Byla dokončena rekonstrukce hradeb v historickém Motovunu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Byla dokončena…
Publikováno: 27.07.2010
Motovun
Motovun

V severní části istrijského vnitrozemí dominuje okolnímu kraji jedno za nejpozoruhodnějších městeček Istrie, starobylý Motovun. Z jeho nejstarší části, románsko-gotického podhradí, stoupá schodiště přes novější část podhradí k historickému vlastnímu jádru města, které pochází převážně ze 16. a 17. století. Schodiště v Motovunu je se svými 1 052 schody nejdelší v Istrii.

Všechny tři části města jsou spojeny soustavou vnějšího a vnitřního opevnění – jedinečným prstencem hradeb. Tyto hradby s několika věžemi a branami byly budovány od 13. do 17. století a slouží nyní částečně jako unikátní vyhlídková cesta. Z dochovaných bran vyniká zejména vstupní brána do hlavní, horní části Motovunu, vedoucí hradebním bastionem.

Po celá poslední staletí nebyly hradby náležitě opravovány a udržovány, takže nyní hrozilo nebezpečí zřícení nejpoškozenějších částí. Přitom Motovun je velmi rušné, hodně navštěvované městečko a a případný sesuv hradeb by mohl znamenat velkou katastrofu. Motovun je totiž nejen oblíbeným cílem poznávacích výletů v Istrii, ale je do roku 1999 i dějištěm velmi populárního Motovunského filmového festivalu, věnovaného nezávislým filmům a malým produkcím. Každoročně se stává cílem přibližně 30 tisíc filmových odborníků a fanoušků. Kromě promítání asi 60 festivalových filmů se tu v době festivalu konají i četné kulturní akce, výstavy, koncerty, přednášky aj., takže koncentrace návštěvníků je tu v té době obrovská.

Z iniciativy motovunské radnice, kulturních orgánů, místních občanských iniciativ i zainteresovaných filmařů byla vyhlášena akce "SOS pro motovunské hradby!, která nakonec přinesla své plody. Po sedmi letech byla dokončena obnova téměř půl kilometru ohrožených motovunských hradeb, z nichž se naskýtají jedinečné výhledy o okolní malebné krajiny. Byla tak zachráněna historická památka mimořádné ceny – motovunské hradby jsou jedním z historických pokladů, které Chorvatská republika nominovala pro zápis do seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO (těch nominací na zápis na listinu této světové organizace kulturních nebo přírodních památek má Chorvatsko celkem 17, zapsaných památek má 8 - viz článek: Chorvatské památky zapsané v seznamu UNESCO a nominace na další zápisy).

Na financování tohoto významného projektu se kromě Ministerstva kultury Chorvatské republiky a místních i župních orgánů podíleli též chorvatští filmoví pracovníci a sousední italský region Veneto. Konzervační práce však budou po sezóně ještě pokračovat vybudováním odvodňovací soustavy.

Městečko Motovun, jehož nejvyšší část se nachází ve výšce téměř 280 metrů, je velmi dobře zachovalou městskou památkovou rezervací. Její dominantu tvoří pozdně renesanční kostel sv. Štěpána (se sousední zvonicí), opevněný palác a lodžie (všechny stavby pocházejí přibližně ze stejné doby – ze 17. století). Za zvlášť cennou stavbu se pokládá právě kostel sv. Štěpána, který byl postaven podle nákresu známého benátského architekta A. Palladia.

Výhled z Motovunu uzavírá na severní straně tzv. Motovunský les, přírodní rezervace, lišící se výrazně od jiných lesů v okolí. Je to v podstatě lužní záplavový les, převážně porostlý lužním dubem, v němž v září rostou vzácné a vysoce ceněné houby – lanýže (místně: tartufi, viz článek: Světoznámá pochoutka - houby lanýže). Dnešní Motovunský les rozkládající se na ploše 10 km2 je jen pozůstatkem obrovského komplexu zdejších lesů. Dřevo motovunských dubů bylo hlavním a velmi ceněným materiálem na stavbu lodí Benátské republiky, které byly chloubou a hlavní oporou této někdejší vládkyně středního a východního Středomoří. Však také do Motovunu přijížděly v minulosti různé významné osobnosti evropského formátu, aby na vlastní oči spatřily slavné motovunské duby, tak úzce spjaté s mocí a slávou "Nejjasnější" ("Seremissimy"), jak pyšně nazývali svou republiku Benátčané.

Dnes je Motovun znám kromě svého kulturněhistorického významu i jako důležité středisko vinohradnictví – velmi ceněný je především motovunský teran, pinot a malvazija.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat