Bohatá ornitologická sbírka v Metkovići získala důstojné sídlo

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Bohatá…
Publikováno: 12.08.2015
Delta Neretvy
Delta Neretvy

Metković, pohraniční město s Bosnou a Hercegovinou na řece Neretvě, má již 63 let vzácnou ornitologickou sbírku, patřící k nejcennějším v Evropě. V polovině července konečně získala důstojné moderní sídlo v nově rekonstruované budově. Sbírka je součástí Přírodovědeckého muzea v Metkovići. Obsahuje 368 exponátů preparovaných ptáků z bažin, mokřadů, křovin, rákosí, lužních lesů delty Neretvy, ale i ze sousedních kamenitých a skalnatých lokalit. Žili tu po staletí, ale bohužel značná část, a to právě těch nejvzácnějších, tu už nežije nebo je velmi vzácná. Změnily se pro ně zdejší životní podmínky a některé druhy tu prostě vyhynuly, jiné se odstěhovaly.

Delta Neretvy
Tradiční člun - trupa

Viníkem tohoto nepříznivého stavu byly rozsáhlé meliorace delty Neretvy a její regulace, k nimž došlo za socialistické Jugoslávie. Získaly se sice mimořádně úrodné obrovské plochy zemědělské půdy, ale Jugoslávie tyto zásahy do zdejších ekosystémů tvrdě zaplatila. O ohromné bohatství ptáků v deltě, hlavně z řádů brodivých, veslonohých, vrubozubých, bahňáků a krátkokřídlých , psali již římští spisovatelé a později benátští znalci, ale největší oživení zájmu o zdejší přírodu a její obyvatel přineslo až rakouské panství, kdy se sice zvažovaly určité meliorační zásahy, ale vypracované plány braly v úvahu jedinečnost zdejší přírody a počítaly s šetrnými variantami. Bohužel události první i druhé světové války znamenaly konec tohoto přístupu zohledňujícího ochranu životního prostředí. Přitom provedené meliorace za socialistické Jugoslávie představují jen část původního plánu vysušení delty, k jehož pokračování a dokončení již bohudíky nedošlo.

Delta Neretvy
Delta Neretvy

V deltě Neretvy, vynikající v minulosti neobyčejně bujným životem, žil například vzácný pelikán kadeřavý (Pelicanus crispus), jeden z největších pelikánů, o němž informují pouze vědecké práce odborníků z 19. století. Žil tu například i orel skalní (Aquila chrysaetos), raroh jižní (Falco biarmicus), sup bělohlavý (Gups fulvus), volavka stříbřitá (Egretta garzetta), volavka červená (Ardea purpurea), volavka vlasatá (Ardeola ralloides), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) či bukač velký (Botaurus stellaris).

Přes ohromné škody, které meliorace přinesly ptačímu světu delty, zůstaly i dnes lokality v deltě, kde žijí či přezimují vzácní ptáci, byť v počtu výrazně nižším než dříve.


Delta Neretvy
Organizovaný výlet lodí

Sbírka v Metkovići, která pochází z let od 1948 do roku 1966, je tedy jedinečným dokumentem o neretvanské ptačí říši. Vznikla zásluhou dr. Dragutina Rucnera, záhřebského ornitologa, a Loveckého spolku Metković. Poprvé byla veřejnosti představena v roce 1952.

Ornitologická sbírka Přírodovědeckého muzea v Metkovići (Ornitološka zbirka Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću) se nachází v rekonstruované budově bývalé tabákové stanice zvané "Vaga" (Kralja Zvonimira 4, Metković). Podle návrhu známého architekta Gorana Raka, který je také autorem projektu nedalekého "Muzea Narony" ve Vidu (podrobněji: Jedinečné archeologické "Muzeum Narona" ve Vidu bylo otevřeno) vznikl na 700 metrech čtverečných moderní výstavní prostor, kde je umístěno 368 preparovaných ptáků, mezi nimiž jsou zástupci téměř všech ptačích druhů zaznamenaných na území delty Neretvy. Sbírka se řadí k největším svého druhu v Evropě.

Obrázky najdete na stránce Metković News: www.metkovic-news.com


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat