Cyklistické trasy v oblasti Kvarneru

Chorvatsko... Články ... Témata ... Cyklistické trasy v…
Publikováno: 03.01.2002
3.1.2002

Je to oblast s poměrně rozsáhlou sítí cyklostezek, ale i – což je důležité, s kvalitními informačními materiály pro cykloturisty. Dá se s nimi velmi dobře pracovat, řídit se podle nich a zpracovat si podrobný plán výletů, který je možno doplnit pobytem a rekreací u moře a seznámením s místními pamětihodnostmi. Umožňují výběr mezi stezkami fyzicky nenáročnými pro méně zdatné sportovce a pro trénované sportovce. Turistička zajednica Primorsko-goranske županije (Kvarneru) vydala dvě cyklistické brožury v chorvatštině, angličtině a němčině "Biciklom po Kvarneru, 19 biciklitičkih staza" (obsahuje plánek ke každé trase, graf převýšení - nadmořskou výškou i vzdálenostmi jednotlivých bodů na trase, stručný popisy trasy) a "Sedam dana biciklom" (s mapkou celé oblasti a itinerářem). Prospekt by měl být k dispozici v místních turistických sdruženích (turistička zajednica) nebo také v pražské kanceláři Chorvatského turistického sdružení www.htz.cz (posílají i poštou). Uvádíme alespoň výběr těchto tras a základní informace k nim. Stezky se od sebe liší barevným značením podle obtížnosti: zelená – lehká, modrá – střední, černá – těžká.

V tomto článku se budeme zabývat možnostmi cykloturistiky v oblasti Kvarneru:

1. stezka (modré značení): Po sídlech Liburnů, původních zdejších obyvatel

Kastav - Matulji - Frančići - Bregi - Zatka - Veprinac- Poljane - Ičići - Ika - Lovran - Medveja - Kraj - Mošćenička Draga - Mošćenice - Sv.Jelena - Golovik - Martina - Brseć

Stezka vychází z města Kastav (mimo moře, viz výlety z Rijeky), ve výšce 360 m n.m., severovýchodně od Opatije, cíl je v obci Brseč těsně nad mořem (160 m n.m.) jižně od letoviska Mošćenička Draga. Prvních 12 km prochází předhůřím horského masívu Učka, od 3.km absolvuje dost dlouhé stoupání (z 200 m na 400 m) do obce Veprinac (516 m n.m.) – krásné výhledy. Z Veprince terén nejprve prudce, pak pozvolna klesá až k moři, do letoviska Ičići. Odtud vede stále při moři přes významná letoviska Opatijské riviéry (možnost odbočit a prohlédnout si alespoň půvabný Lovran s cennou historickou částí). Cestou četné možnosti koupání (mj. známá pláž v Medveji). Cíl je, jak výše uvedeno, v Brseči. Trasa je dlouhá 41 km, obvykle se absolvuje za 2 hod., převýšení 516 m. Střední stupeň obtížnosti.2. stezka (modré značení): Opatijské vnitrozemí

Matulji - Frančići - Stare Vojarne - horská chata Lisina - Škrapna - Kriva - Zdemer - Kućeli - Rukavac- Mihotići - Matulji

Trasa okruhu vede výhradně přilehlou horskou vnitrozemskou krajinou severně a severovýchodně od Opatije, a to masívem Učka. Start je v městě Matulji (200 m n.m., severně od Opatije, ve vnitrozemí)., trasa směřuje k masívu Učka. Postupně stoupá až k nejvyššímu bodu stezky u horské chaty Lisiny ve výši 710 m Při následujícím pozvolném sjezdu krásné výhledy na Kvarner. Návrat okruhu zpět do Matulji. Střední stupeň obtížnosti, převýšení 510 m. Stezka je 22 km dlouhá, obvykle se absolvuje za 2 hod.3. stezka (černé značení): Horská túra masívem Učky nad Opatijskou riviérou

Lovran - Medveja - Kraj - Mošćenička Draga - Mošćenice - Sv.Jelena - Bodaj - Mala Učka - tunel učka - Liganj - Lovran

