Zpřístupní se další jedinečná lokalita v kaňonu řeky Krky

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Zpřístupní se další…
Publikováno: 15.05.2014
Krka
Krka, Visovacké jezero s ostrůvkem

Národní park Krka nyní dokončuje veliký projekt "Naučné pěší stezky Stinica – Rošský vodopád – Obezděná jeskyně" (Poučno-pješačka staza Stinica - Roški slap – Ozidjana pećina), který postupně realizuje již pět let. Tento mimořádný záměr uprostřed nádherné přírody krasové řeky Krky (podrobněji v článku: Řeka Krka - perla severní Dalmácie ) se podařilo uskutečnit jen díky finančnímu zajištění Světovou bankou, která poskytla prostředky v rámci programu EU Natura 2000 ve výši přes 6 milionů kun.

V roce 2012 byla vybudována a otevřena vlastní naučná stezka divokou krasovou přírodou kaňonu horního toku řeky Krky. Její 8,4 km dlouhá trasa vede z přístavu Stinice (proti ostrůvku a klášteru Visovac) po levém břehu řeky k Rošskému vodopádu (Roški slap), kde si lze kromě vodopádu (vysoký 22,5 m, dlouhý 65 m a široký 450 m, s 10 až 15 kaskádami) prohlédnout etnografickou sbírku ve starém mlýně a občerstvit, a dále k cíli cesty – k Obezděné jeskyni (Ozidjana pećina). Poslední úsek od řeky k jeskyni ležící ve výšce 180 m n. m je řešen dřevěným schodištěm, které bylo velmi citlivě postaveno ve stěně kaňonu. Při výstupu po 516 schodech si mohou návštěvníci užívat nádherných, stále se měnících výhledů do kaňonu Krky, především na začátek bariéry Rošského vodopádu . Tvoří ji řada malých kaskád - slapů, jimž se říká Ogrlice (česky: náhrdelník).

Krka
Krka, kaskády "Ogrlice"
nad Rošským vodopádem

"Obezděná jeskyně" však nebyla dosud přístupná (vchod uzavírala mříž), protože v ní několik let probíhal archeologický průzkum. Archeologové našli v jeskyni stopy člověka a jeho pobytu z období od 5000 až 1500 př. n. l. (od raného neolitu do střední doby bronzové). V tomto útočišti člověka před nepohodou a divokou zvěří byly nalezeny úlomky keramiky, kamenné nástroje, lidské kostry a prastaré ohniště s pozůstatky semen, která zřejmě sloužila jako potrava člověka i zvířata, které zde choval pro své přežití – kozám a ovcím. Našly se tu kosti těchto zvířat, stejně jako kosti divokých prasat a jiné zvěře, které člověk ulovil. Jeskyně je dlouhá 59 metrů, široká přibližně 7 metrů a vysoká do 2,5 metru.

Své jméno "Obezděná" dostala jeskyně podle prastaré suché zídky při vstupu do jeskyně, pocházející pravděpodobně již z neolitu, která měla zřejmě ochrannou funkci a zabraňovala případným predátorům proniknou bezprostředně do jeskyně. Záhadou zůstalo, jak se zdejší člověk – lovec mohl do jeskyně, jejíž vchod se nachází uprostřed kolmé skalní stěny, dostával i se všemi svými potřebami a zvířaty do tohoto úkrytu. Byl to velký problém i pro archeology, kteří se při prvních průzkumech do jeskyně dostávali po kovovém žebříku.

Krka
Krka, klášter na ostrůvku Visovac

Letos se konečně jeskyně otevře návštěvníkům. Po skončení archeologických prací bylo instalováno elektrické osvětlení ze slunečních zdrojů a jeskyně upravena pro prohlídky. Součástí bude i malá muzeální sbírka nalezených předmětů, mimo jiné i vzácný exponát - kostra malého dítěte ve skrčené poloze.

Také byl dostavěn další úsek dřevěného schodiště, které vede od jeskyně vzhůru k náhorní plošině a k osadě Bogatići (je to ještě 150 schodů), takže je jeskyně dobře přístupná z obou stran. U osady Bogatići je i nové parkoviště pro návštěvníky.

Prezentace (pdf) - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: Poučno-pješačka staza Stinica - Roški slap – Ozidjana pećina


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat