Lokality pro potápění

Mezi nejpřitažlivější jadranské potápěčské lokality patří vraky lodí a letadel, podmořské jeskyně, archeologické lokality a útesy plné života a barev.

Chorvatsko... Sport ... Lokality pro potápění

Mezi nejpřitažlivější a nejkrásnější jadranské potápěčské lokality, které potápěčům doporučují i chorvatské turistické orgány,  patří (u každé lokality je uveden i nezbytný stupeň potápěčské kvalifikace):


Oblast Istrie
Potápění
 • Jihozápadně od Rovinje, velmi zachovalý vrak osobní linkové lodi "Baron Gautsch", která se v r. 1914 potopila u istrijských břehů, když najela na minu. Vrak leží v hloubce 28 až 42 metrů, je i uvnitř mimořádně zachovalý, přístup dovnitř možný. Je obrostlý podmořskými organizmy a obýván hejny ryb. Jen pro velmi pokročilé potápěče. Aktualita: Sté výročí potopení parníku "Baron Gautsch".
Oblast Kvarnerských ostrovů

 • Ostrov Cres, jeho severozápadní pobřeží, vrak obchodní lodi "Lina" , která se tu s nákladem dřeva potopila v r. 1914 na cestě ze Rijeky na Sicilii, když narazila v mlze na podmořský útes. Příď vraku leží v hloubce 22 m, záď v hloubce 55 metrů, vnitřek lodi přístupný. Je v poměrně velmi zachovalém stavu. Pro velmi zkušené potápěče
 • Ostrov Susak, podmořský útes Margarina, mys Margarina u jižního pobřeží ostrova. Vrak lodi převážející stavební materiál, v hloubce 5 - 40 m. Terén spadá k podmořskému kaňonu s pozůstatky ztroskotání. Asi o 100 m dále v hloubce 20 m zbytky nákladu. Střepy z amfor. Kolem útesu spousty ryb. Pro začátečníky i pokročilé potápěče
Oblast dalmatských ostrovů


 • Ostrov Rašip v nár. parku Kornati. Povolení k potápění lze mj. získat spolu se vstupenkou do nár. parku od pracovníků parku, kteří na člunech střeží nár. park a prodávají vstupenky i povolení k potápění.Pozoruhodná pestrobarevná podmořská lokalita. Skály na vnější straně ostrova spadají až do hloubky 65 metrů. Velmi průzračné moře, viditelnost i přes 40 m. Skála je porostlá korály, houbami aj. Četná hejna různých druhů ryb. Pro začátečníky i pokročilé potápěče
 • Pakleni otoci (u ostrova Hvaru), malý ostrůvek Stambedar, jižně od Palmižany. Podmořská skalní stěna spadající z 5 do 45 m. V dolní části hustý porost až dvoumetrových rohovitek (ohnivě červených a fialových). I jinak velmi zajímavá barvitá podmořská fauna a flora. Pro začátečníky i pokročilé potápěče
 • Ostrov Sušac, jezírko Te Vega nedaleko mysu Na Žene. Hlavní atrakcí je mořské jezírko, které je přístupné jen krátkým dvoumetrovým podmořským tunelem v pětimetrové hloubce. Jezírko obklopují kolmé skalní stěny. Po vynoření na volné moře podmořské stěny hustě porostlé mořskými organismy, hloubka 3 až 40 metrů. Pro začátečníky i pokročilé potápěče
 • Ostrůvek Biševo u ostrova Vis, Modrá jeskyně (Modra či Plava spilja), podrobněji: Biševo. Vstup tunelem na západní straně ostrůvku buď člunem nebo potápěním. Velká jeskynní prostora je proslulá svými modrostříbrnými efekty vznikajícími lomem světla pronikajícího do jeskyně. Nejintenzívnější zážitek v dopoledních hodinách v létě. Je tu i bohatý podmořský svět. Hloubka 3 až 40 metrů. Platí se vstupné. Pro začátečníky i pokročilé potápěče
 • Ostrůvek Sveti Andrija, součást Elafitských ostrovů, jižně od ostrova Lopud (maják). Vnější podmořská stěna ostrůvku Sveti Andrija spadá od 3 do 78 metrů téměř kolmo do hlubiny. Je porostlá mořskými organismy. Je to jedno z nejbohatších míst výskytu korálu červeného, a to v nejspodnější části v hloubce necelých 40 m, jinde žije podstatně hlouběji. Velká hejna nejrůznější druhů ryb a další mimořádně bohatá mořská fauna. V hloubce 26 metrů podmořská jeskyně. Velmi průzračné moře. Je to jedna z nejkrásnějších potápěčských lokalit na Jadranu. Pro začátečníky i pokročilé potápěče
Jižní Dalmácie

Potápění
 • Poloostrov Pelješac, blízko zátoky Prapratna, vrak německého torpédového člunu "S 57" , který se tu potopil se v r. 1944 v boji pod palbou britských torpédoborců. Je mimořádně zachovalý, vč. mnohé dosud funkční výzbroje, např.torpéda dosud nebyla zneškodněna. Není proto přístup dovnitř dovolen. Vrak je porostlý množstvím organizmů. Hejna různých druhů ryb. Hloubka 25 až 39 metrů. K potápění je třeba zvláštního povolení (mohou je udělit i s příslušnou licencí vybavená potápěčská střediska na pobřeží). Jen pro pokročilé potápěče
 • Dubrovník, Grebeni, západně od mysu Petka, velmi zachovalý vrak italské obchodní lodi "Taranto" , která se tu potopila v r. 1943, když najela na minu. Trup lodi se zlomil, všude po dně jsou roztroušeny trosky nákladu. Vrak obývají hejna různých ryb. Hloubka 23 až 55 metrů. Jen pro pokročilé potápěče

Ale kromě těchto lokalit, doporučovaných turistickými orgány jako špičková místa pro potápěče, skýtá Jadran mnoho desítek vynikajících podmořských míst, která mohou být pro potápěče celoživotním zážitkem. Jejich výběr je uveden dále, Přitom všechna místa našeho výběru jsou přístupná potápěčům i pokročilým, všechny lokality jsou přístupné bez zvláštního povolení (alespoň v současné době). Do výběru nejsou zahrnuty žádné lokality v národním parku Kornati, k nimž je třeba povolení.

Istrie a Kvarnerské ostrovy

Potápění
 • Ostrůvek Banjole v těsné blízkosti města Rovinje. Vyniká mimořádně barvitou podmořskou florou a faunou, s podmořskou jeskyní uprostřed ostrůvku.
 • Ostrůvek Fraškerić, jižně od mysu Verudica v blízkosti Puly, s pozoruhodným systémem podmořských chodeb a jeskyní, kde se to jen hemží rybami.
 • Mys Crna Punta (Rt Crna Punta) u Koromačna při východním pobřeží Istrie. Vyniká krásnou podmořskou stěnou plnou pestrobarevných organizmů.
 • Útesy pod obcí Lubenice na západním pobřeží ostrova Cresu, s nádhernou podmořskou stěnou plnou života a barev.
 • Mys Osor (Rt Osor) severozápadně od městečka Osoru, na ostrově Lošinj. Skalní stěny na samotném mysu a blízkých útesech mají mimořádně bohatou a pestrobarevnou faunu a floru.
 • Útes Galijola (s majákem), dosti daleko západně od městečka Osoru na Cresu - krásná lokalita se spoustou ryb, podmořskou stěnou a kaňonem s bohatstvím korálů a další fauny.
 • Mys Vele Stijene na západním pobřeží ostrova Unije - potápěčský terén podobný útesu Galiola.
 • Ostrůvek Male Srakane v blízkosti střední části ostrova Lošinj, při jeho západní straně. Pozoruhodná podvodní jeskyně, do níž proniká sluneční světlo a vytváří barevné efekty
 • .
 • Maličké ostrůvky Veli a Mali Osir v blízkosti osady Ćunski při západním pobřeží ostrova Lošinj. Stěny bohatě pokryty nádhernými červenými rohovitkami se spoustou další fauny, též mnoho ryb.
 • Vrbnik na ostrově Krku. Veliká podmořská jeskyně v těsné blízkosti městečka, v hloubce téměř 20 m.
 • Útes Kamenjak u ostrova Krku, u mysu Glavina, proti letovisku Novi Vinodolski. Stěny útesu jsou ze všech stran porostlé rohovitkami krásných výrazných barev. Mnoho ryb, langusty.