Pohoří Učka se rozkládá meze Kvarnerským pobřežím a istrijských vnitrozemím. Trasa okruhu vychází z letoviska Lovranu od hotelu Excelsior a vede nejprve podél moře k jihu do letoviska Mošćenička Draga, kde z hlavní cesty odbočuje do kopců a stále stoupá lesy jedlého kaštanovníku, nejprve kolem pozoruhodné vesnice Mošćenica (doporučuje se krátká prohlídka), dále přes Sv.Jelenu a na 20.km do průsmyku Bodaj /900 m n.m.). Po dalších 10 km dovede stezka k jednou z vrcholků Učky, k Malé Učce, z níž ještě 3 km stoupá do průsmyku ve výši 1080 m, odkud začne prudce klesat (ve směru tunelu Učka). Od tunelu je to pak ještě 5 km sjezdu na silnici k Lovranu. Cíl je opět v Lovranu. Trasa je dlouhá 52 km, obvykle se absolvuje za 4 hod. 30 min. Výškový rozdíl je značný – 1080 m. Má vyšší stupeň obtížnosti.4. stezka (zelené značení): Krajem kolem města Kastavu – lesoparkem Lužina

Kastav - Belićev breg - Brajani - Šparožna jama - Breza - Jelovičani - lovecká chata - Crekvina - Kastav

Trasa vychází od městské lodžie ve staré části města Kastavu (360 m n.m., severně od Opatije, viz výlety Rijeka). Krátce po startu vjíždí stezka na lesní cestu a les ji doprovází po značnou část trasy. Přibližně v polovině, u obce Breza se dosahuje nejvyššího bodu stezky (460 m). Stále po lesních cestách sestup přes Crekvine do Kastavu. Stezka je dlouhá 16,5 km, obvykle se absolvuje na 1 hod. 30 min. Je velmi snadná, výškový rozdíl jen 140 m.

5. stezka (černé značení): Vinorodým krajem Crikvenické riviéry

Crikvenica - Franovići - Grižane - Baretići - Antonovo - V.Tić - Križišće - Drvenika - Triblaj - Semičevići - Crikvenica

Stezka vychází od hotelu International v letovisku Crikvenica ve směru na Grižane ve vnitrozemí (7 km). Za pramenem u Barilići začne záhy prudké stoupání (od 10.km) – krásné výhledy na ostrov Krk a na vnitrozemské Tribaljské jezero. Nejvyšší bod stezky je ne nevelké plošině ve výšce 780 m n.m., a to na 16.km. Odtud pozvolné klesání krásným bukovým a borovým lesem. Od 31.km (od obce Križišće) jen velmi pozvolný sestup, v závěru podél Tribaljského jezera. Cíl je opět v Crikvenici. Délka stezky je 45 km, obvykle se ale absolvuje za 3 hod. 30 min., převýšení 780 m. Vyšší stupeň obtížnosti.6. stezka (černé značení): Vinodolským krajem

Novi Vinodolski - Donji Zagon - Bater - Svinjski dolac - Bribir - Novi Vinodolski

Stezka vychází od restaurace Slavuj v letovisku Novi Vinodolski. Krátce po startu opouští pobřeží, zamíří do vnitrozemí a ihned začíná vytrvale stoupat, a to až do 21.km. V nejvyšších partiích stezky pěkné výhledy, zejména na Svinjski dolac. Na 22.km se vjíždí na špatně náležel upravenou cestu, začíná táhlý sestup. Za Bribirem údolím řeky Ričiny. Okruh končí opět v Novém Vinodolském. Trasa je dlouhá 43,5 km, absolvuje se obvykle za 3 hod. 30 min. Vyšší stupeň obtížnosti, převýšení 780 m.7. stezka (modré značení): Za frankopanskými hrady a kaštely

Kraljevica - Križišće - Drivenik - Tribalj - Grižane - Bribir - Ledenice - Novi Vinodolski - Crikvenica - Šmrika - Kraljevica

Vysvětlivka: Šlechtickému rodu Frankopanů, jinak též pánům z Krku, patřila koncem středověku a v prvních stoletích novověku značná část ostrova Krku, dnešního Chorvatského přímoří a podstatná část přilehlého vnitrozemí. Rod náležel k nejpřednějším a nejbohatším šlechtickým rodům v celém tehdejším Chorvatsku. Většina hradů a kaštelů je však dnes v zříceninách. K některým jsou na trase stezky vybudovány krátké odbočky.

