U Puly vzniká atraktivní letní scéna v antickém kamenolomu

V rozsáhlém komplexu římského kamenolomu "Cave Romane" se upravuje letní scéna pro pořádání koncertů klasické hudby, divadelních představení a velkých scénických vystoupení.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... U Puly vzniká…
Publikováno: 26.04.2018

Na samém jihu Istrijského poloostrova, na území obce a letoviska Medulin, se právě uskutečňuje jeden velmi zajímavý investiční záměr: římský kamenolom "Cave Romane" se upravuje v letní scénu pro pořádání kulturních akcí. Tvůrci projektu se inspirovali dvěma evropskými lokalitami, kde bývalý kamenolom slouží jako koncertní síň pod širým nebem, kterými jsou St. Margarethen v Rakousku a Dalhalla ve Švédsku.

Istrie tak získá další antickou letní scénu, která se stejně jako pulský amfiteátr stane vyhledávanou atrakcí. Tomu nasvědčuje i loňský beznadějně vyprodaný koncert scénické kantáty "Carmina Burana" od Carla Orffa, který se uskutečnil v prostoru kamenolomu. Na 1300 diváků si užívalo podmanivou hudbu v podání 130 hudebníků v čele s orchestrem Filarmonici Friulani z italského Udine, sólistů Antonelly Malis, Alessandra Cortello a Lucase Somozy Osterc, sboru Slovinské filharmonie z Lublaně a dalšíchg hudebních těles z Chorvatska i ze zahraničí. Koncert se zařadil mezi největší a nejúspěšnější kulturní akce loňského roku v celé Istrii.

Kamenolom "Cave Romane" se nachází ve Vinkuranu, 4 kilometry jižně od města Puly. Je to nejstarší kamenolom v celé Istrii. Po staletí se v něm těžil velmi kvalitní kámen, z něhož byl mimo jiné postaven i antický pulský amfiteátr zvaný Arena, dnes šestý nejzachovalejší římský amfiteátr na světě. Odborníci jej pokládají za druhou nejvelkolepější stavbu svého druhu, hned po římském Koloseu.

V rozsáhlém komplexu kamenolomu budou upraveny dvě letní scény: ta větší bude mít kapacitu 1 200 míst k sezení a ta menší 200 až 300 míst k sezení. Z kulturních akcí budou mít přednost koncerty klasické hudby, divadelní představen a velká scénická vystoupení. Dále tu bude zřízeno Muzeum kamene s expozicí, která přiblíží proces těžby a opracování kamene, logistické centrum, vyhlídka, pohostinské zařízení a velké parkoviště. Kamenolom bude podle zájmu využíván i pro výstavy, přehlídky a další akce.

V nově upraveném prostoru se budou i nadále konat tak jako dosud různé sochařské dílny, výstavy a přehlídky, nyní však v širším měřítku. Ze zdejší sochařské sochařské kolonie "Cave Romane" pocházejí díla, která zdobí veřejné prostory obce Medulin.

Úprava někdejšího kamenolomu přispěje i k rozšíření sportovní nabídky celé oblasti. V rámci revitalizace dostanou také podstatně širší prostor skalní lezci a lezecké soutěže, protože kolmé skalní stěny jsou oblíbenou lokalitou skalního lezení. Budou tu upraveny lezecké cesty a na skalách postaveny i různé kamenné atrakce, jako "větrné varhany" nebo "sluneční hodiny". Počítá se i s tím, že kamenolom bude zahrnut do itinerářů cyklistických stezek, aby se i cyklisté mohli mohli seznámit s touto antickou památkou.

Projekt bude mít velký význam pro celou jižní část Istrijského poloostrova, protože přinese podstatné rozšíření možností pořádání kulturních akcí, velkých koncertů, vystoupení a představení, které se  budou odehrávat v kulisách starobylého kamenolomu, jakých je v Evropě jen několik.


Zdroj informací:


Nejbližší zajímavá místa

Mohlo by vás zajímat