Sportovní a rekreační rybolov

Sportovní a rekreační rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit turistů na dovolené u moře. Ať se jedná o rybolov ze člunu nebo ze břehu nebo o podmořský rybolov, je vždy třeba povolení.

Chorvatsko... Sport ... Sportovní a rekreační rybolov
aktualizace: 07.04.2022

Moře
Řeky a jezera
Vranské jezero
Brakické vody Vranského jezera jsou rájem rybářů


Moře

Jadran je stále ještě dost bohatý rybami i počtem jejich druhů - žije jich tu přes 400, včetně ryb migrujících. Ostatní mořské fauny včetně tzv. plodů moře tu sice není obzvlášť mnoho (některých druhů výrazně ubývá), ale rybář může stále ještě počítat se slušným úlovkem. Cílem mnoha sportovních rybářů však není jen úlovek.

Sportovní a rekreační rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit turistů na dovolené u moře. Ať se jedná o rybolov ze člunu nebo ze břehu nebo o podmořský rybolov, je vždy třeba povolení a je nutno se řídit předpisy podle chorvatského zákona o rybolovu v moři. Přitom je třeba upozornit zejména na to, že na rozdíl od dřívější praxe, kdy při lovu ze břehu se povolení nevyžadovalo, je podle stávajících předpisů i při tomto způsobu jadranského rybolovu povolení nutné.

Povolení pro rekreační a sportovní rybolov platí pro rybolovné moře Chorvatské republiky, s výjimkou území národních parků (nacionalni park), chráněných krajinných oblastí (park prirode), území kde se provádí umělý chov ryb (marikultura), přístavů a přístavišť, ústí řek, pláží a koupališť. Pro tato území platí zvláštní předpisy.

Podle Zákona o mořském rybolovu (Zakon o morskom ribarstvu) může zahraniční turista na Jadranu provozovat rekreační a sportovní rybolov na moři. K oběma aktivitám je třeba povolení Ministerstva zemědělství HR (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja), ale prodejní místa nejsou totožná.

Povolení k rekreačnímu rybolovu (Dozvola za rekreacijski ribolov) se prodává prostřednictvím sítě místních poboček . Seznam prodejních míst je k dispozici na stránkách ministerstva: poljoprivreda.gov.hr (v části Ribarstvo - Kontakti - ispostave).

Povolení lze koupit i elektronicky na stránkách: ribarstvo.mps.hr.

Cizí státní občan si může koupit pouze denní nebo vícedenní povolení k rekreačnímu rybolovu na moři:

 • na 1 den - stojí 60 kun
 • na 3 dny - stojí 150 kun
 • na 7 dní - stojí 300 kun

Při rekreačním rybolovu na moři s denním nebo vícedenním povolením se smí používat následující rybářské náčiní:

 • nanejvýš dva pruty s maximálně 3 návazci na každém prutu (Odmet);
 • nanejvýš 2 pruty se zátěží a maximálně 3 návazci na každém prutu (Kančenica);
 • nejvýš 2 pruty pro lov přívlačí (vláčení) s maximálně 3 návazci na každé šňůře (Panula);
 • nanejvýš 2 pruty s háčkem pro lov hlavonožců;
 • nanejvýš 2 kusy náčiní pro lov velkého červa.
 • nanejvýš 2 podvodní pušky

Denně je povoleno ulovit maximálně 5 kg ryb a jiných mořských živočichů.

Povolení k sportovnímu rybolovu (Dozvola za športski ribolov) prodává Chorvatský svaz sportovního rybolovu na moři (Hrvatski savez za športski ribolov na moru) prostřednictvím zmocněných rybářských spolků. Seznam prodejních míst je k dispozici na stránkách svazu: www.hssrm.hr.

Povolení ke sportovnímu rybolovu na moři mohou získat pouze členové Chorvatského svazu pro sportovní rybolov na moři nebo národního svazu pro sportovní rybolov jiné země. Při koupi se předkládá členský průkaz.

Do sportovního rybolovu patří především podmořský rybolov, tzn. rybolov podvodní puškou (harpunou), při němž není povoleno používat přístroje umožňující dýchání pod vodou (potápěčský přístroj) a lovec se musí pohybovat pouze za použití vlastní síly.