Tato stezka je nejdelší ze všech uvedených (70,5 km). Startuje se od frankopanského zámku v městě Kraljevica na pobřeží. Trasa zabočí do vnitrozemí, ale záhy nabere jihovýchodní směr, takže ve vzdálenosti cca 6 – 8 km kopíruje pobřeží a vede rovnoběžně s ním. Téměř celá vede lesy. Zpestřením cesty je po 10.km Tribaljské jezero, starobylé městečko Bribir s četnými pozoruhodnými kulturně historickými památkami a městečko Grižane se zříceninami frankopanského hradu v těsné blízkosti obce. Zejména okolí Bribiru je proslulé svými lesy a navštěvováno jako oblíbená rekreační oblast. Mohutný býval kdysi frrankopanský hrad v Ledenicích, jak o tom dnes svědčí jeho pozůstatky. Za Ledenicemi se trasa stáčí k pobřeží, k letovisku Novi Vinodolski a vede pak až k cíli těsně při moři. Cestou je možno si prohlédnou ještě jedno někdejší frankopanské sídlo, později přestavěné v klášter, nyní upravené na pohodlný hotel. Je to v Crikvenici (od kostela, chorv. crkva, v rámci někdejšího hradu dostala obec své dnešní jméno, Crikvenica). Cíl stezky je v Kraljevici. Trasa je dlouhá 70.5 km, převýšení 390 m, středně obtížná. Absolvuje se za 4 hod. 30 min.

8. stezka (modré značení): Stezka krásných vyhlídek na ostrově Lošinj

Mali Lošinj - hotel Vespera - Kalvarija - Grgošćak - Pogled - Bonić - Pogled - Grgošćak - Kalvarija - Mali Lošinj

Stezka se může kombinovat jako trasa pro zkušené pokročilé a pro začátečníky. Začíná na nábřeží v městečku Mali Lošinj na ostrově Lošinj. Jede se nejprve ke Zlaté a Stříbrné zátoce (Zlatna i Srebrena uvala) a přes Čikat ke Sluneční zátoce (Sunčana uvala). Na 13.km mohou ti méně zkušení zabočit do centra M. Lošinje, ostatní pokračují a na 22.km mohou vychutnávat nádherný výhled na ostrov Ilovik. Stejnou cestou se pak vrací a stezka sleduje značení až k místu startu, resp. Cíle. Trasa je dlouhá 32,4 km, absolvuje se obvykle za 1 hod. 30 min. Její výškový rozdíl je 220 m. Je středně obtížná.

9. stezka (modré značení): Střední část ostrova Cres

Cres - Zbičina - Pernat - Zbičina - Podol - Lubenice - Podol - Valun - Cres

Start je v marině – přístavu pro jachty městečka Cres. Stezka nejprve prakticky kopíruje mořský břeh směrem na jih. Přibližně na 10.km vjíždí drevěnými vraty na pastviska, vjezd je povolen, nesmí se zapomenout řádně za sebou vrata zavřít (zabraňuje se tak nehlídaným ovcím utéci z pastviska). Stezka míjí odbočku do obce Valun (je však možné si do Valunu, prastarého sídla na ostrově zajet, prohlédnout si historickou památku – Valunskou desku, osvěžit se vykoupáním v moři i místními specialitami) a pokračovat do obce Pernat. Z Pernatu je pak návrat stejnou cestou do osady Zbičina, kde odbočuje velmi prudká místní cesta do nejkrásnější vesnice na ostrově, prastarého horského orlího hnízda Lubenice vysoko nad mořem (380 m) - viz výlety z Valunu. Nádherný výhled. Zpět se cyklista vrací stejnou cestou do Cresu. Trasa je dlouhá 50,5 km, absolvuje se obvykle za 3 hod. 30 min. a je středně obtížná. Výškový rozdíl je 380 m.10. stezka (modré značení): Královstvím supa bělohlavého (ostrov Cres)

