Výlety do Vinodolu

Chorvatsko... Výlety ... Výlety do Vinodolu
Bribir Drimil Grižane

Vinodol (Vallis vinariae) je historické území, údolí široké mezi 2 až 3 km, které se táhne od Bakarského zálivu k Novému Vinodolskému v délce 24 km. Od moře je odděleno hřebenem širokým 2 km a vysokým až 300 metrů. Z vnitrozemí je chráněno horskými hřebeny před studenými větry.

Vinodol
Vinodol

V tomto údolí leží vesnice Tribalj, Drivenik, Grižane, Bribir a několik osad. Dnešní turistický pojem Vinodol je však geograficky podstatně omezenější.

Vládci Vinodolu byla ve středověku krcká knížata, Vinodol drželi jako léno od uhersko-chorvatských králů. Krcká knížata, později zvaná Frankopanové, zde vládla po čtyři staletí, odtud pronikala téměř do celého Chorvatska. Frankopanové ale neměli už v 16. stol. dost prostředků a sil, aby sami uhájili své území proti tureckému pronikání. Proto byl Vinodol začleněn do státního útvaru zvaného banské Chorvatsko a byl jeho jedinou přímořskou oblastí.

Vinodol je již odedávna oblíbeným cílem vycházek a výletů z letovisek na Chorvatském přímoří. Jeho přitažlivost zvyšují romantické zříceniny několika středověkých hradů, vyhlídky z místních kopců a možnost pokračovat po značených turistických cestách dál do horského lesnatého vnitrozemí nad Vinodolem.

BRIBIR

Obec 6 km severozápadně od Nového Vinodolského na kopci Glavica, 300 m n. m. Kromě silnice do Nového Vinodolského též cesta k jadranské magistrále 8 km.

Bribir
Bribir

Bribir byl dobře opevněn, z hradu se částečně zachovala především mohutná hranolová věž ze 14. stol.

Hlavním magnetem zdejšího kostela sv.Petra a Pavla je originál od J. Palmy ml. "Mytí nohou", v klenotnici pak několik cenných předmětů, především zlatý románský kříž.

Do blízkých horských lesů vede několik značených turistických cest, mimo jiné na Zagradski vrh (1165 m), asi 5 hod.

V osadě Ugrini u Bribiru se narodil významný jihoslovanský botanik J. Pančić (19. stol.),jeho busta je v Bribiru u frankopanské věže.

DRIMIL

Malá vesnice 10 km severozápadně od Crikvenice, při silnici na Hreljin (180 m n. m.).

Na kopci nad vesnicí trosky dobře opevněného středověkého hradu. Pod ním stojí farní kostel s gotickým oltářem a gotickou plastikou. Původní tzv. "Zlatý oltář" je uložen v Záhřehu v Umělecko-průmyslovém muzeu.

Značená turistická cesta na V. Kobiljak s působivou scenérií horského krasu.

GRIŽANE

Nevelká vesnice 4 km severně od Crikvenice, 248 m n. m. Na skále zřícenina hradu téhož jména. V místním kostele z konce 16. stol. je několik nápisů v hlaholici. Okolí pokrývají rozsáhlé horské lesy. Přes Grižane vede turistická stezka Crikvenica - Grižane - V. Kobiljak (3 hod.).

Ve vesnici se narodil významný chorvatský renesanční umělec, miniaturista Julije Klović (1498 - 1578), žák G. Romana. Ve výtvarném umění je znám jako Giulio Clovio; k tomuto jménu vždy dodával "Croata", tj. Chorvat. Byl činný v Benátkách a na dvoře uherského krále Ludvíka III. Byl přítelem Michelangela, Vasariho a El Greca, který jeho podobu zachytil na několika plátnech. V Grižanech má pomník.


Aktualita: Výběr z kulturních a zábavních akcí na Jadranu v roce 2017

Nejoblíbenější lokality