Projekt prezentace istrijské minulosti, pověstí a legend - Istra Inspirit

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Projekt prezentace…
Publikováno: 30.05.2013


30.5.2013
Pula
Pula, římský amfiteátr - Arena

Istrijská župa, istrijské rozvojové agentury a turistická sdružení přichystaly již druhým rokem návštěvníkům velmi zajímavý projekt a originální kulturní produkt – Istra Inspirit. Přímo autentických lokalitách jsou prezentovány istrijjské historické události, pověsti a legendy. Od 26. května do 6. října budou na devíti istrijských lokalitách ve scénické podobě předvedeny představení, která se vážou ke zdejší pověsti, legendě či historické události, pocházející z různých historických údobí.

Je to vlastně jakési putování časem istrijskou krajinou, a to od pozůstatků císařské římské vily ke středověkému hradu, od starověku s jeho světem intrik a touhou po moci k revoluční novověké hornické republice, od začátku novověku s jeho čarodějnickými procesy k pokojné atmosféře maloměstských lidových slavností v období baroka, od dvorské atmosféry tajné lásky mocného muže a dívky z lidu k dobrodružnému pokusu o útěk z vězeňských cel středověkého hradu na vytouženou volnost a podobně.

Každé představení charakterizuje skvělá scénografie s velkým počtem herců a kostýmovaným komparsem, účinkujícím v předváděném příběhu. Všech devět příběhů bude mít po dvou reprízách, tedy dohromady osmnáct představení. Všechna představení, trvající od 1,5 hod. do 3 hod., doplňuje další program, včetně přípitku na uvítanou, bohaté pohoštění ve stylu daného představení, hudební program podle historického období, při některých i přímá účast návštěvníků.

V rámci tohoto projektu budou letos uvedena tato představení:

Mýtické bytosti Istrie (Mitološka bića Istre) - Pula

Tento interaktivní program je určen pro dospělé i děti. Seznamuje s bájnými bytostmi, jimiž ožívala istrijská příroda a které, jak věřil v minulosti lid, nejrůznějším způsobem zasahovaly do jeho života.

Odehrává se v pulské pevnosti Kaštel, v níž je nyní umístěno Historické a námořní muzeum Istrie (Povijesni i pomorski muzej Istre). Program začíná scénickým zpracováním pověsti o stavbě pulského amfiteátru. Lid věřil, že jej postavily víly. Ty jej však nedokázaly dokončit – zabránily jim v tom kouzla zlé čarodějnice. Díky jejímu čarovnému nápoji, který vílám a jejich pomocníkům podstrčila, tak zůstal amfiteátr nedokončen – bez střechy a bez oken. Návštěvníci mohou sledovat, jak čarodějnice připravovala kouzelný nápoj a nakonec jej mohou sami ochutnat, a to přímo z rukou čarodějnice. Pomocníci víl – žongléři, hudebníci, akrobati, kouzelníci aj. pobaví publikum svými veselými scénkami, skeči, neobyčejnými hudebními vystoupeními s nevídanými hudebními nástroji, a neobyčejnými cirkusovými vystoupeními, podobnými, jakými v dávné minulosti bavili lid na starých trzích (těm se tu říkalo merkanty). Salvy smíchu publika doprovázejí tato veselá vystoupení. Neobvyklá je i performance s pulskými vílami. Pro děti je připraveno interaktivní spoluúčinkování při přípravě domácího moku. Následuje ještě mini-disco, fotografování s bájnými postavami účinkujícími v představení a sladké občerstvení s nápoji.

Crispus (Crispo) – Medulin

Medulin
Medulin, vpravo poloostrov Vižula

Představení uvádí skutečnou událost z období římského impéria ve 20. letech 4. století, a to příběh úspěšného, avšak krátkého života prvorozeného syna císaře Konstantina Velikého, Crispa. Ten tragicky skončil svůj život na malém poloostrově Vižula u dnešního městečka Mediulinu (lat. Metelinum), v přepychové císařské vile, jejíž pozůstatky se dochovaly. A právě na jejich místě se odehrává představení. Crispa jmenoval Konstantin ještě jako nedospělého mladíka svým spoluvládcem. Velmi se osvědčil i jako vojevůdce v několika významných tažení a měl před sebou skvělou budoucnost. Konstantinova druhá manželka Fausta, tedy Crispova macecha však podle některých historických pramenů zahořela láskou k nevlastnímu synovi a když ten ji odmítl, pomstila se mu tím, že jej u Konstantina nařkla z přípravy spiknutí proti otce. Podle jiných nehrála zde roli Faustina milostná touha, ale její snaha zajistit za každou cenu nástupnictví vlastnímu synovi. Konstantin její intrice uvěřil a syna, jehož nejprve vypověděl právě do vily u Medulinu, dal v ní zavraždit (údajně byl Cripsus otráven). Podezřívavý císař však po jistotu dal jen pár dní po Crispově smrti zavraždit Faustu – dal ji zadusit v lázni – a sní také řadu jejích vysoce postavených přítel.

