nastálo umístěny v právě dokončeném archeologickém muzeu ve Vidu spolu s četnými dalšími vzácnými nálezy (Jedinečné archeologické "Muzeum Narona" ve Vidu bylo otevřeno). V současné době se ve Vidu, který se pokládá za jedno z nejvýznamnějších současných archeologických nalezišť v evropském měřítku. Dále se v průzkumu pokračuje, a to velmi úspěšně.

Dnešní obec Vid se začala rozvíjet v 17.stol. Do většiny zdejších domů byly vezděny i mnohé pozůstatky antického města.

Na vyvýšenině za kostelem P. Marie Sněžné (Gospa od Snjega) upoutává pozornost zvláštní pomník nazvaný Domagojova loď (Domagojeva ladja), který byl postaven v r.1996 na počest slavného chorvatského knížete Domagoje (2.pol.9.stol.). Vojenské úspěchy tohoto knížete přinesly osvobození značné části dalmatského území z rukou Benátčanů a Franků. Pomník tvoří obrovská kamenná Domagojova loď s knížetem a jeho několika střelci a kopiníky. Právě útvary střelců patřily k hlavním strůjcům Domagojových vítězství a byly velmi obávány. Impozantní pomník, dílo chorvatského sochaře S. Skoka, symbolizuje úspěšné námořní boje prvních chorvatských knížat.Související články

Delta Neretvy
Podivuhodná delta Neretvy
Vzhůru na fotosafari do delty Neretvy!
Neretvanský maratón a další zajímavosti z delty Neretvy
Sklizeň mandarinek v deltě Neretvy
Jedinečné archeologické "Muzeum Narona" ve Vidu bylo otevřeno
Bohatá ornitologická sbírka v Metkovići získala důstojné sídlo

Nejoblíbenější lokality