Potápěčské lokality v oblasti Kvarneru

Chorvatsko... Články ... Témata ... Potápěčské lokality…
Publikováno: 29.12.2002

Kvarnerské ostrovy patří k velmi vyhledávaným a geograficky nejbližším cílům českých potápěčů. Zdejší lokality jsou velmi rozmanité. Potápěči tu najdou zachovalé vraky lodí, tajemné jeskyně, tunely a labyrinty i stěny plné barevného podmořského života. Uvádíme 40 lokalit, ze kterých si každý potápěč může vybrat podle svého zájmu, schopností a zkušeností. Tento přehled navazuje na Potápěčské lokality, kde jsou uvedena nejpřitažlivější místa pro potápění v celém Chorvatsku.

Potápění

Kvarnerské pobřeží


 • Vrak motorové lodě "Vis" - těsně u mysu Mašnjak, ležícího na severní straně vstupu do Plominského zálivu. Velmi dobře zachovalý vrak parníku, který najel na minu, a spočívá na dně v hloubce 45 - 50 m.

 • Vrak plachetnice v zátoce Bobina - jižně od Brestové. Zbytky dřevěné plachetnice a kolem roztroušené vybavení lodi leží v hloubce 20 - 30 m.

 • Zátoka Stupova - 2 nám. míle jižně od Brseće. Stěna plná života, spadající do hloubky 40 m. Ve stěně je velký výklenek (široký i hluboký 10 m, ve tvaru katedrály s věží), kde se ukrývají ryby.

 • Zátoka Kinkela - 1 nám.míli severně od Brseće. Krásná stěna spadající z 6 do 45 m, na dně velká kolonie červených rohovitek.

 • Villa "Biser" - před Villou "Biser" v letovisku Mošćenička Draga. Labyrint mezi útesy.
Potápění

Chorvatské přímoří


 • Vrak vojenské nákladní lodi - blízko Jablance, u zátoky Zavratnica. Vrak leží v hloubce 10 m, částečně nad hladinou.

Ostrov Krk


 • Vrak motorové lodi Peltastis - při vstupu do zátoky Klimno na severovýchodním pobřeží ostrova Krk, 50 m od břehu. Vrak řecké lodi, která se při bóře v r. 1968 utrhla z kotvy v Crikvenici, rozbila se o skály u Šila a zde se potopila, leží v hloubce 32 m.
 • Skalisko Tenki - 2 nám. míle jižně od Vrbniku, u mysu Tenki. Stěny skaliska spadají prudce až od hloubky 40 m (červené rohovitky), 10 m dlouhý tunel v hloubce 15 m.
 • Jeskyně Vrbnik - 100 m severně od vstupu do Vrbnické zátoky. Prostorná jeskyně v hloubce 20 m s úzkým (1 m) sifonem vystupujícím nad hladinu.
 • Útes Kamenjak - skalisko před útesem Kamenjak nedaleko Vrbniku (50 m od břehu). Téměř kolmá podmořská stěna spadá do hloubky 30 m. Blízko paty stěny se zvedá skalisko ve tvaru kupole (dno v 50 m, vrchol v 35 m, široké 10 m). Skalisko je porostlé velkými žlutými a červenými rohovitkami.
Potápění

Ostrov Prvić


 • Tunel u mysu Stražica - severní mys ostrova Prvić. Ústí tunelu je v hloubce 14 m, dlouhý je 30 m, průměr má 3 m. Východ z tunelu je v hloubce 8 m. Krásné rohovitky..
 • Mnichova mělčina - severně od mysu Samonjin, na severovýchodním pobřeží ostrova Prvić. Vrchol mělčiny v hloubce 16 m, stěna obrostlá červenými rohovitkami spadá do více než 40 m.
 • Mys Šilo - u jihovýchodního pobřeží ostrova Prvić. Podmořská skála 50-60 m od pobřeží, začíná v hloubce 12 m a klesá až do 70 m. Bohatá fauna, velké rohovitky již ve 20 m.