Terasovitá vila na mořem ve Vižule u Medulinu byla pokládána ve své době za jenu z nejkrásnějších staveb své doby v této oblasti a od jejích pozůstatků, jak se účastníci představení mohou sami přesvědčit, se naskýtá nádherný pohled na západ slunce. K římskému tragickému příběhu patří i bohatá večeře v římském stylu, včetně nápojů, prohlídka archeologického areálu aj.

Spacio - Rovinj

Rovinj
Rovinj a tradiční loď batana

Starou atmosféru přináší i rovinjský program Spacio (spacio znamená sklípek, který v minulosti býval součástí většiny místních domků a který býval místem, kde se po práci scházela celá rodina, nebo kam přicházeli přátelé k příjemnému posezení při sklence dobrého vína ze zdejších vinic).

Představení Spacio prezentuje dvě hlavní činnosti, které po staletí živily zdejší obyvatel a které výrazně ovlivňovaly celý jejich život, a to rybolov a práce v zemědělství, zejména ve vinohradech. Místní rybolov byl po staletí úzce spjat s tradičními loděmi zvanými batany, typickými právě pro Rovinj a okolí. A tak v performanci Spacio nemůže chybě ani projížďka na batanách (s tradičním hudebním doprovodem) a návštěva zdejšího ekomuzea Batana (Ekomuzej Batana).

Plodů práce zdejšího zemědělství především vinné révy užívali v minulosti i dnes návštěvníci sklípků. Právě víno přispívalo k jejich družné atmosféře, k dobré náladě při společném zpěvu o šťastných i nešťastných láskách, humorných i smutných událostech, o životě a práci. Návštěvníci program Spacio mohou tuto atmosféru zažít v populárním rovinjském sklípku Matika (Spacio Matika) a při rybářské večeři, v níž nebudou chybět ani rybí speciality a dostatek výborného vína. O hudební doprovod se postará hudební soubor Batana a veseloherní představení.

Čarodějnice Mare (Vještica Mare) - Svetvinčenat

Napjatou atmosférou se vyznačuje i další představení, které se koná ve vesnici Svetvinčent v istrijském vnitrozemí, a to v místním kaštelu – opevněném zámku šlechtické rodiny Morosiniů - Grimaniů. Hlavním tématem představení je soudní proces s místní bylinkářskou a léčitelkou Mare Rodolovićovou, kterou sousedé obvinili ze spolku s Ďáblem a která byla v roce 1632 jako čarodějnice odsouzena k trestu smrti na hranici. Rozsudek pak byl ihned na místě vykonán.

Součástí tohoto projektu je i prohlídka kaštelu – zámku, starobylého sídla místní mocné šlechty, dále renesanční večeře, včetně nápojů, prezentace starých řemesel, degustace autochtónních produktů a výrobků aj.

Iustitia (tedy Spravedlnost) - Poreč

Poreč
Poreč, Eufraziova bazilika

Odehrává se v Poreči koncem 17. století, kdy Istrie stejně jako většina dnešního chorvatského jadranského přímoří byla po staletí součástí Benátské republiky. Seznamuje se případem krádeže zlata a stříbra, kterým byl vyzdoben svatostánek – tabernákl v proslulé porečské Eufraziově bazilice. Pachatelem byl neblaze proslulý loupežník Domenico Furlan, jenž byl chycen, uvězněn a odsouzen za tento neslýchaný zločin k trestu smrti, který byl vzápětí vykonán. Jeho popravu vnímal lid jako uskutečnění práva, které je třeba následně oslavit.

Při prohlídce staré části města Poreče, při níž návštěvníky doprovází známý herec, se navštěvují mimo jiné i místa odsouzení a výkonu trestu loupežníka Furlana. Program zahrnuje též prohlídku reprezentačního barokního paláce porečské šlechtické rodiny Sinčićů ve staré části města, jakož i Vlastivědného muzea Porečského kraje (Zavičajni muzej Poreštine), umístěného v tomto paláci. Závěr programu patří tanci a bohaté barokní večeří včetně nápojů.

Maják lásky (Svjetionik ljubavi) – Savudrija

Savudrija
Savudrija, maják

Maják v Savudriji byl postaven v roce 1818 a záhy se stal hnízdečkem lásky nám dobře známého knížete Metternicha a jeho tajné milenky – prosté savudrijské dívky.

