Sportovní a rekreační rybolov

Sportovní a rekreační rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit turistů na dovolené u moře. Ať se jedná o rybolov ze člunu nebo ze břehu nebo o podmořský rybolov, je vždy třeba povolení.

Chorvatsko... Sport ... Sportovní a rekreační rybolov
Moře
Řeky a jezera
Vranské jezero
Brakické vody Vranského jezera jsou rájem rybářů


Moře

Jadran je stále ještě dost bohatý rybami i počtem jejich druhů - žije jich tu přes 400, včetně ryb migrujících. Ostatní mořské fauny včetně tzv. plodů moře tu sice není obzvlášť mnoho (některých druhů výrazně ubývá), ale rybář může stále ještě počítat se slušným úlovkem. Cílem mnoha sportovních rybářů však není jen úlovek.

Sportovní a rekreační rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit turistů na dovolené u moře. Ať se jedná o rybolov ze člunu nebo ze břehu nebo o podmořský rybolov, je vždy třeba povolení a je nutno se řídit předpisy podle chorvatského zákona o rybolovu v moři. Přitom je třeba upozornit zejména na to, že na rozdíl od dřívější praxe, kdy při lovu ze břehu se povolení nevyžadovalo, je podle stávajících předpisů i při tomto způsobu jadranského rybolovu povolení nutné.

Podle nového Zákona o mořském rybolovu (Zakon o morskom ribarstvu) z roku 2010 může zahraniční turista na Jadranu provozovat rekreační a sportovní rybolov na moři. K oběma aktivitám je třeba povolení Ministerstva zemědělství, rybolovu a rozvoje venkova (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja), ale prodejní místa nejsou totožná.

Povolení k rekreačnímu rybolovu (Dozvola za rekreacijski ribolov) se prodává prostřednictvím sítě místních poboček nebo zmocněných agentur a prodejen. Seznam prodejních míst je k dispozici na stránkách ministerstva: www.mps.hr.

Povolení lze koupit i elektronicky na stránkách: http://www.mps.hr/ribarstvo/.

Cizí státní občan si může koupit pouze denní nebo vícedenní povolení k rekreačnímu rybolovu na moři:

 • na 1 den - stojí 60 kun
 • na 3 dny - stojí 150 kun
 • na 7 dní - stojí 300 kun
 • na 30 dní - stojí 700 kun

Při koupi rybářského povolení se předkládá pouze cestovní doklad (pas). Žádný další doklad není třeba.

Denně je povoleno ulovit maximálně 5 kg ryb a jiných mořských živočichů.

Při rekreačním rybolovu na moři se smí používat následující rybářské náčiní:

 • nanejvýš dva pruty s maximálně 3 návazci na každém prutu;
 • nanejvýš 2 pruty se zátěží a maximálně 3 návazci na každém prutu;
 • nejvýš 2 pruty pro lov přívlačí (vláčení) s maximálně 3 návazci na každé šňůře;
 • nanejvýš 2 pruty s háčkem pro lov hlavonožců;
 • nanejvýš 2 kusy náčiní pro lov velkého červa.

Pro lov velkých ryb (Big Game), k nimž patří tuňák obecný (Thunnus thynnus, chorv. tun nebo tuna), mečoun obecný (Xiphias gladis, chorv. iglun) a plachetník štíhlý (Tetrapturus belone, chorv. iglan) se vydává zvláštní povolení:

 • na 1 den - stojí 120 kun
 • na 3 dny - stojí 300 kun
 • na 7 dní - stojí 600 kun
 • na 30 dní - stojí 1500 kun

Povolení k sportovnímu rybolovu (Dozvola za športski ribolov) prodává Chorvatský svaz sportovního rybolovu na moři (Hrvatski savez za športski ribolov na moru) prostřednictvím jednotlivých rybářských spolků a zmocněných prodejen. Seznam prodejních míst je k dispozici na stránkách svazu: www.hssrm.hr.

Do sportovního rybolovu patří především podmořský rybolov, tzn. rybolov podvodní puškou (harpunou), při němž není povoleno používat přístroje umožňující dýchání pod vodou (potápěčský přístroj) a lovec se musí pohybovat pouze za použití vlastní síly. Podmořský rybolov lze provozovat jen přes den, od východu do západu slunce. Je povoleno použití podvodní svítilny.

Cizí státní občan si může koupit pouze denní nebo vícedenní povolení k sportovnímu rybolovu na moři:

 • na 1 den - stojí 60 kun
 • na 3 dny - stojí 150 kun
 • na 7 dní - stojí 300 kun
 • na 30 dní - stojí 700 kun

Při koupi povolení k sportovnímu rybolovu se předkládá cestovní doklad (pas). Povolení je platné pouze s předložením členského průkazu Chorvatského svazu pro sportovní rybolov na moři nebo národního svazu pro sportovní rybolov jiné země.

Při sportovním rybolovu na moři se smí používat následující rybářské náčiní:

 • nanejvýš dva pruty s maximálně 3 návazci na každém prutu;
 • nanejvýš 2 pruty se zátěží a maximálně 3 návazci na každém prutu;
 • nanejvýš 2 pruty pro lov přívlačí (vláčení) s maximálně 3 návazci na každé šňůře;
 • nanejvýš 2 podvodní pušky
ropusnice
Ropušnice (chorv. škarpina) je svým zjevem
nejvýraznější rybou ve vodách Jadranu


Řeky a jezera

Rybaření na vnitrozemských vodních plochách a vodních tocích je pro cizí státní občany povoleno pouze s rybářským povolením, které si vydává Ministerstvo zemědělství, rybolovu a rozvoje venkova (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja). Lze si je koupit u územně příslušných rybářských oddílů (Ribolovno društvo). Jejich seznam je k dispozici na stránkách Chorvatského svazu sportovního rybolovu: www.ribolovni-savez.hr (Hrvatske vode/Adresar ovlaštenika ribolovnog prava).

Cizí státní občan si může koupit denní nebo roční povolení k sladkovodnímu rybolovu. Pro získání ročního povolení je třeba předložit potvrzení o složení rybářské zkoušky. Po denní povolení se tato podmínka nevyžaduje.

Denní povolení stojí od:

 • 60 kun za rybolov všech ryb kromě salmonidních druhů
 • 150 kun za rybolov salmonidních druhů
 • 250 kun za rybolov v rybolovném revíru Otočac

Roční povolení pro rybáře od 15 do 18 let stojí 200 kun a od 19 let 400 kun.

I zde je přesně stanoveno, jaké rybářské náčiní se smí pro určité druhy ryb používat, např. kolik a jakých udic, maximální denní úlovek podle druhů ryb. Jsou přesně stanovena místa, kde je rybolov povolen, jsou určeny úseky řek a jezer. Je zakázáno lovit v noci (na některých vodách), lovit rukou a z loďky (opět na některých vodách), lovit v době hájení.

K výborným rybářským terénům patří např. řeka Cetina, Peručské přehradní jezero, delta Neretvy, řeka Jadro, některé úseky Zrmanji a Krky, Vranské jezero u Pakoštan v Severní Dalmácii.

V Trilji se organizují rybářské výlety na řeku Cetinu a na její dva přítoky Rudu a Grab, které zahrnují převoz do místa rybolovu, denní povolení, doprovod instruktora.Související články

Ze světa jadranské mořské fauny
Ryby žijící ve vodách Jadranu
Big-game aneb lov velkých ryb na Jadranu
Úhoř říční - specialita delty Neretvy

Nejoblíbenější lokality