Cizí státní občan si může koupit pouze denní nebo vícedenní povolení k sportovnímu rybolovu na moři:

 • na 1 den - stojí 60 kun
 • na 3 dny - stojí 150 kun
 • na 7 dní - stojí 300 kun
 • na 30 dní - stojí 700 kun

Při sportovním rybolovu na moři s denním nebo vícedenním povolením se smí používat následující rybářské náčiní:

 • nanejvýš dva pruty s maximálně 3 návazci na každém prutu (Odmet);
 • nanejvýš 2 pruty se zátěží a maximálně 3 návazci na každém prutu (Kančenica);
 • nejvýš 2 pruty pro lov přívlačí (vláčení) s maximálně 3 návazci na každé šňůře (Panula);
 • nanejvýš 2 pruty s háčkem pro lov hlavonožců;
 • nanejvýš 2 kusy náčiní pro lov velkého červa.
 • nanejvýš 2 podvodní pušky (pro osoby starší 16 let)

Denně je povoleno ulovit maximálně 5 kg ryb a jiných mořských živočichů.

ropusnice
Ropušnice (chorv. škarpina) je svým zjevem
nejvýraznější rybou ve vodách Jadranu

V předpisech jsou též stanoveny minimální rozměry jednotlivých druhů lovených ryb a další mořských živočichů (uvádíme příklady, vždy latinský, chorvatský a český název):

Ryby:
 • Dentex dentex - zubatac - zubatec obecný - 30 cm
 • Seriola dumerili - gof - kranas Dumerilův - 45 cm
 • Sarda sarda - palamida - palamida obecná - 45 cm
 • Scorpaena scrofa - ropušnice obecná - 30 cm
 • Spondyliosoma cantrharus - kantar - mořan tmavý - 18 cm
 • Squalus acanthias - kostelj - ostroun obecný - 66 cm
 • Mustelus asterias - pas mekaš - hladkoun hvězdnatý - 80 cm
Mlži:
 • Mytilus galloprovincialis - dagnje - slávka středomořská - 6 cm
 • Arca noe - kunjka - návka Noemova - 5 cm
Hlavonožci:
 • Octopus vulgaris - hobotnica - chobotnice pobřežní - 1 kg

Pro rybolov na moři platí obecně, že v severozápadní části Jadranu, tedy od Splitu na severozápad, jsou bohatší úlovky kolem ostrovů; přitom lepší podmínky jsou na vnější straně ostrovů. V jihovýchodní části jsou lepší výsledky rybolovu při pevnině.

Bez ohledu na tento obecný předpoklad jsou však místa rybami bohatší a místa podstatně chudší. K bohatým patří např. vody kolem ostrova Lastovo a skupin ostrůvků v jeho blízkosti, dále u ostrovů, které jsou vysunuty do volného moře (Palagruža, Jabuka, Brusnik), velmi úspěšný bývá rybolov na vnější straně ostrova Visu (např. ve vodách u obce Komiža se s úspěchem loví nejen ryby, ale i langusty), u ostrova Korčuly (kromě ryb i hlavonožci a mlži), u ostrova Šipanu (též langusty), Mljetu, Cresu a Lošinje. Pro rybáře jsou zajímavé také oblasti, kde se do moře vlévají větší toky, např. v západní Istrii kolem Novigradu (vlévá se tu řeka Mirna).


Řeky a jezera

Rybaření na vnitrozemských vodních plochách a vodních tocích je podle Zákona o sladkovodním rybolovu pro cizí státní občany povoleno pouze s rybářským povolením, které si vydává Ministerstvo zemědělství (Ministarstvo poljoprivrede). Lze si je koupit u územně příslušných rybářských spolků (Športsko ribolovno društvo). Jejich seznam je k dispozici na stránkách Chorvatského svazu sportovního rybolovu (Hrvatski športsko ribolovni savez): www.ribolovni-savez.hr (Kontakti/Ovlaštenici ribolovnog prava).

Cizí státní občan si může koupit denní nebo vícedenní povolení k sladkovodnímu rybolovu. Pro získání povolení není třeba předložit potvrzení o složení rybářské zkoušky.

Povolení pro sladkovodní sportovní rybolov:

 • na 1 den - stojí 20 kun
 • na 3 dny - stojí 50 kun
 • na 7 dní - stojí 70 kun

K poplatku za povolení se připočítává také poplatek za zarybňování a ochranu rybího fondu, který se liší podle regionů. Za denní povolení včetně tohoto poplatku rybář celkem zaplatí přibližně od 100 kun výš, za třídenní od 230 kun výš a za sedmidenní od 350 kun výš. Platné ceníky lze najít na stránkách územně příslušných rybářských spolků.

I zde je přesně stanoveno, jaké rybářské náčiní se smí pro určité druhy ryb používat, např. kolik a jakých udic, maximální denní úlovek podle druhů ryb. Jsou přesně stanovena místa, kde je rybolov povolen, jsou určeny úseky řek a jezer.

K výborným rybářským terénům v oblasti přímoří patří např. řeka Cetina (Sinj, Trilj), Peručské přehradní jezero, delta Neretvy, řeka Jadro, některé úseky Zrmanji a Krky (od pramene po hranice NP Krka), Vranské jezero v Severní Dalmácii.

V Trilji se organizují rybářské výlety na řeku Cetinu a na její dva přítoky Rudu a Grab, které zahrnují převoz do místa rybolovu, denní povolení, doprovod instruktora.

Související články

Ze světa jadranské mořské fauny
Ryby žijící ve vodách Jadranu
Big-game aneb lov velkých ryb na Jadranu
Úhoř říční - specialita delty Neretvy

Nejoblíbenější lokality