Cyklistické stezky v oblasti Sinje a Trilje

Chorvatsko... Články ... Témata ... Cyklistické stezky…
Publikováno: 05.12.2002

Turistické sdružení splitsko-dalmatské župy (Turistička zajednica Županije splitsko-dalmatinske) vydalo pěkný prospekt "Central Dalmatia by Bike - Sinj-Trilj", který obsahuje plánek s vyznačnými trasami, grafy jednotlivých tras s nadmořskými výškami i vzdálenostmi jednotlivých bodů na trase a velmi stručné popisy tras i v češtině. Prospekt by měl být k dispozici v místních turistických sdruženích (turistička zajednica) nebo také v pražské kanceláři Chorvatského turistického sdružení.

Cyklostezka č. 1

Hrvace - základní (osnovna) škola (320 m) - Zelovo (765 m), 6,2 km - odbočka doprava k hoře Svilaja (830 m), 2,2 km - otočka zpět (1080 m), 12,3 km - Kava kvarca - Jelčići (880 m), 14,8 km - hlavní silnice Sinj - Muč (615 m), 7,9 km - Sinj - hotel Alkar (325 m), 8,7 km

Obtížnost trasy: středně těžká
Délka trasy: 52,1 km
Převýšení: 760 m
Trvání jízdy: cca 3,5 hod

Stezka začíná u základní školy v obci Hrvace, která leží severně od Sinje, a stoupá směrem k západu po staré strmé asfaltce zatáčkami do Zelova. V Zelovu pokračuje po nové asfaltce ke škole, pak odbočuje doprava na lesní cestu a po 2,2 km opět odbočuje doprava směrem k severu do horského masívu Svilaja, odkud se naskýtá krásný pohled na horní tok řeky Cetiny, Peručské jezero, Dinárské pohoří a pohoří Kamešnica. Po 12,3 km se stezka otáčí a vrací zpět na poslední odbočku, kde odbočuje doprava a pokračuje směrem na jih k jezeru u bývalého lomu v osadě Jelčići. Zde se napojuje na asfaltku, kterou dojede na hlavní silnici Muć - Sinj (v obci Sutina) a tou pokračuje doleva (k východu) až do Sinje k hotelu Alkar.

Cyklostezka č. 2

Sinj - továrna Dalmatinka (310 m) - most v Hanu (320 m), 6,3 km - Gala (310 m), 2,2 km - Gljev (520 m), 5,4 km - Dražice (760 m), 2,4 km - Stražbenica (950 m), 4,3 km - D.Korita (680 m), 6 km - Blaca (880 m), 3,9 km - D.Korita - kaple (680 m), 7 km - Otok - škola (340 m), 5,9 km - most přes Cetinu (300 m), 1,9 km - Sinj (310 m), 6,7 km

Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 52 km
Převýšení: 350 m
Trvání jízdy: cca 4 hod

Stezka začíná v Sinji u továrny Dalmatinka a vede směrem na východ. Po 200 m odbočuje doleva a pokračuje k 2 km vzdálenému televiznímu převaděči na kopci Šušnjevača. Odtud klesá do osady Han k mostu přes řeku Cetinu, za mostem odbočuje doprava do osady Gala. Zde odbočuje doleva na štěrkopískovou cestu a stoupá přes osady Gljev a Dražice (stáčí se k jihu), Koritine do Stražbenice (horská chata, výhledy). Poté stezka klesá a před obcí Donja Korita odbočuje na rozcestí doleva směrem k východu, stoupá k horské chatě Korita a projíždí náhorní rovinou Blaca a pak klesá do obce Gornje Korita (leží nedaleko hranic). Zde se stezka otáčí a vrací se směrem na západ stejnou cestou zpět až na rozcestí před osadou Donja Korita, kde odbočuje doleva a projíždí kolem kaple. Pak stezka klesá do Otoku a pokračuje asfaltkou přes most přes řeku Cetinu a končí na sportovním letišti v Sinji.

