Moderní expozice šibenických pevností jsou velkým magnetem pro turisty

Od léta 2014, kdy byla pevnost Sv. Michala tyčící přímo nad historickým centrem města Šibeniku po obnově otevřena, prošlo jejími branami téměř půl milionu turistů.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Moderní expozice…
Publikováno: 18.04.2017

Od léta 2014, kdy byla pevnost Sv. Michala (Tvrdjava Svetog Mihovila) tyčící přímo nad historickým centrem města Šibeniku po obnově otevřena (podrobněji v článku: Nová letní scéna v pevnosti sv. Michala v Šibeniku), prošlo jejími branami téměř půl milionu turistů. Dalších 45 tisíc návštěvníků zaznamenala druhá z obnovených pevností v Šibeniku - pevnost Šubičevac, známější pod názvem Barone (Tvrdjava Barone), která byla návštěvníkům zpřístupněna loni v lednu (Šibenik obnovil druhou ze svých historických pevností - pevnost Barone). Na těchto číslech se velmi významně podíleli návštěvníci zcela vyprodaných festivalů, koncertů a divadelních představení konaných v pevnostech.

Příspěvková organizace "Tvrdjava kulture Šibenik" (Pevnost kultury Šibenik), spravující obě pevnosti, si za inovativní způsob prezentace, řízení a marketingu s využitím nových technologií získala značnou popularitu a její pracovníci jsou zváni na různé konference, odborná setkání a specializované festivaly nejen v Chorvatsku, ale i v zahraničí, kde seznamují pracovníky v tomto oboru se svými zkušenostmi a znalostmi moderní správy kulturních zařízení.

V prostorách bývalých cisteren pevnosti bude instalován digitální 3D mapping, tedy takový způsob projekce, při níž se na statické objekty promítá 3D obraz. Tento moderní přístup projekce bude použit i v dalších historických památkách Šibeniku, aby návštěvníci mohli zcela novým způsobem prožít minulost, současnost i budoucnost města.

Podobně inovativním způsobem s využitím nejmodernějších technologií přistoupili odborníci v pevnosti Barone od samého začátku přípravy projektu její obnovy. Že jejich činnost a výsledky byly oceněny, svědčí i skutečnost, že ji v loňském roce Chorvatské turistické sdružení vyhlásilo za turistickou atrakci roku (podrobněji v článku: Šibenická pevnost Barone se stala kulturní atrakcí roku.

Pevnost sv. Michala získala nominaci do prestižní mezinárodní soutěže Europa Nostra, která každoročně oceňuje projekty zaměřené na obnovu, konzervaci a promoci kulturních památek.

Pokud jde o třetí šibenickou pevnost, pevnost sv. Jana (Tvrdjava Svetog Ivana), bude brzy zahájen archeologický průzkum. Obnova pevnosti má být financována z prostředků IPA programů Evropské unie v rámci projektu nazvaného "Fortress (Re)invented", který se zabývá obnovou pevnostních objektů v moderním duchu na území Chorvatska, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny.

Informace: Tvrdjava kulture Šibenik


Zdroj informací:

Nejbližší zajímavá místa

Mohlo by vás zajímat