Cres - Vodice - Predošćia - Vidikovac - Beli

Start je v městečku Cresu. Téměř 14 km vede trasa horským terénem vnitrozemí ostrova Cresu, po jeho hlavní komunikaci k severu. Tam, kde je ostrov nejužší (na 14.km), na místě označeném Vidikovac (tj. vyhlídka), ve výši 400 m je nádherný výhled jak na západní stranu ostrova, tj. na východní pobřeží Istrie, tak na západ, na ostrov Krk. Odbočuje se lokální silniční spojkou vysoko nad mořem, do obce Beli, v blízkosti níž je rezervace vzácného supa bělohlavého - ekocentrum Caput insulae, ekostezka . Starobylá obec Beli, cíl cesty, je malebně rozložena 100 m nad mořem, pod obcí (prudký sestup) krásné koupání. Celková délka stezky 21 km, doba jízdy 1 hod. 30 min, Střední obtížnost, výškový rozdíl 400 m.

11. stezka (zelené značení): Střední částí ostrova Krku, krajem pastýřů a zemědělců

Krk - Sv.Dunat - odbočka před Vrbnikem doleva - Garica - Lakmartin - Muraj - Korniž - Sv.Dunat - Krk

Z ústředního náměstí městečka Krku se vyjíždí po hlavní komunikaci na ostrově směrem k odbočce do Punatu (na křižovatce v parčíku při silnici prastarý předrománský kostelík sv. Dunata, stojící za vidění). Stezka pak stoupá nejdřív na Bašku, pak odbočí na Vrbnik (doporučujeme kratší prohlídku tohoto velmi malebného městečka, rozloženého amfiteatrálně nad mořem a pak se zase vrátit na stezku). Trasa vede mezi poli a pastvinami, kolem typických zídek z lomového kamene (tzv. gromače), několikrát mění směr, stoupá a klesá, v poslední fázi od obce Lakmartin až ke sv. Dunatu, kde stezka začínala. Cíl je opět v městečku Krk. Trasa je dlouhá 34,4 km, absolvuje se za 2 hod. Výškový rozdíl je 190 m. Patří k nejsnadnějším zde uvedeným cyklotrasám.

12. stezka (modré značení): Údolími a kopci vnitrozemí ostrova Krku

Omišalj - Čižići - D.Hlapa - Dobrinj - Risika - Vrbnik - Garica - Kras - Sv.Ivan - Rasopasno - Sužan - Omišalj

Stezka začíná před kostelem v městečku Omišalj, nad severozápadním pobřežím ostrova Krku. Vede ostrovním vnitrozemím, převážně po makadamu, nejprve ke hluboce zaříznutému zálivu Soline na východním pobřeží ostrova (koupání v moři, též jezírko s léčivým bahnem). Zpět do vnitrozemí, od obce Sv. Vid Dobrinjski, odbočka do obce Dobrinj (pozoruhodná lidová architektura, kroje, lidové nástroje aj., výhledy). Z dalšího kopcovitého terénu odbočka do mimořádně malebného městečka Vrbniku, rozloženého na kopci nad mořem. Po návratu z odbočky se pokračuje společně se zeleně značenou předcházející stezkou k osadě Garica (ohrazené pastviny – je možno branky otevřít, ale – pozor – zase řádně zavřít, aby ovce nemohly utíkat). Po několika km se obě stezky zase rozcházejí, modrá směřuje k severu, vede stále vnitrozemím. Tam, kde trasa odbočí na hlavní ostrovní komunikaci, je odbočka do letoviska Njivice na západním pobřeží ostrova Krku. Stezka pak končí v městečku Omišalj. Je dlouhá 62,1 km absolvuje se za 4 hod. 30 min. Obtížnost střední, výškový rozdíl 260 m.

