>  Aktuality   >  Jachtaři si mohou stáhnout bezplatnou aplikaci „Nautický informační servis“

Nautický informační servis (Nautički informacijski servis) je nová bezplatná aplikace Ministerstva mořeplavby, dopravy a infrastruktury pro chytré telefony, která je určena velitelům plavidel, kapitánům jachet, rybářům, potápěčům a dalším, kteří pobývají na moři a na pobřeží.

Hvar
Hvar na ostrově Hvaru

Aplikace je dostupná ve dvanácti jazycích včetně češtiny a je ji možno zdarma stáhnout na Google PLAY a Apple STORE (pod názvem: NAUTICAL INFO SERVIS – HR).

Obsahuje pravidla plavby a další informace důležité pro bezpečnost na moři, seznam přístavů a kotvišť, kontakty na veřejné instituce včetně námořníchg kapitanátů, zdravotnických zařízení, barokomor a záchranné sluřby, velmi podrobnou přepověď počasí pro námořníky, která se automaticky přizpůsobuje lokalitě, v níž se uživatel nachází.

Důležitou součástí aplikace je možnost zaslání žádosti o pomoc pomocí SMS s přesnou lokalitou osoby v nouzi.

Vývoj aplikace trval 12 měsíců a stál 1,5 milionu kun. Ve zkušebním provozu bude do dubna 2017.

Představitelé ministerstva doufají, že aplikace pomůže všem účastníkům námořní plavby a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti na moři. Díky aplikaci by se mohl snížit počet námořních nehod a v případě, že nim dojde, jejich následky by mohly být méně vážné. Při prezentaci projektu připomněli, že na Jadranu každý rok dojde k 1 100 nehodám, které jsou nejčastěji způsobeny neodborným vedením plavidla, neodpovídajícím technickým stavem plavidla a nesledováním či nerespektováním předpovědi počasí.

Informace: Nautički informacijski servis/Nautical Information Service


Zdroj informací:

  • Ministerstvo mořeplavby, dopravy a infrastruktury (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture): www.mppi.hr