Potápění

Tento rychle se rozvíjející sport se i u návštěvníků z Česka Jadranu stává stále oblíbenějším a vyhledávanějším. Jadran má přitom všechny předpoklady uspokojit i velmi náročné vyznavače tohoto sportu. Nabízí bohatý a pestrobarevný svět mořské fauny...

Chorvatsko... Sport ... Potápění

Tento rychle se rozvíjející sport se i u návštěvníků z Česka Jadranu stává stále oblíbenějším a vyhledávanějším. Jadran má přitom všechny předpoklady uspokojit i velmi náročné vyznavače tohoto sportu. Nabízí bohatý a pestrobarevný svět mořské fauny i flóry, nádherné přírodní lokality, zajímavé podmořské objekty a naleziště, výjimečně čisté průzračné moře, kvalitní potápěčskou výuku a vysoce kvalifikované instruktory a znalce místních podmínek, kolem 150 potápěčských klubů a 150 potápěčských středisek, dobře organizovanou záchrannou a pátrací službu na moři, kvalitní servis a bohatou nabídku půjčoven kvalitní výstroje.

Děti, ale i dospělí obvykle nejdříve zkoušejí potápění se šnorchlem, brýlemi a ploutvemi; pro toto jednoduché potápění není samozřejmě zapotřebí žádné povolení a žádná odborná výuka.

Za opravdové potápění v moři se pokládá každé zdržování osoby pod hladinou moře, při němž se využívá technických možností potápěčské výstroje k dýchání pod hladinou, je to tedy potápění s potápěčskou výstrojí. Toto potápění (chorvatsky ronjenje) upravuje v Chorvatsku několik právních předpisů ústředních úřadů, a to ministerstva námořnictví, dopravy a spojů, ministerstva školství a sportu, ministerstva kultury a celní správy Chorvatské republiky.

V roce 2010 byla zrušena potápěčská povolení (ronilačka iskaznica), která vydávala chorvatská potápěčská organizace - Chorvatský potápěčský svaz (Hrvatski ronilački savez - www.diving-hrs.hr za 100 kun na 365 dní.

Každý zájemce o potápění v Jadranu by si však měl být vědom toho, že podle chorvatských předpisů je možné provozovat potápění dvojím způsobem, a to individuálně a organizovaně.

Individuální potápění

K individuálnímu potápění, tj. k potápění bez doprovodu pověřené odborné osoby, musí mít každý potápěč Povolení pro individuálnímu potápění (ve smyslu "Předpisu o provádění podvodních aktivit" - Pravilnik o obavljenju podvodnih aktivnosti). Za vydání tohoto povolení se platí 2400 kun. Povolení pro individuální potápění (Odobrenja za individualno ronjenje) platí jeden rok od data vydání a vydávají ho přístavní kapitanáty nebo pobočky přístavního kapitanátu.

Organizované potápění

Druhou možností k potápění je organizované potápění, tj. účast na potápění organizovaném profesionálním potápěčským střediskem, které má oprávnění a registraci k poskytování těchto služeb, má povolení k provádění výuky potápění a k pořádání potápěčských "výletů". Organizované potápění vede pověřená odborná osoba, tj. vedoucí potápění s kvalifikací R+++, který též vede deník potápění, v němž jsou evidováni všichni účastníci daného potápění a podrobně se popisuje místo a všechny okolnosti ponoru i samotný průběh ponoru.

Sdružení potápěčské turistiky se sídlem v Rijece (Grupacija ronilačkog turizma) - Pro Diving Croatia (Hrvatski ronilački savez - www.diving-hrs.hr) zahrnuje v současné době 150 potápěčských klubů a 150 potápěčských středisek na chorvatském Jadranu.

Úhrada za služby potápěčského střediska, tj. především za organizované potápění, platí účastník podle platného ceníku jednotlivých středisek. V potápěčských střediscích bývají i půjčovny potápěčské výzbroje, prodejny potápěčských potřeb, různé pomocné služby pro potápěče. Orientační ceny potápěčských výletů:

 • Potápěčský výlet s kvalifikovaným vedením z potápěčského centra. Vlastní vybavení. Cena zahrnuje kompletní servis (loď, vzduch atd.) - je závislá na vzdálenosti místa ponoru od základny, 1 ponor: 200 - 550 kun
 • Noční potápěčský výlet s kvalifikovaným vedením z potápěčského centra. Vlastní vybavení. Cena zahrnuje kompletní servis (loď, vzduch atd.), 1 ponor: 200 - 300 kun
 • Půjčení kompletní výstroje na 1 den: 130 - 200 kun

Potápění organizované amatérským klubem se týká rekreačního potápění členů registrovaných potápěčských klubů. Organizace potápění je podobná jako u profesionálních středisek. Klub musí mít veškerá oprávnění k činnosti, stejná pravidla platí i pro vedoucího potápění a pro vedení deníku. Toto potápění je nekomerční, jen pro potřebu členů klubu.

