Národní park Krka slaví 30. narozeniny

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Národní park Krka…
Publikováno: 05.03.2015
Krka
Krka, Skradinské vodopády

Druhý nejnavštěvovanější národní park v Chorvatsku (po Plitvických jezerech), Krka, oslavil 24. ledna 30 let ode dne jeho slavnostního vyhlášení v roce 1985. V průběhu třídenních oslav bilancovalo vedení parku jednotlivé etapy rozvoje, jimiž park od svého založení prošel, během nichž bylo postupně vybudováno přes dvacet objektů, zařízení a instalací. Díky jejich realizaci se národní park Krka přeměnil z malého výletního místa ve významné zařízení ochrany přírody, krajiny a jedinečného fenoménu řeky Krky.

Národní park Krka se stal jedním z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších národních parků v Chorvatsku. Ročně ho navštíví na 800 000 návštěvníků. Na rozdíl od některých jiných národních parků chrání zdejší národní park nejen geomorfologické, hydrologické, botanické, zoologické a krajinné hodnoty, ale i kulturněhistorické, národopisné a tradiční dědictví.

Krka
Krka, nad Skradinskými vodopády

Nemalé prostředky byly investovány do návštěvnické infrastruktury, do průzkumu a obnovy historických památek. Z těch projektů, které byly realizovány v minulých letech v oblasti národního parku a které významně přispěly k jeho soustavnému udržitelnému rozvoji, uvádíme alespoň některé z těch nejvýznamnějších. Byl dokončen a průzkum a konzervační práce na archeologické lokalitě římského vojenského tábora Burnumu a v roce 2010 otevřena archeologická sbírka Burnum (podrobněji v článku: Otevřena Archeologická sbírka Burnum). Prozkoumány a zakonzervovány byly pozůstatky hydroelektrárny Krka z konce 19. století jako cenné památky industriální architektury. Archeologické a restaurátorské práce proběhly také ve středověkých pevnostech Nečven a Ključica. Také byly obnoveny dva staré vodní mlýny, a to u Skradinských vodopádů a nedávno u Rošského vodopádu.

Krka
Krka, Visovacké jezero s ostrůvkem

Průběžně se monitoroval zdejší ekosystém, provádělo se letecké snímkování a 3D laserové skenování vodopádů a břehů řeky Krky za účelem sledování stavu flóry a základního fenoménu Krky – vápence. Byla provedena inventarizace speleologických objektů a jeskynní fauny – na půdě národního parku se jich nachází 65 se 129 druhy a společenstvími, z nichž téměř třetina je endemických.

Nejnověji byla prozkoumána a pro návštěvníky otevřena tzv. Obezděná jeskyně (Ozidjana pećina) nad Rošským vodopádem, a to v rámci projektu naučné pěší stezky Stinice – Roški slap – Ozidjana pećina o délce 8 km ((podrobněji v článku: Zpřístupní se další jedinečná lokalita v kaňonu řeky Krky). Tato naučná stezka se pokládá za jednu z nejpěknějších v Chorvatsku. Nové naučné stezky jsou plánovány na lokalitě Manojlovackých vodopádů (Manojlovački slapovi), na horním toku Krky.

Krka
Krka, kaskády "Ogrlice"
nad Rošským vodopádem


Stále se zlepšuje i turistická infrastruktura a informační vybavení parku. Ve Skradinu byla postavena nová budova správy národního parku, kde je umístěno i reprezentativní návštěvnické centrum. Připravuje se projekt dalšího centra pro návštěvníky u vstupu Lozovac, který je hlavním vstupem pro organizované skupiny. Nové informační středisko vznikne i v objektu zvaném Lugareva kuća, který se nachází u parkoviště a přístaviště Stinice, proti ostrůvku Visovac. U vstupu Puljani – Burnum se plánuje na místě bývalých vojenských objektů vybudovat návštěvnické a vzdělávací středisko "Eko kampus Puljani", kde bude i možnost ubytování, především pro školní kolektivy.

Všechny tyto projekty si vyžádaly a v současné době vyžadují nemalé finanční prostředky, na něž samozřejmě nestačí nevelké možnosti národního parku. Podílí se proto na nich chorvatské ministerstvo ochrany životního prostředí a přírody, evropské fondy a další zdroje.

Národní park Krka po celá léta své existence aktivně spolupracoval s místními orgány a i nyní tuto spolupráci prohlubuje. Organizuje přednášky a workshopy pro dospělé a především školní mládež, a to na různá témata poznávání a ochrany zdejší přírody, vydává knihy a odborný časopis.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat