Šibenik obnovil druhou ze svých historických pevností - pevnost Barone

Po necelých dvou letech od otevření pevnosti sv. Michala získal Šibenik další obnovenou pevnost - pevnost Barone.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Šibenik obnovil…
Publikováno: 19.02.2016

Po necelých dvou letech od otevření pevnosti sv. Michala (podrobněji v článku: Nová letní scéna v pevnosti sv. Michala v Šibeniku získal Šibenik další obnovenou pevnost - pevnost Barone (Tvrdjava Barone). Projekt obnovy a revitalizace pevnosti Barone byl z větší části financován Evropskou unií. Fondy EU se na projektu podílely milionem eur, zbývající prostředky zajistilo město Šibenik.

Šibenik
Šibenik

Pro pevnost Barone, jednu ze čtyř šibenických pevností, se dříve častěji používal název Šubičevac. Nachází se v nadmořské výšce 80 metrů severně od centra starého města. Byla postavena, stejně jako sousední pevnosti sv. Jana, v polovině 17. století a také plnila významnou roli v obraně města před Turky. Dlouhou dobu nesla jméno po německém baronu Degenfeldovi, který bojoval ve službách Benátské republiky s tureckou armádou a velel obraně města. Začátkem 20. století, kdy město Šibenik koupilo pevnost i s jejím okolím, nazvalo tuto čtvrť i pevnost Šubičevac - podle chorvatské šlechtické rodiny Šubićů. Záhy dalo postavit na pevnosti menší budovu, která sloužila jako meteorologická stanice a nějakou dobu i jako vyhlídková restaurace. I když stav pevnosti nebyl v posledních desetiletích příznivý, byla oblíbeným výletním místem obyvatel Šibeniku. V posledních letech se město vrátilo k názvu Barone.

Šibenik
Šibenik, staré město s katedrálou a pevností
sv. Michala

V rámci projektu byla pevnost obnovena, sanovány přilehlé hradby, které byly současně dostavěny tak, aby se co nejvíc přiblížily původnímu vzhledu. Pevnost byla revitalizována tak, aby bylo zajištěno její soustavné využívání jako součásti kulturního dědictví města. Stávající budova na pevnosti byla zbourána a nahradil ji nový objekt s gastronomickou a kulturní funkcí. Krásný výhled se naskýtá jak ze zdejší restaurace, která se nachází v prosklené části přízemního objektu, tak z velké terasy s příjemným venkovním posezením. Z pevnosti ležící ve výšce 85 m se návštěvníkům otevírá výhled na město, Šibenické ostrovy a přilehlé vnitrozemí. K dispozici je i malý amfiteátr – letní scéna o kapacitě 150 účastníků pro pořádání menších akcí a přednášek a dětské hřiště pro malé návštěvníky.

V pevnosti se nachází virtuální muzeum, který využívá technologie tzv. rozšířené reality (augmented reality), tedy kombinaci vnímání virtuálního prostředí s prostředím reálným. Návštěvníkům umožní pomoci smartphonů, tabletů a v budoucnu pomoci AR brýlí nové pohledy do bohaté historie města, zejména v období tzv. Krétské války, tedy války mezi Benátskou republikou a tureckou říší o Krétu jako o mimořádně důležitý strategický bod Benátek ve východním Středomoří. Důsledky této války v 17. století se osudově promítaly i do pozičních bojů mezi oběma soupeři v jadranském přímoří. Zvláštní atrakcí je i panoramatický pohled na město v jeho podobě v 17. století.

Šibenik
Šibenik, výhled z pevnosti sv. Michala

Již samo slavnostní otevření pevnosti bylo zvláštním spojením minulosti a současnosti. Při laserové show byly všechny čtyři šibenické pevnosti spojeny laserovými papresky a vytvořily číslo 950, což představuje počet let od první písemné zmínky o Šibeniku z roku 1066. Z úst šibenického historika a spisovatele přelomu 16. a 17. století, Frane Divniće, jehož ztvárnil záhřebský herec Ivan Ožegović, zaznělo povídání o obraně města před Turky v roce 1647. Atrakcí byl i hologram barona Degenfelda, velitele obrany.

Letošní 950. jubileum se bude oslavovat po celý rok.

Vstupné pro dospělé je 50 kun, pro děti 30 kun. Zahrnuje i vstup na pevnost sv. Michala.

Informace: Tvrdjava Barone

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: www.ckvt.cz


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat