Výlety do vnitrozemí Istrie M - P

Chorvatsko... Výlety ... Výlety do vnitrozemí Istrie M…
Motovun Oprtalj Pazin Peroj

Aktualita: Z nabídky kulturních, zábavních a sportovních akcí v Istrii v sezóně 2020

MOTOVUN

Městečko na kopci (277 m) nad údolím řeky Mirny, 26 km severovýchodně od Poreče. Nejpopulárnější výletní cíl v istrijském vnitrozemí, mimořádně malebné místo, dominanta širokého okolí.

Motovun
Motovun

Má tři části: horní město na kopci, dolní pod hradbami na svahu a novější předměstí pod kopcem. Jsou navzájem spojeny soustavou vnějšího a vnitřního opevnění e 14. až 17. stol. (hradby, městské brány a věže). Možná je i procházka po hradbách, otevírají se pěkné výhledy. Podrobněji v článku: Byla dokončena rekonstrukce hradeb v historickém Motovunu

Městečko bylo po druhé světové válce téměř vylidněno, italské obyvatelstvo se vystěhovalo a Motovun chátral. Podařilo se jej díky aktivitě chorvatských výtvarných umělců zachránit a renovovat při zachování starobylé atmosféry.

Motovun
Motovun

Na horním náměstí je opevněný Mětský palác - kaštel (Gradska palača) ze 14. - 19. stol. pozdně renesanční kostel sv. Štěpána (Sveti Stjepan) s cennými obrazy, několik románských a gotických domů, románsko-gotická zvonice.

Galerie děl významných chorvatských moderních umělců (Likovna galerija).

Ateliéry některých významných chorvatských umělců.

Z okolí pocházejí výborná vína: motovunski teran, pinot a malvazija.

Z Motovunu se chodívá do blízkých chráněných Motovunských lesů, které jsou jen skromným zbytkem někdejších rozsáhlých lesních porostů. Rostou tu pod povrchem vzácné lanýže, na jejichž vyhledávání se používají zvlášť vycvičení psi (případně i vepři). V obci Livade, na úpatí motovunského kopce je jediný podnik na zpracování lanýžů v Chorvatsku. Je zde též známá restaurce Zigante, kde lze tyto houby ochutnat na různé způsoby a posoudit, jestli jsou opravdu takovou lahůdkou (viz tematický článek: Světoznámá pochoutka - houby lanýže).

Turistické kanceláře pořádají výlety do Motovunu, konají se zde pikniky, koncertní a divadelní představení, výstavy. Mimo jiné se v Motovunu každoročně konají tvůrčí setkání chorvatských a italských výtvarníků. Díla, která při něm vytvoří, zůstávají v městečku.

Oprtalj
Oprtalj

OPRTALJ

Obec na severu střední části Istrie, 40 km východně od Umagu. Uchovala si středověkou dispozici s úzkými uličkami, vysokými domy, malými náměstíčky, je sevřena středověkými hradbami.

Uprostřed obce je nejpozoruhodnější pozdně gotický kostel sv.Jiří (Sveti Juraj) ze 16. stol.

Mimo hradby několik cenných kostelíků, všechny s freskovými cykly, např. sv. Jeleny 1,5 km, těsně za hradbami kostelík sv. Rocha a P. Marie.

PAZIN

Město (9 tis. obyv.) v istrijském vnitrozemí, správní středisko Istrie, hospodářské středisko úrodné centrální části poloostrova, 32 km východně od Poreče. Vinné sklepy.

Jeho stará část je rozložena pod mohutnou, 120 metrů vysokou skalní stěnou při ponoru Fojba (či Jama), v němž mizí v podzemí Pazinský potok (Pazinčica. Velmi malebná scenérie.

Většina profánní zástavby prochází z 15. - 17. stol. Významný je kostel sv. Mikuláše (Sveti Nikola) ze 13. stol., pozměněný barokní přestavbou v 18. stol. Goticko-renesanční fresky z 15. stol. Při kostele nevelké, ale cenné muzeum.

Pazin
Pazin

Na skále nad starým městem, nad ponorem Fojbou, se tyčí mohutný hrad - kaštel, jehož začátky sahají do 9. stol. Svůj dnešní vzhled získal přestavbami ve 13. - 16. stol. Byl obávaným vězněním, odehrávaly se zde některé fiktivní scény v románu Julese Verna Matyáš Sandorf. Dnes je v hradě, nejlépe zachovalém v Istrii, Muzeum Pazinu a okolí (Muzej Pazinštine). Jeho součástí je i zajímavé Muzeum zvonů (Muzej zvona), v němž může návštěvník vidět mnoho zvonů z istrijských kostelů ze 14. - 20. stol.

PEROJ

Peroj
Peroj, pravoslavný kostel

Vesnice 10 km severně od Puly, 5 km západně od Vodnjanu, 2,5 km severně od Fažany. Je vzdálena od pobřeží více než 1 km.

Peroj je vlastně malá pravoslavná enkláva uprostřed katolické Istrie. V r. 1645 se tu usadilo 15 černohorských rodin prchajících před Turky. Zdejší původní osada byla při jejich příchodu úplně pustá, veškeré její obyvatelstvo podlehlo morové epidemii. Potomci Černohorců tu žijí dodnes. Zachovali si původní jazyk, zvyky, obyčeje i víru.

Zdejší pravoslavný kostel sv. Spiridiona (Sveti Spiridon) vybudovali noví osídlenci v 17. stol. Pěkný je jeho ikonostas i krétsko-benátské ikony. Na cestě od Peroje k moři se jde kolem odsvěceného kostelíka sv. Štěpána (Sveti Stjepan) ze 7. a 8. stol., který je jednou z nejoriginálnějších a nejpůsobivějších staveb v kraji. V blízkosti Peroje bylo nalezeno několik hrobů z římského období.

Necelé 3 km od Peroje severním směrem jsou v kostelíku sv. Fosky (Sveta Foška) cenné románské malby z 11. a 13. stol. (dvě vrstvy).

Další možnosti poznání okolí viz tematický článek: Toulky po jihozápadní Istrii

Nejoblíbenější lokality