Aktualita: Nový zákon o bezpečnosti silničního provozu platí od 17.6.2008


Dnem 17. června 2008 vstoupil v Chorvatsku v platnost nový Zákon o bezpečnosti silničního provozu, který oproti předchozímu zákonu obsahuje několik důležitých změn (povolené množství alkoholu v krvi 0,5 promile, povinné svícení ve dne pouze v zimním období) a přináší výrazné zpřísnění pokut za porušení dopravních předpisů. Zákon má tak přispět ke snížení vysoké nehodovosti na chorvatských silnicích, která v posledních letech soustavně rostla. Stoupal i počet nehod se smrtelnými následky.

Doklady motoristů

Při cestě autem do Chorvatska musí mít řidič-občan ČR platný řidičský průkaz (vozačka dozvola), osvědčení o technickém průkazu vozidla (prometna dozvola) a doklad o zaplacení pojištění o zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tzv. zelenou kartu (zelena karta - potvrda o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama uporabom motornog vozila). Pokud řidič nemá tzv. zelenou kartu, vyžaduje se zaplacení pojistného přímo na hranicích; jeho cena je však mnohem vyšší. Mezinárodní řidičský průkaz není potřeba, přesto se ale doporučuje hlavně v případě, že si chcete v zahraničí půjčit auto; mnohé půjčovny jej totiž vyžadují. I jednání s policií může být s mezinárodním řidičským průkazem jednodušší.

Pokud cestujete zapůjčeným vozidlem, je nutný notářsky ověřený souhlas majitele s tím, že vám auto poskytl k dispozici. Toto potvrzení o užívání firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou musí být minimálně v anglickém jazyce nebo v jiném světovém jazyce. Formuláře těchto potvrzení jsou ke stažení v aktualitě Ústředního automotoklubu (www.uamk.cz): Cestujete do zahraničí firemním či vypůjčeným vozidlem? (ze dne 7.června 2005).

Informace o chorvatských pasových a vstupních předpisech, celních předpisech, veterinárních předpisech, o dani z přidané hodnoty a hraničních přechodech jsou uvedeny v části: Chorvatsko - pasové a celní předpisy


Omezení rychlosti jízdy na chorvatských silnicích

Osobní auta:
  • v obci: 50 km/h, pokud místní úpravou není stanoveno jinak,
  • mimo obec: 90 km/h, pokud místní úpravou není stanoveno jinak,
  • na dálnici: 130 km/h,
  • na silnicích pro motorová vozidla: 110 km/h.

Omezení maximální povolené rychlosti pro mladé řidiče do 24 let platí pouze pro chorvatské řidiče, nikoli pro cizince. Totéž se týká i řízení, že mladí řidiči mohou řídit motorová vozidla pouze o výkonu motoru do 75 kw.


Další důležité předpisy

  • Nový zákon povoluje 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče, ale netýká se to profesionálních řidičů a mladých řidičů. Nulová tolerance přítomnosti alkoholu v krvi platí pro pro řidiče vozidel kategorie C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H, instruktory autoškoly, pro řidiče z povolání, taxikáře, řidiče záchranné služby a pro řidiče od 18 do 24 let. V případě dopravní nehody je pro všechny řidiče alkohol v krvi považován za zásadní přitěžující okolnost.
  • Používání bezpečnostních pásů je povinné.
  • Děti menší než 150 musí být převáženy v dětské sedačce nebo v bezpečnostním zádržném systému uchyceném bezpečnostním pásem bez ohledu na věk. Na zadních sedadlech se mohou převážet děti menší než 150 cm a vyšší než 135 cm, která nejsou umístěna v bezpečnostní sedačce nebo v bezpečnostním zádržném systému, ale musí být správně přivázána bezpečnostním pásem pro dospělé osoby. Pokud není vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, nesmí převážet děti mladší než 3 roky, děti starší než 3 roky a menší než 150 cm nesmí sedět na předním sedadle.
  • Cyklisté mladší 16 let musejí mít ochrannou přilbu.
  • Je povinné použití tlumených ve dne pouze v zimním období (během platnosti zimního času), s výjimkou motorek a mopedů, u kterých platí povinnost použití světel celý rok.
  • Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony (platí i pro cyklisty), s výjimkou použití "hands-free".

Pokuty za nejčastější porušení dopravních předpisů jsou uvedeny v části: Pokuty na silnicích


Upozornění pro řidiče

Na silnicích jsou k vidění dopravní značky s bílým i se žlutým podkladem, což mnohé řidiče znejistí. Značky se žlutým podkladem jsou pozůstatkem "staré" Jugoslávie. Nyní Chorvatsko používá značky s bílým podkladem. Obojí platí a mají stejný význam.

Upozorňujeme na nebezpečí, která čekají na řidiče na chorvatských silnicích. Především na začátku deště se silnice, pokryté vápencovým prachem, stávají velmi zrádné a kluzké i při malých rychlostech (jako při náledí). Dalším nebezpečím je použití nevhodného materiálu na povrchu některých komunikací, který výrazně zhoršuje přilnavost vozidla při dešti.

Časté jsou automobilové nehody českých řidičů, ke kterým dochází vlivem vyčerpání a snížené pozornosti při cestě do Chorvatska (a stejně tak i zpět do ČR) "na noc" a "v jednom zátahu". Každý rok dochází k několika tragickým nehodám. Je vhodné tedy přenocovat cestou.


Informace:

Nejoblíbenější lokality