Placení pobytové taxy a přihlašovací povinnost v Chorvatsku

Chorvatsko... Články ... Témata ... Placení pobytové…
Publikováno: 09.06.2015
aktualizace 21.5.2019

Přihláška k pobytu a zaplacení pobytové taxy jsou pro zahraniční návštěvníky povinné, a to jak podle zákona o pobytové taxe, tak i podle zákona o pohybu a pobytu cizích státních příslušníků na území Chorvatska.

Pobytová taxa

Každý, kdo se v turistickém místě mimo své bydliště ubytuje v ubytovacím zařízení, je povinen platit ubytovací taxu. Ubytovacím zařízením se rozumí: hotel, pension, motel, turistický apartmán, rekreační zařízení, zotavovna pro děti a mládež, bungalov v kempu, byt pro rekreaci, pronajímaný pokoj, léčebné zařízení, horská chata či útulna, jachta a všechna další zařízení, která poskytují občanům ubytovací služby. Pobytová taxa se platí za každé uskutečněné přenocování. Poskytovatel ubytovací služby je povinen přihlásit každého svého hosta v jakémkoli komerčně provozovaném ubytovacím zařízení, mít potvrzení o splnění této přihlašovací povinnosti a hostu je na požádání předložit.

Vlastník plavidla určeného pro sport a rekreaci nebo jeho uživatel musí platit paušální pobytovou taxu, a to za jachty a plavidla delší než 5 metrů, která jsou vybavena lůžky. Částka tedy závisí tedy na délce jachty nebo plavidla, ale i na časovém období, za které se taxa platí (do 8 dnů, 15 dnů, 30 dnů, 90 dnů a do 1 roku). Na výši placeného paušálu nemá vliv počet osob, kteří se na lodi plaví. 

Pobytovou taxu neplatí:

  • děti do 12 let věku
  • osoby s invaliditou 70 % a vyšší včetně 1 doprovodu
  • účastníci školních výletů pořádaných školními zařízeními
  • osoby, které službu přenocování čerpají v rámci programů sociální a zdravotní péče
  • sezónní pracovníci, kteří jsou v turistickém místě přihlášeni k pracovnímu pobytu
  • cestující na osobní lodi v mezinárodní přepravě, je-li loď v přístavu nebo na kotvišti
  • vlastníci starého původního rodinného domu, kteří zdědili tento dům po zůstaviteli, jenž měl trvalý pobyt v turistickém místě, jakož i členové jejich užší rodiny, pokud v tomto domě pobývají.
  • členové užší rodiny obyvatele turistického místa či města.

Osoby do dovršeného 12. roku až do dovršeného 18. roku platí 50 % pobytové taxy. Stejně tak i členové mezinárodních mládežnických organizací, kteří nocují v síti mládežnických ubytovacích objektů (hostelů IYHF).

Poskytovatelé ubytovací služby v ubytovacích zařízeních fakturují pobytovou taxu současně s fakturováním poskytnutých ubytovacích služeb, částka pobytové taxy se uvádí zvlášť (a případně důvod pro osvobození od placení pobytové taxy či snížení).

Poskytovatelé ubytovacích služeb jsou povinny do 24 hodin po příjezdu hosta nahlásit turistickému sdružení obce či města všechny osoby, kterým se poskytuje ubytování v ubytovacím zařízení, stejně jako je pak do 24 hodin odhlásit.

Výše pobytové taxy je uvedena v části Ubytování

Přihlašovací povinnost

V Chorvatsku platí přihlašovací povinnost do 48 hodin od překročení státní hranice. Při ubytování v ubytovacích zařízeních (hotel, kemp, ubytování v soukromí, charter apod.) tuto povinnost za turistu zajišťuje ubytovatel. V ostatních případech se přihlašuje každý turista individuálně sám na policejním oddělení. Doklad o přihlášení je třeba si ponechat u sebe po celou dobu pobytu až do doby opuštění území Chorvatska, protože může být vyžadováno i při výjezdu z Chorvatska.

Právnické a fyzické osoby, které poskytují ubytování cizincům, a rovněž osoby, k nimž přijíždějí cizinci na návštěvu, jsou povinny ohlásit nejbližší policejní úřadovně ubytování cizinců, a to do 24 hodin od okamžiku jejich ubytování, resp. od okamžiku příjezdu cizince na návštěvu.

Cizinec, který nepoužívá ubytovací služby, je povinen ohlásit sám svůj pobyt nejbližší policejní úřadovně do 24 hodin od vstupu na území Chorvatské republiky, resp. ohlásit pobyt a změnu adresy do 24 hodin od změny pobytového místa, resp. od okamžiku změny adresy bytu v pobytovém místě. Cizinec může svůj pobyt nahlásit i prostřednictvím turistických, resp. cestovních kanceláří.


Diskuze k článku

Petr Tomáš
Petr Tomáš
06.03.2018 10:55:54

Víte někdo jak je to s pobytovou taxou a přihlášením pokud jsem vlastník apartmánu a využívají ho pouze rodinní příslušníci? Dik

Mohlo by vás zajímat