Botanické zahrady v Chorvatsku - oázy klidu, půvabu a odpočinku

Chorvatsko... Články ... Témata ... Botanické zahrady v…
Publikováno: 31.12.2004

Je jich v Chorvatsku několik a všechny mají pro turisty svou přitažlivost. Na pobřeží či v jeho přilehlém vnitrozemí bývají oblíbeným výletním cílem, místem poučení, odpočinku a relaxace. Ve velkých městech je turisté obvykle navštěvují jako skutečné oázy uprostřed ruchu a shonu, uspěchaných prohlídek i nákupů.

Trsteno
Trsteno, arboretum

Na pobřeží jich je většina v Dalmácii, ale jednu z nejkrásnějších z nich, horskou botanickou zahradu, lze najít v národním parku Severní Velebit v místě zvaném Modrić dol v nadmořské výšce 1 400 metrů; nazývá se Velebitská botanická zahrada (Velebitski botanički vrt). Nachází se úpatí hor Zavižan (1677 m) a Balinovac (1601 m). Je mimořádně snadno přístupná z chaty Planinarski dom na Vučjaku. Dojde se k ní odtud jen za několik málo minut. Až k chatě lze dojet motorovým vozidlem ze Sv. Juraje nebo ze Senje (obě místa leží na Jadranské magistrále v oblasti zvané Chorvatské přímoří).

V botanické zahradě je soustředěna většina druhů flóry národního parku, která patří mezi nejvzácnější na území celého Chorvatska. Je možno tu vidět i druhy lesního porostu z jednotlivých výškových pásem Velebitu, stejně jako horské louky a alpinskou květenu. Samozřejmě tu nechybějí ani velmi ceněné a vzácné endemity, tedy rostliny, které se vyskytují pouze na Velebitu. Mezi nimi patří první místo velebitské degenii (Degenia velebitica). Ale i další vzácné horské rostliny jsou předmětem obdivu návštěvníků, jako např. sibirea chorvatská (Sibirea croatica), vyskytující se jen ještě na dvou místech v Chorvatsku a už nikde jinde na světě, dále hvozdík velebitský (Campanula velebitica), lýkovec alpský (Daphme alpina) nebo hořec (Gentiana tergestica), protěž alpská (Leontopodium alpinum). Součástí této nejstarší horské botanické zahrady je botanická stanice.

Trsteno
Trsteno, arboretum

Další horskou botanickou zahradou je Kotišina v horském masivu Biokovo ve střední Dalmácii. Je součástí chráněné krajinné oblasti Biokovo (Park prirode Biokovo) a nachází se nad stejnojmennou vesnicí ve svahu tohoto horského masivu ve výšce 300 až 500 m n. m. Botanická zahrada je velmi dobře přístupná po silnici vedoucí z pobřeží do vnitrození (viz Makarská). Její předností je navíc možnost zastávky a prohlídky v typické podhorské biokovské vesnici Kotišina, kde se dosud zachovalo několik starých stavení jako ukázka zdejší původní venkovské architektury (při neodborné rekonstrukci a přestavbě domů na rekreační objekty však jejich starý ráz nenávratně mizí).

Tato botanická zahrada byla založena poměrně nedávno, v r. 1984. I když jde o výlučně krasovou lokalitu, je zdejší horská květena druhově velmi bohatá. Chloubou Biokova i zdejší botanické zahrady jsou biokovské endemity, s nimiž se nikde jinde neshledáme. Patří k nim např. chrpa biokovská (Centaurea cuspidata biokovensis), jestřábník biokovský (Hieratium waldsteinii subsp. biokovense), zvonek biokovský (Campanula biokovensis), dále vzácný modroušek (Edraianthus pumilio).

Botanická zahrada na ostrůvku Lokrum u Dubrovníku je vlastně historický park, který založil začátkem druhé poloviny 19. stol. rakouský arcivévoda Maxmilián Habsburský, pozdější císař mexický, když si na ostrůvku budoval své letní sídlo. Do této rezidence nejen včlenil pozůstatky zdejšího kláštera, ale jeho nedílnou součástí učinil park zakládaný jako exotická zahrada. Dal přivézt na Lokrum na 500 druhů rostlin ze subtropických a tropických krajů, které tu vesměs našly druhý domov. Mezi těmito vzácnými rostlinami patří zvláštní místo sbírce sukulentů. Ostrůvek, který je častým a oblíbeným místem výletů z Dubrovníku, je výborně dostupný menšími loděmi, které ze starého dubrovnického přístavu obstarávají kyvadlovou dopravu na Lokrum a zpět.

Trsteno
Trsteno, arboretum

Pěknou botanickou zahradu či spíše arboretum mohou navštívit turisté ze Splitu, Trogiru nebo z celé Kaštelské riviéry, nachází se totiž v jednom ze sedmi Kaštelů této riviéry, v Kaštelu Lukšić. Je součástí zdejší základní školy Ostrog a vznikla v r. 1976 z iniciativy žáků a učitelů této školy a jejich dobrovolnou prací. Je to jediná školní botanická zahrada v Chorvatsku a slouží především jako zařízení pro ekologickou, estetickou i pracovní výuku žáků, ale je přístupná i veřejnosti.

Nádhernému arboretu v Trstenu jsme před časem věnovali samostatný tematický článek: Park a arboretum v Trstenu u Dubrovníka.

V chorvatském vnitrozemí jsou dvě botanické zahrady v Záhřebu. Ta první je starší, pochází z r. 1889 a byla založena jako barokní zahrada převážně krajinářského typu, prošla však řadou úprav. Zahrada slouží nejen vědcům, studentům a žákům ke studijním a vědeckým účelům, nýbrž i široké veřejnosti. Patří nyní k nejoblíbenějším parkům a zahradám v hlavním městě Chorvatské republiky. Je součástí Přírodovědecké a matematické fakulty záhřebské univerzity. Nachází se v samém středu města, začleněna do zeleného pásu Lenuciho podkovy poblíž hotelu "Esplanade". Druhá záhřebská botanická zahrada patří Farmaceutické a biochemické fakultě záhřebské univerzity. Je známa pod názvem Botanická zahrada Frana Kušana. Jejím účelem je hlavně odborná výuka.

Odkazy:Související články

Staré vzácné stromy a botanické zahrady v Dalmácii


Mohlo by vás zajímat