Účastníci tohoto představení mohou sledovat tento tajný milostný vztah za zvuků milostných písní, při ochutnávce nápoje lásky a pokrmů obsahujících „zaručeně“ účinná afrodiziaka, a v atmosféře plné středomořských vůní. Náladu divákům dokreslí i koncerty violoncellistky a stínové divadlo na majáku. A zlatou tečkou bude bohatá večeře u knížete Metternicha.

Jules Verne – Útěk z hradu (Jules Verne - Bijeg iz kaštela) - Pazin

Pazin
Pazin

Ještě jedno z uváděných představení se vyznačuje napětím a ponurou atmosférou, příběh, který ve svém románu Matyáš Sandorf – nový hrabě Monte Christo prezentuje velký spisovatel 19. století, Jules Verne. Hrdina románu, uherský Šlechtic Matyáš Sandorf se zúčastnil spiknutí uherské šlechty v 60. letech 19. století, usilující o odtržení Uher od rakouské monarchie. Po prozrazení spiknutí byl Sandorf spolu se svými druhy odsouzen a svůj trest si odpykával na hradě v Pazinu, v městě v centrální Istrii. Prastarý pazinský hrad, místně zvaný Kaštel, byl v 15. a 16. století důkladně opevněn. Jeho hradní vězení mělo pověst žaláře, z něhož nebylo úniku. Hrad se tyčí nad jedinečnou Pazinskou propastí dosahující hloubky 130 metrů, s tzv. pazinským ponorem, což je hrozivá skalní rokle, v níž se ztrácí ponorný potok Fojba. A právě zdejší propast, strach vzbuzující Fojbu a podzemní labyrint ponoru si vybral Sandorf jako poslední útěkovou možnost z hradního vězení, aniž by věděl, že v podzemí je spleť chodeb vzájemně propojena a ústí do poměrně dosti vzdáleného Limského zálivu.

A právě na události kolem Sandorfova věznění je zaměřeno představení na pazinském hradě. Návštěvníci si mohou prohlédnout Sandorfovo vězení a profesionální skalní lezci jim přiblíží, jak asi mohl vypadat krkolomný útěk zoufalého vězně z hradu na svobodu. V rámci programu je pak i prohlídka pazinského hradu a jeho Etnografického muzea Istrie. Zakončen je opulentní večeří v rakousko-uherském stylu.

Buzet postaru (Buzet po starinski) - Buzet

Buzet
Buzet

Buzet je starobylé malebné středověké městečko dominující okolí na výrazném kopci, v severovýchodní Istrii. Je typické svým mohutným opevněním, četnými zachovanými kulturními památkami a typickou atmosférou živého střediska okolního úrodného kraje.

Zdejší projekt nabízí prohlídku starého městečka za asistence herců a muzikantů v historických kostýmech, prezentaci starých řemesel, ochutnávka autochtóních produktů, účast na pečení domácího chleba a místních výrobků. Nabízí i možnost zahrát si starou místní hru – pljočki. Pro návštěvníky bude jistě zajímavé naučit se starým zdejším tancům a vytáčet své partnery či partnerky za zvuku hramoniky, basy a houslí. A zlatým hřebem bude bohatá večeře, v níž nebudou chybět především místní tradiční pokrmy.

Hornická republika (Rudarska republika) – Labin

Labin
Labin

Program Hornická republika z revolučního období z roku 1921 má úplně jiné zaměření. Odehrává se ve městě Labinu v jihovýchodní části Istrie (5 km od přímořského letoviskaRabac ), historickém středisku těžby černého uhlí. Bylo to v době, kdy Itálie získala pro první světové válce celou Istrii, bezohledně utlačovala místní chorvatské obyvatelstvo a snažila se je odnárodnit. Zaměřila se především na vykořisťování dělníků ve zdejším kamenouhelném dole. Labinští horníci na protest proti zhoršujícím se pracovním podmínkách a nízkým mzdám převzali moc a obsadili doly. Zorganizovali jejich obranu a vyhlásili tzv. Labinskou republiku. Republika se udržela déle než měsíc. Dne 8. dubna 1921 zlomila italská vláda nasazením policie a vojska statečný odpor labinských horníků, tvrdě potrestala iniciátory revoluce a ještě utužila dosavadní útlak.

Hlavní akcí v rámci performance je prohlídka již nefungujícího dolu Raša, sfárání 150 metrů pod zem, s odborným doprovodem, seznámení s tehdejším hornickým vybavením a vylíčením stávky horníků z roku 1921. Výklad doplňuje tzv. hornická svačina s nápojem, která je ovšem nepoměrně bohatší než bývaly někdejší chudé svačiny, které si horníci nosili z domova na své mnohahodinové směny hluboko pod zemí. Z představení si každý návštěvník odnese hornický suvenýr.

Informace o projektu:


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat