Nový zákon o bezpečnosti silničního provozu platí od 17.6.2008

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Nový zákon o…
Publikováno: 17.06.2008

Dnem 17. června 2008 vstoupil v Chorvatsku v platnost nový Zákon o bezpečnosti silničního provozu, který oproti předchozímu zákonu obsahuje několik důležitých změn a přináší výrazné zpřísnění pokut za porušení dopravních předpisů. Zákon má tak přispět ke snížení vysoké nehodovosti na chorvatských silnicích, která v posledních letech soustavně roste. Stoupá i počet nehod se smrtelnými následky.

Nejdůležitější změny v předpisech

 • Nový zákon povoluje 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče, ale netýká se to profesionálních řidičů a mladých řidičů. Nulová tolerance přítomnosti alkoholu v krvi platí pro pro řidiče vozidel kategorie C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H, instruktory autoškoly, pro řidiče z povolání, taxikáře, řidiče záchranné služby a pro řidiče od 18 do 24 let.
 • Použití tlumených ve dne je povinné pouze v zimním období (během platnosti zimního času), s výjimkou motorek a mopedů, u kterých platí povinnost použití světel celý rok.
Pokuty za jízdu pod vlivem alkoholu

 • Pokud se řidič dopustí jakéhokoli dopravního přestupku a v krvi mu bude zjištěno do 0,50 promile alkoholu, zaplatí pokutu 700 kun.
 • Pokud bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče od 0,5 do 1,0 promile, zaplatí pokutu 1000 až 2000 kun.
 • Pokud bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče od 1,0 do 1,5 promile, zaplatí pokutu 2000 až 5000 kun.
 • Pokud bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče vyšší naž 1,5 promile, zaplatí pokutu 5000 až 5000 kun nebo bude odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.
Pokuty za překročení povolené rychlosti

V obci
 • Při překročení povolené rychlosti v obci do 10 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 300 kun.
 • Při překročení povolené rychlosti v obci od 10 do 20 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 500 kun.
 • Při překročení povolené rychlosti v obci od 20 do 30 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 1000 kun.
 • Při překročení povolené rychlosti v obci od 30 do 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 2000 kun.
 • Při překročení povolené rychlosti v obci o více než 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič od 5000 do 15000 kun nebo bude odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.
Mimo obec
 • Při překročení povolené rychlosti mimo obec od 10 do 30 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 500 kun.
 • Při překročení povolené rychlosti mimo obec od 30 do 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 1000 kun.
 • Při překročení povolené rychlosti mimo obec o více než 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič od 3000 do 7000 kun.
Další pokuty

 • Nepoužití předepsaných bezpečnostních pásů: od 500 kun.
 • Telefonování (bez použití "hands-free") při jízdě: od 500 kun.
 • Nesprávné parkování: od 300 kun.
 • Nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky a provozu na komunikaci: od 500 kun
 • Jízda na červenou: 2000 až 5000 kun.
 • Nedání přednosti na křižovatce: od 2000 kun
 • Předjíždění zleva: od 700 kun
 • Nepoužití ochranné přilby na motocyklu (týká se nejen řidičů motorek a mopedů, ale i jejich spolujezdců): od 1000 kun.
 • Cyklista do 16 let bez přilby: od 300 kun.

Zdroj informací:Mohlo by vás zajímat