Jaké je dnes arboretum v Trstenu u Dubrovníka?

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Jaké je dnes…
Publikováno: 21.08.2006

Po dlouhá desetiletí patřil zámecký a parkový areál v Trstenu, obci ležící 16 km severozápadně od Dubrovníka na Dubrovnické riviéře, k nejhodnotnějším a nejvděčnějším výletům v oblasti. Na své si tu přišli jak milovníci historické architektury, tak i ti, jimž učarovalo kouzlo jak středomořské, tak i exotické květeny.

Trsteno
Arboretum v Trstenu

Zdejší park vznikl již v r. 1502 a je tak nejstarším parkem na jadranském pobřeží.

Koncem 15. století si dal v Trstenu postavit významný i bohatý dubrovnický šlechtic Ivan Gučetić-Gozze, známý jako velký milovník umění, své letní venkovské sídlo. Součástí kromě letohrádku, vybudovaného v goticko-renesančním stylu, bylo i hospodářství, k němuž patřil i nově vysazený olivovníkový háj s patřičným vybavením pro zpracování oliv. Komplex pak korunovalo plánovité vybudování renesančního parku. V parku dal zasadit jak místní středomořské rostlinstvo s mnohými vzácnými druhy flóry, především stromů a keřů, které jemu i jeho potomkům přiváželi dubrovničtí námořníci ze svých dalekých plaveb. Od samého počátku byl park uměle zavodňován; k tomuto účelu dal Gučetić postavit jednoduchý akvadukt. I další Gučetićovi potomci sbírky rostlin dále doplňovali a opečovávali.

Toto šlechtické sídlo se stalo v průběhu doby oblíbeným místem schůzek významných umělců, vědců i dalších významných osobností z různých koutů Evropy. Pobýval tu např. Tizian, lord Byron a další - nechyběly mezi nimi ani hlavy korunované.

Toto patricijské sídlo však v r. 1667 postihlo tak jako město Dubrovník a další místa a osady na zdejším přímoří, katastrofální zemětřesení. V Trstenu utrpěla nejvíc sama stavba letohrádku. Byl však brzy obnoven, ale již v barokním slohu.

V první polovině 18. století byla v parku vytvořena zajímavá umělecká kompozice - umělá jeskyně s jezírkem, fontánou a sochami římských bohů tak, jak to odpovídalo tehdejší módě společenské smetánky.

Poslední šlechtický majitel letohrádku, Vito Gučetić-Basiljević (Gozze-Bassegli), byl vášnivým sběratelem fragmentů starých staveb, objevených nebo vykopaných v širokém okolí. Některé z nich umístil v parku, jiné, ty menší zlomky, dal vezdít do okrasných drobných staveb.

Od roku 1948 je správcem komplexu Chorvatská akademie věd a umění (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU), která sídlí v zámku a pečuje o arboretum.

Závěr 20. století byla však pro Trsteno velmi neblahý. Katastrofy, které je postihly v 90. letech a v r. 2000, přinesly zkázu celému komplexu a způsobily nenahraditelné škody především na flóře parku, ale znamenaly i devastaci zdejšího letohrádku.

První obrovský úder způsobily válečné škody v letech 1991 a 1992, kdy srbsko-černohorská armáda "dobyla"arboretum a osm měsíců je držela ve svých rukou. Během této okupace Trstena byla zničena čtvrtina parkové vegetace, velké škody utrpěl i sám letohrádek a další součásti komplexu. I kdy se před příchodem armády podařilo část nejcennějších exponátů z muzea zachránit, mnoho jich bylo zničeno nebo ukradeno. Zničené a spálené rostliny jsou vůbec nenahraditelné.

Ještě větší zkázu však přinesl Trstenu požár v r. 2000, při němž lehly popelem dvě třetiny arboreta, jakož i historického původního olivového háje, včetně zařízení pro lisování oleje za studena, tak jak bylo založeno a používáno od založení na přelomu 15. a 16. století.

Rekonstrukce parku začala na sklonku r. 2002. Předcházelo jí důkladné ohledání pozůstatků parku, vypracování plánu obnovy a rekonstrukce jak parku, tak předmětů z někdejšího muzea. Podle stávajícího plánu bude budova letohrádku sloužit po obnově především jako sídlo muzea, dále správě arboreta a výzkumným účelům Dnes je již konzervována a restaurována část dochovaného vybavení letohrádku (např. nábytek) a přes 40 zdejšího muzeálních exponátů. Pomalu se daří vrátit objektu atmosféru, jakou měl v době svého založení.

Součástí komplexu je i zámecká kaple zasvěcená sv. Jeronýmovi. Ještě dne slouží podle potřeby bohoslužebných účelům. Velkou slavností je podle původní tradice svátek sv. Jeronýma, kdy se tu bohoslužeb zúčastňují obyvatelé Trstena a sousedních osad.

Tým odborníků úspěšně pracuje na obnově arboreta a přilehlého olivovníkového háje.

Byl založen velký skleník, kde se pěstují vlastní nové rostliny, které spolu s ostatními dovezenými zaplňují postupně očištěné plochy arboreta. Jiný tým pečuje o obnovu arboreta. Jiný tým pečuje o obnovu soch a architektonických doplňků parku.

O postupné znovuzrození komplexu je mezi turisty velký zájem a návštěvnost každoročně značně stoupá. V r. 2005 již navštívilo Trsteno přes 30000 turistů. Vstupné do areálu arboreta je v letošním roce 20 kun, pro studenty a děti nad 14 let - 10 kun, pro děti do 14 let - 5 kun.


Mohlo by vás zajímat