Školy potápění

Na chorvatském Jadranu je řada renomovaných oficiálních škol potápění, které organizují výcvik pro začátečníky i pro pokročilé. Na základě absolvování základního potápěčského kursu pak frekventanti dostávají mezinárodní potápěčskou licenci nejnižšího stupně, následně však může zájemce absolvovat další stupně a získat vyšší kvalifikaci. Nejnižší stupeň, tedy kurs pro začátečníky, opravňuje k potápění do hloubky 18 m, další kurs pro pokročilé umožňuje získat kvalifikaci pro potápění do 40 m hloubky. Výuku zajišťují registrované školy potápění, a to CMAS,PADI, BSAC, NAUI, SSI, IANTD atd. Informace o nich vydá Chorvatský potápěčský svaz (www.diving-hrs.hr).

Na pobřeží Jadranu funguje několik potápěčských center, která se mj. zabývají i výukou handicapovaných osob a dětí, a umožňuje tak i této kategorii návštěvníků Jadranu seznámit se s nádherou podmořského světa.

V současné době jsou potápěčské školy např. v těchto střediscích: v istrijském Vrsaru, Poreči, Rovinji, Pule a Medulinu, v Crikvenici a Selcích na Chorvatském přímoří, v Beli na ostrově Cres, v Malém Lošinji na ostrově Lošinj, v Rábu na stejnojmenném ostrově, v Zadaru, Sukošanu, Vodicích, Pakoštanech a Primoštenu v Severní Dalmácii, v Tisnu, Betině a Jezerech na ostrově Murter, v středodalmatských letoviscích Rogoznici, Segetu, Kaštelu Štafilić, Brele a Makarské, na ostrově Čiovo, v Bolu a Supetaru na ostrově Brač, ve Hvaru a Vrbosce na ostrově Hvar, v Komiže na ostrově Vis, v jihodalmatském Cavtatu a Trsteniku, v Blatu a ve Vela Luce na ostrově Korčula, v Pomeně na ostrově Mljet.

Ceny kurzů se získáním základní potápěčské kvalifikace se pohybují od 1 600 kun (např. PADI Open Water Diver, Adventure Open Water Diver, Rescue Diver). Speciální kurzy (Night Diver, Wreck Diver, Deep Diver, Navigation Diver) stojí od 1 300 kun. Vyšší stupně kvalifikace (Dive Master, Assistant Instructor) jsou pak podstatně dražší.

Zóny zakazu potápění

Potápění není dovoleno:

 • 1. v částech vnitřních mořských vod, které zahrnují přístavy, vjezdy do přístavů, přístavní kotviště a oblasti s hustým provozem (výjimečně povolení vydává teritoriální příslušná správa přístavu),
 • 2. v částech vnitřních vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky, v nichž to upravují zvláštní předpisy, případně akty příslušného orgánu státní správy (výjimečně povolení vydává orgán státní správy, který vyhlásil zvláštní nařízení nebo jiný akt),
 • 3. v přísných a zvláštních mořských rezervacích, v chráněných krajinných oblastech a v jiných chráněných částech moře a podmoří, např v Malostonském zálivu, Limském zálivu, chráněné krajinné oblasti Telašćica aj. (výjimečně povolení vydává příslušný orgán státní správy pro ochranu životního prostředí s přihlédnutím k podmínkám, které jsou upraveny nařízením vztahujícím se k chraněným přírodním oblastem),
 • 4. v národních parcích Brijuni, Kornati, Krka a Mljet (výjimečně povolení vydává příslušný orgán státní správy pro ochranu životního prostředí s přihlédnutím k podmínkám, které jsou upraveny nařízením vztahujícím se k chraněným přírodním oblastem),
 • 5. v blízkosti zakotvených válečných lodí a střežených vojenských objektů v pobřežním pásmu ve vzdálenosti menší než 100 metrů (výjimečně povolení vydává Ministerstvo obrany Chorvatské republiky),
 • 6. na lokalitách, které jsou chráněny předpisy o ochraně kulturních památek (výjimečně povolení vydává příslušný orgán státní správy pro ochranu kulturního dědictví).

Důležité předpisy a informace

Oblast, kde se potápění provádí, musí potápěč viditelně vyznačit bójkou oranžové nebo červené barvy o průměru minimálně 30 cm nebo potápěčskou vlajkou (oranžový trojúhelník s bílou diagonální čarou či námořní vlajka značící písmeno "A" z Mezinárodního signalizačního kódu). Bójky nebo vlaječky se umisťují doprostřed oblasti potápění, případně se vlajka umístí dostatečně vysoko na plavidle, z něhož se potápění provádí. V noci musejí bójky vysílat přerušované signalizační žluté nebo bílé světlo, viditelné minimálně do vzdálenosti 300 metrů. Za označování oblasti, ve které se provádí potápění je při individuálním potápění zodpovědná osoba, která provádí potápění, při organizovaném potápění je zodpovědný vedoucí potápění.

Největší povolená hloubka rekreačně-sportovního potápění je 40 metrů.

Fotografování a filmování pod vodou je možné jen pro vlastní soukromou potřebu. Fotografovat, filmovat pod mořem a provádět vědecký výzkum v archeologických lokalitách je možné jen se zvláštním souhlasem ministerstva kultury. Zakázané je potápět se pro antické předměty.

Rybolov představuje samostatnou aktivitu, pro kterou platí zvláštní předpisy. Ceny rybářského lístku viz Rybolov.

Za nedodržování všech předpisů se platí vysoké pokuty. Fyzickým osobám může být udělena pokuta od 1000 do 5000 kun a bloková pokuta na místě ve výši 500 kun.

Důležité kontakty pro případ nehody při potápění:

 • Pátrací a záchranná služba na moři (Služba za spašavanje i traganje na moru), tel. 9155, VHF kanály 16, 10, 74
 • Barokomora Pula, tel./fax ++385(0)52 217 877, 24 572, GSM 098/255 945, 098/219 225
 • Barokomora Split - IPM HRM, tel. ++385(0)21 354 511
 • Barokomora Split, tel./fax ++385(0)21 361 355, 343 980, GSM 091/546 13 13

Několik rad pro začínající potápěče:

 • Nikdy se nesnažte přepínat své možnosti.
 • Nikdy se nepotápějte sami, vždy alespoň ve dvojici.
 • Před potápěním nekonzumujte alkoholické nápoje a některé léky (o drogách ani nemluvě).
 • Do 24 hodin po potápění nelétejte letadlem a nevystupujte do nadmořské výšky přes 1000 metrů.
 • Před každým potápěním překontrolujte, zda máte potápěčskou výstroj v naprostém pořádku.
 • Každé potápění zapište do svého potápěčského deníku.
 • Při potápění se nedotýkejte ryb a dalších mořských organizmů, nesnažte se je krmit, nenarušujte jejich klid, nedrážděte je, neprovokujte. Mořští živočichové na vás nezaútočí, nebudou-li se cítit ohroženi. V žádném případě nepropadejte panice.

Pokud budete mít svou vlastní potápěčskou výstroj a pojedete na Jadran, nezapomeňte ji písemně deklarovat u chorvatských celních orgánů. Vyhnete se případným problémům při návratu.

Aktuální informace o potápění lze získat od Chorvatského potápěčského svazu: Hrvatski ronilački savez, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Hrvatska, www.diving-hrs.hr.Související články

Chorvatští potápěči objevili vrak lodi z bitvy u Visu
Sté výročí potopení parníku "Baron Gautsch"
Pozoruhodný potápěčský průvodce po vracích chorvatského Jadranu
Nový potápěčský průvodce "Potápění v nejkouzelnější části Středomoří"
Nejzajímavější potápěčské lokality - vraky
Vrak potopeného křižníku „Garibaldi“ objevili Češi, ale první snímky pořídili Chorvati
Nový objev vraku antické lodi u ostrova Cresu
Potápěčské lokality v oblasti Kvarneru
Kniha Ivany Ostoićové: Potápějte se v Chorvatsku
Ze světa jadranské mořské fauny

Nejoblíbenější lokality