13. stezka (zelené značení): Nedotčenými původními lesy poloostrova Kalifrontu na ostrově Rábu

Ráb - Kampor - Dundovo - rezervace - mys Kalifront - Sveta Mara - rezervace - Kampor - Ráb

Trasa cyklostezky vychází od nábřeží v městečku Rábu a směřuje severozápadním směrem na poloostrov Kalifront. Zde se na 7.km přijede ke vstupní brance lesní rezervace Dundo-Kalifront s vzácnými prastarými lesními porosty (autochtonní lesy). Pozor, vstupní branku je třeba zavřít! Přibližně na 10.km se cesta svažuje k moři, k mysu Kalifront – cesta končí. Návrat k první křižovatce v lese, trasa stezky se stáčí k jihozápadnímu pobřeží poloostrova, a to k zátoce Sv.Mara a vede podél pobřeží s krásnými zátokami a příjemnými možnostmi koupání. U zátoky M.Armata stezka opouští mořský břeh a vrací se na hlavní poloostrovní komunikaci. Cestou k východisku stezky, Rábu, je ještě možné odbočit k letovisku Suha Punta a půvabným zátokám v její blízkosti. Stezka je dlouhá 29 km absolvuje se za 2 hod. Výškový rozdíl je 100 m, patří mezi snadné cyklostezky.14. stezka (zelené značení): Loparská stezka na ostrově Rábu – nad rajskými zátokami a plážemi

Lopar - odb.k pláži Ciganka - Matahlići - odb.k pláži Sahara - hotel Lopar - Lopar

Cyklostezka vychází z přístavu u obce Loparu na severu ostrova Rábu, vede písčitým terénem, částečně lesem. Nejprve se odbočí směrem k pláži naturistické Ciganka, pak se pokračuje ve směru Loparu a San Marina, vlevo je pláž Sturić. Na 4.km se míjí pláž Sahara( opět naturistická pláž), na 4,6 km pláže Kaštelina a Stolac. Za hotelem Lopar se projíždí kolem autokempu San Marino, za ním se sjíždí k přístavu Lopar. Trasa je dlouhá jen 8 km, je velmi snadná (výškový rozdíl jen 70 m). K jejímu projetí je třeba 30 min. až 1 hod.

15. stezka (modré značení): Tři jezera v masívu Gorski kotar, ve vnitrozemí Chorvatského přímoří

Lokve (Golubnjak) - Zelin Crnoluški - Crni Lug - Gerovo - Zamost - Osilnica - Brod na Kupi - Delnice - Lokve (Golubnjak)

Je to vysloveně horská stezka. Stále se jede ve značné nadmořské výšce, ta neklesne pod 750 m n.m. Horský kraj a lesnatý terén Gorského kotaru tvoří kontrast pobytu na moři, takže je její absolvování vítanou změnou. Stezka vychází z obce Gornje Jelenje (silnice Rijeka – Delnice) v nadmořské výšce 880 m, z křižovatky do Mrzlých Vodic. Po 5 km se uhne na Fužine (760 m n.m.). Před obcí Fužine nejprve jezero Lepenica, pak jezero Bajer. Krásná horská scenérie. Z Fužin směřuje trasa severovýchodně, od letoviska Lokve (19.km), kde je přístupná jeskně Lokvarka. Pramen pitné vody. Na řece Lokvarce Lokvarské jezero s možností koupání a rekreace. Přes několik malých klimatických lázní obec Mrzle Vodice (28.km). Stoupání přes Ravni Podolj (930 m n.m.) do obce Gornje Jelenje. Trasa je dlouhá 32,1 km, jízdní čas 2 hod. Je středně obtížná, převýšení 210 m. Vede mimořádně pěknými partiemi Gorského kotaru.

Závěrem je třeba připomenout, že ve všech trochu větších letoviscích toto oblasti je možno si kolo vypůjčit. Půjčovny bývají často i přímo na pláži. Kola se půjčují podle zájmu turisty na různou dobu – na 1 hodinu nebo i na den. Vypůjčení kola na 1 hod stojí kolem 20 kun, na celý den pak kolem 80 kun.Mohlo by vás zajímat