>  Aktuality   >  Pravidla pro koupání v moři a v bazénech

Pravidla pro koupání v moři a pevninských povrchových vodách během epidemie Covid-19 (platná od 14. května 2020)

 • Informace pro návštěvníky
  Na viditelné místě u vstupu a v prostoru, kde pobývají návštěvníci, musí být vyvěšeny informace o hygienických předpisech, pravidlech chování a ochranných opatření.
 • Maximální počet osob v prostoru
  Okamžitý maximální počet osob prostoru mořského a sladkovodního koupaliště je stanoven na 15 osob na 100 m2 čisté plochy prostoru.
 • Fyzický odstup
  Všem návštěvníkům a zaměstnancům se doporučuje dodržovat pravidlo fyzického odstupu alespoň 1,5 metru od ostatních osob.
 • Dezinfekce rukou
  Na viditelných místech musí být rozmístěny nádoby s dezinfekčním prostředkem.
 • Rozmístění lehátek
  Lehátka musí být rozmístěna tak, aby byl zajištěn fyzický odstup 1,5 metru. Personál musí lehátka několikrát denně dezinfikovat, povinně po každém zákazníkovi. Stejný odstup je třeba zajistit i při rozmístění případných dalších míst k sezení.
 • Koupání
  Při koupání se musí dodržovat fyzická vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob.
 • Nádoby na odpadky
  Ve všech otevřených prostorech koupaliště musí být rozmístěny nádoby na odpadky s poklopem.
 • Hygiena sanitárních zařízení
  Nájemce koupaliště musí zajistit častější úklid a dezinfekci sanitárních zařízení, minimálně každé dvě hodiny, případně i častěji.

Pravidla pro koupání v bazénech a vodních parcích během epidemie Covid-19 (platná od 14. května 2020)

Pro koupání v bazénech platí stejná (výše uvedená) pravidla jako pro koupání v moři. Doplňují je další pokyny:

 • Vstup do bazénu
  Před vstupem do bazénu se musí návštěvníci osprchovat a projít přes brodítka umístěná u bazénu. Voda v nich musí být chlorovaná nebo obsahovat dezinfekční prostředek.
 • Maximální počet lidí v bazénu
  Počet osob, které mohou být současně v bazénu, závisí na velikosti bazénu. Přípustné je tolik osob, aby bylo možno dodržovat pravidlo fyzického odstupu 1,5 metru od ostatních.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Chorvatsko


Zdroj informací:

 • Chorvatský ústav veřejného zdraví (Hrvatski zavod za javno zdravstvo): www.hzjz.hr