Cyklostezka č. 3

Hrvace - restaurace Venezia (310 m) - most "Na Panju" (300 m), 4,2 km - Podi (420 m), 1,8 km - Lovrića - Dolac (650 m), 3,6 km - Dubova Vrata (830 m), 2 km - Djapića Staje (870 m), 5,9 km - Velika greda (920 m), 3,6 km - Bitelić (470 m), 6,5 km - most v Panji (300 m), 6,6 km - Hrvace - restaurace Venezia (310 m), 4,3 km

Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 38,5 km
Převýšení: 620 m
Trvání jízdy: cca 4 hod

Stezka vede z obce Hrvace (severně od Sinje) od restaurace Venezia, kolem restaurace Vreba a po 200 m odbočuje doprava na štěrkopískovou cestu přes říčku Vojskava. Pokračuje k severu na asfaltku, po ní přes most přes řeku Cetinu "Na Panju", za mostem odbočuje doprava a stoupá přes osady Podi, Ivandići a Lovrići. Pak se dostává na štěrkopískovou cestu a pokračuje přes Kodžomanovy Staje do Dubových Vrat, kde odbočuje doleva směrem na západ k Vrdovské náhorní rovině. Pak se stezka začíná stáčet k jihu k vyhlídce Velika greda (starty pro paragliding) s nádherným výhledem na Peručské jezero, Cetinu a krasové polje. Serpentinami klesá na asfaltku vedoucí do osady Bitelić, zde míjí kostel a kamenictví a klesá opět k mostu přes Cetinu "Na Panju", za mostem pokračuje štěrkopískovou cestou přes říčku Vojskava a vrací se zpět do obce Hrvace.

Cyklostezka č. 4

Trilj (305 m) - Grab (310 m), 5 km - pramen Grabu (315 m), 1,5 km - Grab (310 m), 1,8 km - Svinjača (315 m), 1,9 km - pramen Rudy (335 m), 3,8 km - odbočka k horské chatě Korita Donja (345 m), 2 km - odbočka na Korita Donja (580 m), 3,9 km - horská chatě Korita Donja (690 m), 5,1 km - Otok - centrum (325 m), 6,2 km - koňská stáj Galop (305 m), 4,3 km - Trilj (305 m), 1,3 km

Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 36,8 km
Převýšení: 385 m
Trvání jízdy: cca 2 hod

Stezka začíná u hotelu Sveti Mihovil v Trilji a vede promenádou podél řeky Cetiny směrem k severovýchodu, pak stezkou mezi loukami stále po břehu řeky. Po 3 km se stezka napojuje na silnici, odklání se od řeky a pokračuje do osady Grab se známými 600 let starými mlýny, zde odbočuje k východu k pramenu potoka Grab a zase se vrací zpět. Z Grabu pokračuje přes Svinjaču do osady Ruda a k říčce Ruda až k jejímu prameni (na východ). Odtud se opět vrací zpět kolem vodní elektrárny Orlovac do Rudy a pak stoupá po silnici na křižovatku, kde odbočuje doleva směrem k horské chatě Korita Donja, dále 4 km stoupá k další odbočce k horské chatě Korita Donja, ke které odbočuje doleva štěrkopísková cesta (1 km). Krásné výhledy na okolní svahy a vrcholky Kamešnice. Po občerstvení na chatě následuje klesání směrem na západ přes osady Žižića a Stražbenica do centra Otoku. Z Otoku stezka pokračuje 1 km polní stezkou k mostu přes řeku Cetinu, za mostem odbočuje doleva směrem na jih a vede dále 5 km podél klidné řeky s výhledy na okolní hory až k Bakića mostu. Po přejetí mostu odbočuje stezka doleva na asfaltku, kterou se po 500 m dostane ke stájím Galop, přejede kanál a pokračuje dále podél břehu 1 km do Trilje, pak přes visutý most až do cíle k hotelu.

