>  Aktuality   >  Na trase historické železniční trati Parenzana byla vybudována cyklistická stezka

Začátkem května byla u Grožnjanu slavnostně otevřena první část pěší a cyklistické stezky Parenzana. Tato stezka vede po trase stejnojmenné železniční trati, která začátkem 20. století spojovala Poreč s italským Terstem.

Úzkokolejná železnice Parenzana byla postavena v letech 1900 až 1902 a pro Istrii měla tehdy velký význam jako spojnice se světem. Umožnila rozvoj zaostalých oblastí Istrie, vývoz zemědělských výrobků ze severozápadní oblasti a samozřejmě i přepravu turistů na istrisjké pobřeží. Celá trasa dlouhá 123 km měla 33 zastávek a klikatila istrijským vnitrozemím z Poreče přes Višnjan, Vižinadu, Motuvun, Oprtalj, Grožnjan, Buje, Savudriji, Sečovlje, Portorož, Izolu, Koper do Terstu. V kopcovité krajině musel vlak překonat 11 mostů, 6 viaduktů a 9 tunelů. Dnes by trať vedla na území tří států, a to územím Itálie 13 km, Slovinska 32 km a Chorvatska 78 km. Poslední vlak vyjel na trať v roce 1935, kdy v konkurenci levnějších druhů přepravy přestala být efektivní. Poté byly lokomotivy a vagony prodány a trať demontována.

Buje
Buje

O revitalizaci staré Parenzany a její přebudování na stezku pro pěší i cyklisty se začalo uvažovat v roce 2002, kdy slavila sté výročí jejího postavení, ale k realizaci došlo až v roce 2006. Istrijská župa vypracovala projekt a pod názvem „Cesta zdraví a přátelství“ (Put zdravlja i prijateljstva) s ním uspěla u Evropské komise, která vybírala projekty na podporu pohraniční spolupráce. K projektu se dále připojila slovinská města Koper, Isola a Piran. Celková hodnota projektu představuje 740 tisíc eur.

Zatím bylo revitalizována 20 km trasy ve Slovinsku, kde na území obcí Koper, Izola a Piran je již v provozu cyklistická stezka (taktéž vybudovaná za finanční podpory EU). Na chorvatské straně bylo vyčistěno a upraveno 60 km od hranic se Slovinskem do Vižinady a na tomto úseku je trasa průchodná. Úprava na cyklostezku zatím proběhla na úseku z městečka Buje do Vižinady (viz mapka Parenzany), který byl letos v květnu otevřen velkým cyklistickým závodem. Práce zahrnovaly vyčištění od rostlinstva, nasypání materiálu a úpravu povrchu, na exponovaných místech (např. na viaduktech) byly instalovány bezpečnostní zábrany a stezka dostala i orientační ukazatele a informační tabule.

Zda bude následovat úprava dalšího úseku od Vižinady do Poreče, je zatím nejasné. Na tomto úseku došlo k velkým stavebním změnám, byly tu postaveny domy, rychlostní silnice (tzv. Istrijský ypsilon) apod.

Pro zájemce o historii této železniční trati bylo nedávno otevřeno ve vesnici Livade (u Motovunu) „Muzeum Parenzany“ (Muzej Parenzane), umístěné v budově bývalého nádraží. Magnetem tohoto malého muzea je velká elektronická mapa s možností zobrazení jednotlivých objektů na trase železnice, stejně tak i historické fotografie a další exponáty.

Zdroj informací: