Chorvatsko má nové zápisy na Seznamu světového dědictví UNESCO

Nové zápisy Chorvatska "Benátské obranné stavby z období 16. až 17. století" a "Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy" jsou součástí společných zápisů více evropských zemí.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Chorvatsko má nové…
Publikováno: 27.10.2017

Na 41. zasedání Výboru světového dědictví UNESCO, které se letos v červenci konalo v Krakově, bylo schváleno 21 nových zápisů a rozšíření pěti již existujících zápisů na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví této organizace. Chorvatska se týkají dva a oba jsou součástí společných zápisů více evropských zemí: "Benátské obranné stavby z období 16. až 17. století" a "Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy".

"Benátské obranné stavby z období 16. až 17. století: Stato da Terra – západní Stato da Mar" je název společného zápisu Itálie, Chorvatska a Černé Hory. Zahrnuje pevnosti od vnitrozemí severní Itálie po východní pobřeží Jaderského moře, které vybudovala mocná Benátská republika v 16. až 17. století, kdy toto území ovládala. Zatímco pevnosti v historické oblasti "Stato da Terra" chránily Benátky před okolními evropskými mocnostmi, pevnosti a opevněná města na pobřeží Jadranu v oblasti "Stato da Mar" a byly opěrnými body, které měly zaručovat bezpečnou plavbu benátského loďstva směrem do východního Středomoří a obranu před nebezpečným nepřítelem - Turky. Na obranu proti nim Benátčané opevnili svá města a postavili celou řadu pevnostních staveb.

Na území Chorvatska jsou součástí zápisu dvě památky, a to pevnost sv. Mikuláše ve městě Šibeniku a Obranný systém města Zadaru. Italské pevnostní památky reprezentuje opevněné město Bergamo, pevnostní soustava Peschiera del Garda, opevněné město Palmanova a pevnostní soustava v celé benátské laguně. Černá Hora má v projektu jedinou památku, a to opevněné město Kotor.

Zadar byl mimořádně významným vojenským a administrativním centrem Benátské republiky na východním pobřeží Jadranu a střediskem námořních cest mezi Benátkami a ostrovem Korfu. Nachází se v severní Dalmácii na poloostrově opevněným městskými hradbami a pevnostmi. Mimořádný význam jeho fortifikaci nesnižují ani pozdější změny. Zadarské obranné stavby v čele s monumentální Pevninskou bránou – vynikajícím dílem vrcholné renesance jsou významnými prvky vojenské architektury a skvělým způsobem reprezentují, jak se Benátská republika vyrovnala s novou válečnou strategií, technikou a logistikou, s novými zbraňovými systémy – palnými zbraněmi.

Další objekt, pevnost sv. Mikuláše na skalnatém ostrůvku na vjezdu do šibenického kanálu sv. Antonína představoval první linii obrany Šibeniku z mořské strany. Tato jedinečná námořní pevnost trojúhelníkového půdorysu je špičkovým příkladem inovativního modelu fortifikace, ale i vrcholným dílem pozdní renesance. Pevnost patřila k nejsilněji opevněným bodům na Jadranu. Tato čtvrtá pevnost v Šibeniku byla postavena podle návrhu slavného stavitele Sanmichelliho jako důležitý obranný prvek proti turecké hrozbě. Po dokončení obnovy se stane významným objektem cestovního ruchu Šibeniku (podrobněji v článku: Konečně se začala opravovat mořská pevnost sv. Mikuláše před Šibenikem).

"Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy" je souhrnné pojmenování pro 78 samostatných lokalit na území dvanácti evropských států. V roce 2007 byly na seznam Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsány bukové lesní porosty Slovenska a Ukrajiny pod názvem "Původní bukové lesy Karpat". V roce 2011 se zápis rozšířil o dalších pět lokalit v Německu a název se změnil na "Původní bukové lesy Karpat a staré bukové lesy Německa". Letos do zápisu přibylo 63 lokalit v dalších evropských zemích a doznal změn i název. Celková rozloha chráněného území je 92 023 hektarů. Nachází se na území Albánie, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Itálie, Německa, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Ukrajiny. Cílem tohoto zápisu je ochrana neporušených lokalit původního lesa, který představuje vrchol přírodního ekosystému.

V Chorvatsku jsou součástí zápisu tři lokality bukových lesů v národních parcích Severní Velebit a Paklenica. Jedná se o lesy o rozloze 1 280 hektarů v rámci přísné rezervace Hajdučki a Rožanski kukovi a o 2 031 hektarů na lokalitách Suva draga-Kliment (v NP Severní Velebit) a Oglavinovac – Javornik (v NP Paklenica). Výjimečnost těchto chorvatských lokalit spočívá v jejich původnosti, v zeměpisné poloze, stáří stromů a jejich rozloze.

Zápisem chorvatských lokalit do světového Seznamu potvrzuje, že Chorvatsko zodpovědně pečuje a spravuje své cenné lesní porosty s cílem uchovat je pro příští generace a současně dokazuje, že Chorvatsko patří do co biologické rozmanitosti mezi nejbohatší evropské země.

Chorvatsko je země s vysokých počtem zápisů v Seznamu UNESCO – nyní jich má deset! Dva nové zápisy jsou pro Chorvatsko dalším velkým oceněním a povzbuzením pro složitá projednávání dalších patnácti nominací na zápis. Podrobněji v článku: Chorvatské památky zapsané v seznamu UNESCO a nominace na další zápisy.

Více informací: UNESCO - Croatia


Zdroj informací:

  • Ministerstvo kultury Chorvatské republiky (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske): www.min-kulture.hr

Nejbližší zajímavá místa

Mohlo by vás zajímat