Severodalmatské ostrovy

 • Zátoka Široka na ostrově Premuda, na západní straně ostrova. Podmořská skaliska zv. Katedrála s rozvětveným systémem jeskyň a s průnikem slunečního světla. Na sousední podmořské stěně koberec barevných rohovitek, koráli. Hejna ryb a langusty.
 • Malý ostrůvek Mežanj při ostrově Dugi otok, jihozápadně od obce Soline. Uprostřed ostrůvku vchod pro sestup k podmořské jeskyni, proslulé intenzivní modrou barvou díky průniku světla (v letní poledne), okolní stěny s bujnou florou a faunou.
 • Ostrůvky Veli a Mali Garmenjak při jihozápadním cípu ostrova Dugi otok. Podmořská stěna hýří barvami nádherných vysokých rohovitek aj., velmi četné druhy ryb.
 • Útes Babuljaš, východně od ostrova Žutu. Leží v Kornatech, však mino hranice národního parku. Svým rázem a bohatstvím flory a fauny se plně vyrovná lokalitám v národním parku. Mimořádně pestrý podmořský svět.
 • Ostrůvek Kaprije, při severozápadním mysu ostrova. Mimořádně barevné druhy hub, chobotnice, velcí úhoři.
 • Mělčina Sestre (plitština Sestre) mezi ostrovy Zlarin a ostrůvekm Sestrica Vela (maják). Bohaté barevné rostlinstvo a živočišstvo na podmořské stěně.
Středodalmatské a Jihodalmatské ostrovy

Rohovitky
Rohovitka červená bývá zbarvena
od žluta do červena
 • Mys Kabal (Rt Kabal) severozápadně od letoviska Stari Grad na ostrově Hvar. Pod molem vede v hloubce 7 m podmořská chodba, vyúsťující u skalní stěny plné života (hlavonožci, ryby).
 • Útesy Krava a Konj Višské zátoce, při vjezdu k městečku Vis. Při stěnách útesů mimořádné bohatství ryb, dále hvězdice a ježovky.
 • Útes Bijelec u ostrůvku Kopište, západně od ostrova Lastovo. Uprostřed útesu je pod mořem chodba ( v hloubce cca 20 m), procházející jeho nitrem. Krásné barevné efekty, bohatá mořská fauna a flora.
 • Ostrůvky Krnčica a Petrovac východně od ostrova Lastovo. Stěny útesů poskytují úkryt značnému počtu vzácných druhů ryb, mj. murénám, kanicům, dále langustám, jimiž jsou zdejší vody známé.
 • Ostrůvek Vanji Školj, jihovýchodně od průplavu Soline na ostrově Mljet (mimo národní park Mljet). Jedinečné kolmé skalní stěny s bohatým a pestrým životem, podmořská chodba vedoucí v hloubce 5 m napříč ostrůvkem.
 • Ostrov Koločep ve skupině Elafitských ostrovů, Modrá jeskyně - mys Bezdan /maják v blízkosti mysu). Při sestupu podél stěny vchod do podmořské jeskyně, kterou se dá vystoupit k jezírku. Velmi barevná scenérie.


Související články

Potápění
Chorvatští potápěči objevili vrak lodi z bitvy u Visu
Sté výročí potopení parníku "Baron Gautsch"
Pozoruhodný potápěčský průvodce po vracích chorvatského Jadranu
Nový potápěčský průvodce "Potápění v nejkouzelnější části Středomoří"
Nejzajímavější potápěčské lokality - vraky
Vrak potopeného křižníku „Garibaldi“ objevili Češi, ale první snímky pořídili Chorvati
Nový objev vraku antické lodi u ostrova Cresu
Potápěčské lokality v oblasti Kvarneru
Kniha Ivany Ostoićové: Potápějte se v Chorvatsku
Ze světa jadranské mořské fauny

Nejoblíbenější lokality