Cyklostezka č. 5

i Trilj (305 m) - Grab (310 m), 5 km - pramen Grabu (315 m), 1,5 km - Grab (310 m), 0,8 km - Svinjača (315 m), 2,9 km - pramen Rudy (335 m), 3,8 km - odbočka do obce Ovrlja (370 m), 3,9 km - Ovrlja (330 m), 1,8 km - Otok (340 m), 3,6 km - Gala (320 m), 3,1 km - Glavice (325 m), 4,6 km - Labrovići (315 m), 2,2 km - stáj s koňmi Galop (305 m), 6,3 km - Trilj (305 m), 1,3 km

Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 40,8 km
Převýšení: 65 m
Trvání jízdy: cca 2 hod

Stezka začíná u hotelu Sveti Mihovil v Trilji a vede promenádou podél řeky Cetiny směrem k severovýchodu, pak stezkou mezi loukami stále po břehu řeky. Po 3 km se stezka napojuje na silnici, odklání se od řeky a pokračuje do osady Grab se známými 600 let starými mlýny, zde odbočuje k východu k pramenu potoka Grab a zase se vrací zpět. Z Grabu pokračuje přes Svinjaču do osady Ruda a k říčce Ruda až k jejímu prameni (na východ). Odtud se opět vrací zpět kolem vodní elektrárny Orlovac do Rudy, stoupá po silnici k severozápadu do obce Ovrlje a pak klesá do Otoku. Z Otoku vede trasa po silnici směrem na sever přes Galu do Hanu. Zde přejíždí most přes řeku Cetinu a pokračuje po silnici směrem na jihozápad do osady Glavice, kde odbočuje doleva do osady Labrovići. Zde odbočuje doprava na štěrkopískovou cestu, která vede podél klidné řeky Cetiny směrem na jih s výhledy na okolní hory až k Bakića mostu. Po přejetí mostu odbočuje stezka doleva na asfaltku, kterou se po 500 m dostane ke stájím Galop, přejede kanál a pokračuje dále podél břehu 1 km do Trilje, pak přes visutý most až do cíle k hotelu.

Cyklostezka č. 6

Trilj (305 m) - Mladine (355 m), 4,6 km - Nevoljići (365 m), 1,6 km - kostel v osadě Čaporice (430 m), 2 km - Mudnići (405 m), 2,4 km - Bradarići (385 m), 2,9 km - Čikotina ladja (275 m), 3 km - V.Njiva (305 m), 1,7 km - kostel v osadě Bisko (320 m), 3,6 km - Mamuti (355 m), 3,3 km - Trilj (305 m), 4,2 km

Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 29,3 km
Převýšení: 155 m
Trvání jízdy: cca 2 hod

Stezka začíná v Trilji u hotelu Sveti Mihovil a krátce vede po promenádě podél řeky Cetiny směrem k severovýchodu. Po 150 m odbočuje doprava na hlavní silnici a po dalších 30 m odbočuje na křižovatce doprava do osady Strmen Dolac (k východu). Silnice přes Strmen Dolac do osady Mladine vede krásnou zelenou dolinou, lemovanou starými selskými staveními, s vinicemi, pěstují se zde biopotraviny. V obci Mladine na křižovatce odbočuje doprava směrem na jihozápad a stoupá do obce Nevoljići, kde asfaltovou silnici opouští, přejíždí úzkou stezkou na protější 50 m vzdálený kopeček a na širší štěrkopískovou stezku (její součástí je i horská cyklistická dráha, kde se pořádají mezinárodní závody cyklistů - profesionálů). Z osady Nevoljići stezka stoupá 1 km na kopec a pak klesá 800 m ke kostelu v osadě Čaporice. Zde se opět napojuje na silnici a vede po ní 1 km do osady Klarići. Asfaltku zase vystřídá štěrkopísková cesta do osady Mudnići. (Z osady Mudnići do cíle stezky už jen po asfaltce!). Z osady Mudnići trasa pokračuje ke kostelu v osadě Ugljane a po 300 m odbočuje na křižovatce s hlavní silnicí doprava. Po rovné silnici vede 3 km do osady Bradarići a pak následuje 3,5 km dlouhé klesání ke kaňonu řeky Cetiny. Na místě zv. Čikotina ladja přejíždí přes dřevěný most řeku a po 100 m stoupání odbočuje doprava (k severozápadu) na silnici vedoucí podél řeky Cetiny (krásné vyhlídky na kaňon řeky) až do osady Bisko. Zde u kostela stezka odbočuje doprava přes osadu Mamuti do Trilje, pak přes visutý most až do cíle k hotelu.