Ostrov Grgur


 • Mys Kosača - severozápadní mys ostrova Grgur. Útes se strmou stěnou na severovýchodní straně (až do hloubky 57 m), mírný svah na straně druhé. Bohatá flóra a fauna.
 • Mys Tanki - při severovýchodním pobřeží ostrova Grgur. Vrchol útesu v hloubce 6 m pod hladinou, stěna klesá až do 54 m. Tunel skrz útes v hloubce 6-12 m. Rohovitky, množství ryb.
 • Mys Zazorga - při severovýchodním pobřeží ostrova Grgur. Útes spojený s ostrovem spadá do hloubky až 50 m. Krásné barvy flóry a fauny.

Ostrov Goli


 • Útes Macinj - severní pobřeží ostrova Goli. Útes vyčnívá nad hladinu a kolmo spadá do hloubky 50 m (komín v hloubce 26 m). I větší ryby.

Ostrov Cres • Mys Jablanac - nejsevernější výběžek Cresu. Rozeklané skalisko v hloubce až 40 m; dvě krásné stěny oddělené puklinou a malou jeskyní.
 • Vrak lodi Lina - u mysu Pečenj (jižně od mysu Prestenice, nejzápadnějšího bodu ostrova). Velmi dobře zachovalý vrak nákladní lodi z roku 1914, která zde ztroskotala v husté mlze. Leží paralelně s pobřežím, vrchol přídě v hloubce 22 m, záď v hloubce 55 m.
 • Grotto - v zátoce Živa, jižně od Beli v severní části východního pobřeží ostrova Cres. Skalnatý útes tvoří plošinu v hloubce 20 m, stěny spadají prudce do hloubky 45 m. Vhodné k filmování pro množství barev a výbornou viditelnost.
 • Útes Merag - jihovýchodně od Meragu na východním pobřeží Cresu. Dlouhý útes vyčnívající z vody, po obou stranách stěny hluboké až 45 m. Krásný podmořský život.
 • Mys Selzine - severozápadně od Meragu na východním pobřeží ostrova. Útes (40 m od břehu) má na svém vrcholu plošinu v hloubce 5 m, stěny klesají do hloubky 50 m (červené rohovitky).
 • Mys Miračine - na západním pobřeží ostrova. Skála spadající do hloubky 35 m, ve 12 m otvor ve stěně (o rozměrech 5 x 5 x 5 m).
 • Ostrůvek Ćutin - při východním pobřeží ostrova Cres, před zátokou Galboka. Lokalita leží severozápadně od ostrůvku Veli Čutin. Kolmá stěna spadající z hloubky 7 m až do 52 m (mnoho barev, červené rohovitky).
 • Ostrov Zeča - 40 min plavby jihozápadně od letoviska Martinšćica na Cresu. Lokalita se nachází při jihozápadním pobřeží ostrova. Velká skála s terasami, hloubka až 40 m. Bohatá flora i fauna.

Ostrůvek Galijola


 • Ostrůvek Galijola - leží mezi mysem Kamenjak na jihu Istrie a ostrovem Lošinj, od ostrova Zeča ještě 60 min plavby jihozápadně. Lokalita je severovýchodně od ostrůvku. Svislá podmořská stěna (v hloubce 12 - 40 m) s mnoha výklenky, puklinami a kaňonem (rohovitky, koráli).

Ostrov Plavnik


Potápění
 • Vrak lodi s děly - ostrov leží východně od trajektového přístavu Merag na Cresu. Lokalita se nachází východně od mysu Krnjacol na severovýchodním pobřeží ostrova. Vrak dřevěné nákladní lodi z doby napoleonských válek (zač.19.stol.), která převážela děla, leží v hloubce až 42 m.
 • Mali Plavnik - ostrůvek ležící u východního pobřeží ostrova Plavnik. Lokalita se nachází u severního pobřeží ostrova Mali Plavnik. Podmořská stěna spadá do hloubky 40 m, na dně malý kaňon mezi kamennými věžemi. Bohatý podmořský život se žlutými a bílými koráli.

