Park a arboretum v Trstenu u Dubrovníka

Chorvatsko... Články ... Témata ... Park a arboretum v…
Publikováno: 10.10.2008

Aktualizováno 10.10.2008

Trsteno
Trsteno, arboretum

Není to jen tak nějaký park. Byl založen plánovitě již před 500 lety a nese výrazné znaky zahradní architektury období renesance, baroka, klasicismu a romantismu. Právě vývoj tohoto parku a arboreta v průběhu staletí a výrazné rysy jednotlivých slohů, jimiž se dodnes vyznačuje, jakož i nepřetržitá kontinuita dalšího rozvoje jej řadí mezi nejcennější parky v celé Středomoří.

Na přelomu 15. a 16. stol. postavil tu člen významné dubrovnické patricijské rodiny Ivan Gučetić vilový komplex v kamenité stráni nad mořem; bylo to první dubrovnické renesanční letní sídlo s rozsáhlou zahradou a hospodářskými budovami. Rozhodl se pro toto místo především proto, že tu byl dostatek vody pro budoucí velkoryse koncipovaný park. Musel však vybudovat i akvadukt, kterým se přiváděla voda od prameniště do parku.

Trsteno
Trsteno, fontána

Nejdřív bylo nutno výrazně upravit terén, aby bylo možno letohrádek postavit na rovné terase asi 150 metrů nad mořem, v dominantní poloze, s nádhernou vyhlídkou. Gučetićův letohrádek se v krátké době stal střediskem humanistického kulturního, uměleckého i politického života Dubrovnické republiky. Sjížděly se sem nejvýznamnější osobnosti tehdejší Evropy. Několikrát zde zasedala i dubrovnická Malá rada.

Srovnáme-li rok založení parku v Trstenu se vznikem parků u italských vil, zjistíme, že park v Trstenu je mnohdy až o 40 let starší než mnohé z nejvěhlasnějších florentských či římských parků. A že je podstatě starší než všechny zámecké parky ve Francii.

Trsteno
Trsteno, vyhlídkový altán nad mořem

Katastrofální zemětřesení na tomto pobřeží v roce 1667 postihlo ničivě i Trsteno, letohrádek i park. Jejich obnova se pak odehrávala již v barokním slohu. Byly doplněny sochy ,fontány a další zdobné prvky. Pozdější menší úpravy byly klasicistní. Výrazněji se v parku projevila úprava ve stylu romantismu, s jeho důrazem na minulost (umělé zříceniny, zasazení starých stavebních prvků do staveb aj.).

V severní části parku se postupně budovalo arboretum - sbírka dřevin z celého světa. Původně vznikalo z rostlin, které přiváželi ze svých cest dubrovničtí mořeplavci. A tak tu nakonec pohromadě rostly eukalypty z Austrálie, datlové palmy z Arábie, jinan z Jižní Ameriky, rohovníky z východního Středomoří, kaly z Etiopie a na dvě stě dalších druhů rostlin. Překrásná je 128 metrů dlouhá pergola porostlá bugenvileou.

Trsteno
Trsteno, Gučetićův letohrádek

Bohužel však arboretum zažilo za posledních 11 let dva ničivé požáry. Při prvním, v roce 1991 za srbsko-černohorské agrese, byl ohněm zachvácen i historický díl park a zničen vyhlídkový gloriet. Druhá, ještě rozsáhlejší katastrofa. přišla v srpnu roku 2000, kdy ničivé požáry ze sousední Hercegoviny zachvátily i chorvatské pobřeží u Trstena v délce 10 kilometrů. Úplně lehla popelem zahrada ve stylu romantismu, les vzácných borovic a cypřišů a další dřeviny v západním cípu arboreta. Požár postihl 15 hektarů parku a arboreta a zničil na 20 tisíc stromů, keřů a dalších rostlin. Zachránila se nejstarší, historická část parku s nádhernou alejí palem.

Trsteno
Trsteno, vyhlídka

K záchraně zničené části přispěla společná akce chorvatského deníku Vjesnik a Chorvatské akademie věd a umění, která je správcem arboreta. Svou akcí nazvanou "Zachráníme arboretum!" vyzvaly veřejnost, podniky i jednotlivce, aby přispěli finančními dary k obnově Trstena. Nyní probíhá komplexní renovace parku, arboreta i letohrádku. Přestože ještě nebyla dokončena, návštěvu arboreta lze jen doporučit. Historická spodní část arboreta v okolí letohrádku, fontány a vyhlídkového altánu je v pěkném pořádku, jak svědčí přiložené snímky ze září 2008


Mohlo by vás zajímat