>  Aktuality   >  Pozdrav Slunci – další světová atrakce Zadaru

2.12.2008
aktualizace 10.9.2009 – doplněny další obrázky

Tisíce turistů přivádí dnes do Zadaru jeho historické památky, ale v poslední době také kouzelný projekt „Mořské varhany“. Prostorová instalace Mořské varhany (Morske orgulje), jejíž autor, architekt Nikola Bašić, získal za ni četná vyznamenání i světovou proslulost, je světový unikát. Jsou instalovány na Istrijském nábřeží (Istarska obala) v západní části poloostrova, na němž se rozkládá staré město. Podrobněji viz aktualita: Zadar má jednu novou velkou atrakci – Mořské varhany.

Zadar
Zadar, Pozdrav Slunci
Zadar
Přilehlé nábřeží

Právě na této lokalitě lze vidět i další Bašićovu vizi, „Pozdrav Slunci“ (Pozdrav Suncu). Tento projekt je koncipován tak, aby doplňoval instalaci Mořských varhan a vytvářel s nimi harmonický celek. Zatímco Mořské varhany jsou založeny na zvukových efektech, Pozdrav Slunci je vizuální projekt, pracující se světlem a barvami.

Zadar
Planeta Jupiter
Zadar
Detail Slunce

Pozdrav Slunci má tvar velkého kruhu o průměru 22 metrů, který je zapuštěn do kamenné dlažby nově upraveného nábřeží. Skládá se ze 300 vícevrstvých skleněných desek, pod nimiž jsou umístěny fotovoltaické solární moduly. Po západu slunce se rozsvítí všechny zabudované světelné prvky a podle nastaveného programu se uskutečňuje čarovná světelná hra s barevnými efekty.

Východně od Pozdravu Slunci jsou v dláždění instalovány další, mnohem menší skleněné kruhy – planety Sluneční soustavy. Jejich velikost je proporcionální ve vztahu ke Slunci, vzájemné vzdálenosti však nikoli.

Zadar
Show začíná
Zadar
Při západu slunce

Vzhledem k náročnosti instalace na elektrickou energii je její výroba zajištěna pomocí solárních panelů. Podle propočtů mají solární moduly vyrábět kolem 46500 kWh, což představuje výkon menší elektrárny. Instalace sama spotřebovává elektrickou energii pouze po západu slunce, takže může být využíváno i k dalším účelům. Kromě zásobování vlastního projektu Pozdrav slunci má být této elektřiny používáno i k veřejnému osvětlení celého nábřeží. Právě ekologická výroba elektřiny je jedním z důvodů, pro který na projekt přispěl i Fond ochrany životního prostředí.

Přestože mají jednotlivé skleněné panely nosnost 400 kg, došlo v letošním roce už několikrát k jejich poškození. Způsobili je jednak vandalové jakýmsi kovovým předmětem, jednak nákladní automobil, který po nich přejel ke stavbě blízké celnice. Proto se městské orgány rozhodly instalovat na lokalitě kamerový systém.

Zadar
Různobarevné efekty
Zadar
Tentokrát převládá zelená

Místo, kde se nacházejí obě zadarské atrakce – Mořské varhany a Pozdrav Slunci – je již léta pověstné „nejkrásnějším západem slunce“. Místní sem chodí na procházky, romantické schůzky nebo jen na posezení, při poslechu tónů Mořských varhan pozorují západ slunce a za tmy pak sledují světelnou hru barev „Pozdravu Slunce“. Také děti si „Slunce“ užívají, běhají po hladké skleněné ploše sem a tam a radují se z každé nové barvy pod nohami. A stále častěji se tu objevují i turisté, kteří v neustále se měnícím barevném kruhu pózují a navzájem se fotografují.

Zdroj informací:

  • Turistické sdružení města Zadaru (Turistička zajednica grada Zadra): www.visitzadar.net (k vidění galerie fotografií)