>  Doprava   >  Vysvětlivky lodní dopravy
A  osoba
B  osobní automobil: výška 2 m, délka 5 m, počet sedadel 9
C  osobní automobil: výška > 2 m, délka > 5 m, počet sedadel 9
D  zavazadlový přívěs: délka 3 m (za délku 3,01 až 5,00 se platí jako za osobní automobil do 5 m délky a za délku 5,01 a větší se platí jako za osobní automobil delší než 5 m)
E  kempingový přívěs, obytný automobil, přívěs pro loď: délka 5 m
F  kempingový přívěs, obytný automobil, přívěs pro loď: délka 5,01 – 7,0 m
G  kempingový přívěs, obytný automobil, přívěs pro loď: délka > 7 m
H  motocykl
I  jízdní kolo

Všechny uváděné ceny u trajektových linek jsou platné k datu uvedeném v jízdním řádu

Děti od 3 do 12 let mají slevu 50 procent z jízdenky za osobu. Děti od 1 do 3 let cestují na trajektu zadarmo, ale vydává se jim jízdenka. Za děti do 1 roku se také neplatí, ale na jízdence rodiče nebo doprovodu musí být označeno, že tato osoba cestuje s dítětem do 1 roku.

Cena přepravného za vozidlo se liší podle druhu vozidla a podle jeho rozměrů. Výška vozidla je dána údaji v technickém průkazu a případný střešní box či jiný náklad na střeše vozidla nemá vliv na cenu za přepravu. Ale pozor, za délku vozidla se považuje jeho skutečná délka, tedy včetně případného nákladu, který je připevněn za vozidlem nebo na zadních dveřích (např. jízdní kola).

Psi a další domácí mazlíčci se přepravují zdarma. Psi musí mít košík a být na vodítku, kočky ve schránce a ptáci a kleci. V žádném případě nesmí do uzavřených prostor pro cestující. Na rychlých lodních linkách je převoz domácích mazlíčků zakázán, pokud pro to nejsou na lodi vytvořeny technické podmínky (zvláštní přepravní boxy).

Podrobné ceníky jsou k dispozici na stránkách společnosti Jadrolinija a dalších přepravců.