Ostrov Lošinj


 • Osoršćica - severozápadně od mysu Osor (na severu ostrova Lošinj). Skalní pilíře v hloubce 6 - 40 m.
 • Ostrůvek Zabodaski - při vstupu do zátoky Mali Lošinj na západním pobřeží ostrova. Stěna klesající od hladiny až do hloubky 42 m. Bohatý podmořský život.
 • Zátoka Krivica - 2 nám. míle jihovýchodně od zátoky Čikat, na jihovýchodním pobřeží ostrova. Skalní kaskády plné podmořského života.

Ostrov Unije


 • Ostrůvek Mišnjak - v Unijském průlivu, při severovýchodním pobřeží ostrova Unije, blízko mysu Mišnjak. Mělčina s vrcholem v hloubce 6 m, postupně klesá do hloubky 25 m; při severní straně malé jeskyně. Mnoho druhů ryb.
 • Vrak lodi Tihany - útesu Školjič, západně od obce Unije. Vrak nákladního parníku leží na úpatí kolmé stěny útesu v hloubce 39 m. Loď se zde potopila v r.1914, když za špatného počasí najela na útes. Zbytky starých amfor v okolí vraku pocházejí z jiného, mnohem staršího ztroskotání.
Unije
Vrak lodi Tihany na ostrově Unije


Ostrůvek Male Srakane


 • Jeskyně Male Srakane - ostrůvek západně od Lošinje. Lokalita se nachází u jihozápadního pobřeží ostrůvku. Vchod do jeskyně je v hloubce 7 m. Do velkého prostoru uvnitř, který je částečně zalit mořem, dopadá denní světlo. Bohatý život uvnitř jeskyně.
 • Stěna Male Srakane - ostrůvek západně od Lošinje. Lokalita se nachází u jižního pobřeží ostrůvku. Krásná kolmá stěna spadající od hladiny do hloubky 45 m. Krásná flóra.

Ostrov Susak


 • Mys Margarina - ostrov Susak leží západně od Lošinje. Velká mělčina v hloubce 5 m, jejíž vnější útes spadá do hloubky 40 m s kaňonem uprostřed. Na dně zbytky potopené lodi, stavební materiál.


Ostrov Ráb


 • Medova Buža - východně od Rajské pláže na jihovýchodním pobřeží poloostrova Lopar. Tři zajímavé jeskyně (v hloubce 3 m) spojené tunely. V druhé jeskyni hnízdí netopýři.
 • Mys Kalifront - 500 m od majáku na mysu Donja punta (u mysu Kalifront) na západním pobřeží ostrova. Podmořský útes s vrcholem v hloubce 20 m klesá prudce do hloubky 50 m. Velmi bohatý podmořský život (rohovitky, ryby).

Ostrov Pag


 • Mys Lun - severozápadní cíp ostrova Pag. Stěna klesající od pobřeží do hloubky 50 m je porostlá rohovitkami.
 • Zátoka Mrzlanovica - 3 nám. míle severozápadně od zátoky Stara Novalja, na východním pobřeží ostrova. Útes vyčnívá 3-4 m nad hladinu a kolmo klesá do hloubky 45 m. Východně od útesu vrak lodi 25 m dlouhý. Bohatá fauna a flóra.


Související články

Chorvatští potápěči objevili vrak lodi z bitvy u Visu
Sté výročí potopení parníku "Baron Gautsch"
Pozoruhodný potápěčský průvodce po vracích chorvatského Jadranu
Nový potápěčský průvodce "Potápění v nejkouzelnější části Středomoří"
Nejzajímavější potápěčské lokality - vraky
Vrak potopeného křižníku "Garibaldi" objevili Češi, ale první snímky pořídili Chorvati
Nový objev vraku antické lodi u ostrova Cresu
Potápěčské lokality v oblasti Kvarneru
Kniha Ivany Ostoićové: Potápějte se v Chorvatsku
Ze světa jadranské mořské faunyMohlo by vás zajímat