Cyklostezka č. 7

Trilj (305 m) - Mladine (355 m), 4,6 km - Nevoljići (365 m), 1,6 km - kostel v osadě Čaporice (430 m), 2 km - Mudnići (405 m), 2,4 km - Bradarići (385 m), 2,9 km - Čikotina ladja (275 m), 3 km - Radovići (375 m), 1,8 km - Osoje (575 m), 6 km - jeskyně Vranjača (455 m), 3,9 km - kostel v osadě Bisko (320 m), 4,4 km - Mamuti (355 m), 3,3 km - Trilj (305 m), 4,2 km

Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 40,1 km
Převýšení: 300 m
Trvání jízdy: cca 2 hod

Stezka začíná v Trilji u hotelu Sveti Mihovil a krátce vede po promenádě podél řeky Cetiny směrem k severovýchodu. Po 150 m odbočuje doprava na hlavní silnici a po dalších 30 m odbočuje na křižovatce doprava do osady Strmen Dolac (k východu). Silnice přes Strmen Dolac do obce Mladine vede krásnou zelenou dolinou, lemovanou starými selskými staveními, s vinicemi, pěstují se zde biopotraviny. V osadě Mladine na křižovatce odbočuje doprava směrem na jihozápad a stoupá do osady Nevoljići, kde asfaltovou silnici opouští, přejíždí úzkou stezkou na protější 50 m vzdálený kopeček a na širší štěrkopískovou stezku (její součástí je i horská cyklistická dráha, kde se pořádají mezinárodní závody cyklistů - profesionálů). Z obce Nevoljići stezka stoupá 1 km na kopec a pak klesá 800 m ke kostelu v osadě Čaporice. Zde se opět napojuje na silnici a vede po ní 1 km do osady Klarići. Asfaltku zase vystřídá štěrkopísková cesta do osady Mudnići. (Z osady Mudnići do cíle stezky už jen po asfaltce!). Z osady Mudnići trasa pokračuje ke kostelu v osadě Ugljane a po 300 m odbočuje na křižovatce s hlavní silnicí doprava. Po rovné silnici vede 3 km do osady Bradarići a pak následuje 3,5 km dlouhé klesání ke kaňonu řeky Cetiny. Na místě zv. Čikotina ladja přejíždí přes dřevěný most řeku a stoupá 100 m na křižovatku, na které odbočuje doleva (stále směrem na jihozápad) a stoupá dále přes osadu Radovići do osady Koncul (to již se trasa začíná otáčet k severozápadu). Pak následuje 10 km lehce stoupavé a klesavé úzké silnice přes osadu Osoje k úpatí hory Mosor, kde se doporučuje navštívit známou krápnbíkovou jeskyni Vranjača (odbočka z osady Punde). Z osady Punde následuje sjezd serpentinami do osady Liska a na hlavní silnici, na které odbočuje doprava (k východu) do osady Bisko. Zde u kostela stezka odbočuje doprava (severovýchodu) přes osadu Mamuti do Trilje, pak přes visutý most až do cíle k hotelu.


« Cyklistické stezky ve Střední­ Dalmácii «


Související články

Nové cyklistické a turistické mapy dalmatských ostrovů
Cyklistické a turistické mapy dalmatských ostrovů
Na kole na Sveti Jure (1 762 m) na Biokovu
Cyklistické stezky v oblasti Makarské
Cyklistické stezky na ostrově Hvar
Cyklistické stezky na ostrově Brač
Cyklistické stezky na ostrově Šolta
Cyklistické stezky na ostrově Vis
Cyklistické stezky v oblasti Omiše

Mohlo by vás zajímat